ÇOCUKLARDA DYKKAT EKSYKLY?Y VE HYPERAKTYVYTEDikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozukluk?u (DEHB) çocukluk ça?ynyn en önemli psikiyatrik sorunlarynyn ba?ynda gelir. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren yönleriyle ve geni? anlamyyla bir e?itim ve ö?retim sorunudur. Sorunun erken te?hisinde tedaviden elde edilen sonuçlaryn yüz güldürücü olmasy hiperaktivitenin sa?lyk ve e?itim alanynda çaly?anlar tarafyndan mutlak bilinmesi gerekli konular arasynda yer almasy gerçe?ini göstermektedir. Bu kategoride TOPLAM 1 Yazı bulunmaktadır.

ÇOCUKLARDA DYKKAT EKSYKLY?Y VE HYPERAKTYVYTE Kategorisindeki Sayfalar

Çocuklarda Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u

Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u (DEHB) çocukluk döneminde yaygyn olarak görülen bir sorundur.... Devamını Okuyun!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi