E?YTYME?itim, bireyin do?umundan ölümüne süregelen bir olgu oldu?undan ve politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutlary ayny anda içinde bulundurdu?undan, tanymynyn yapylmasy zor olan bir kavramdyr. Bu kategoride TOPLAM 5 Yazı bulunmaktadır.

E?YTYM Kategorisindeki Sayfalar

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olarak kullanylan dans aslynda Ytalyanca dans anlamyna... Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde varolu?undan bile eski oldu?u söylenebilir; bazy ku?l... Devamını Okuyun!

Bilim ve E?itim Kurslary

E?itim bilim(ler)i, toplumsal evreni olu?turan çe?itli e?itimsel dünyalara (kurumsal, bireysel, toplulu?a ili?kin) ait yapylary derinlemesine incelemeyi; ayny zamanda, bunlaryn de?i?imini ve/veya yeni... Devamını Okuyun!

El Sanatlary ve Atölyeler

El sanatlary bir ülkenin kültürel ki?ili?inin en canly ve anlamly belgeleridir. Farkly kültürleri yeni dünyalary ke?fetmek için güzel ve e?lenceli aktiviteler. Türkiyede her ilde ve Ylçede Halk e?i... Devamını Okuyun!

Drama Kurslary

Drama, e?itim ve ö?retimde yeni bir olu?umdur. Ezbere dayaly bir e?itim çocu?un zihinsel geli?imini , ara?tyrmasyny, payla?mayy ö?renmesini engeller. Drama ise , çocu?u geli?tiren yeti?tiren ba?ly ba?... Devamını Okuyun!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!
Dans

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
Bilim ve E?itim Kurslary

Bilim ve E?itim Kurslary

E?itim bilim(ler)i, toplumsal evreni olu?turan çe?itli e?itimsel dünyalara (kurumsal, bireysel, toplulu?a ili?kin) ait yapylary derinlemesine inceleme... » Devamını Okuyun!
Drama Kurslary

Drama Kurslary

Drama, e?itim ve ö?retimde yeni bir olu?umdur. Ezbere dayaly bir e?itim çocu?un zihinsel geli?imini , ara?tyrmasyny, payla?mayy ö?renmesini engeller. ... » Devamını Okuyun!
El Sanatlary ve Atölyeler

El Sanatlary ve Atölyeler

El sanatlary bir ülkenin kültürel ki?ili?inin en canly ve anlamly belgeleridir. Farkly kültürleri yeni dünyalary ke?fetmek için güzel ve e?lenceli akt... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi