0-12 YA? » GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Oyun

Çocuk OYUN demektir…
 
Genel tanymyyla oyun; belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurally ya da kuralsyz gerçekle?tirilen fakat her durumda çocu?un isteyerek, ho?lanarak yer aldy?y fiziksel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal geli?imin temeli olan ö?renme sürecidir.

Sosyal geli?imde oyunun katkylary;
• Oyunda kyz çocuklarynyn anne ve çevresindeki ba?ka bir kadyny; erkek çocuklaryn baba ya da çevresindeki ba?ka bir erke?i model alarak oynamasy ve böylece cinsel rollerin peki?mesi
• Ö?retmen, doktor, postacy gibi de?i?ik meslek gruplarynyn rollerini üstlenerek o rolün kuralyny ö?renme
• Di?er insanlarla ileti?im kurmayy, gözlem yapmayy, i?birli?ini, yardymla?mayy ö?renir.
• Arkada?laryyla dayany?ma içerisinde sorunlary çözebilme
• Sözel ve sözel olmayan sosyal kurallary ö?renme
• Do?ru- yanly?, iyi- kötü, hakly- haksyz gizi ahlaki kavramlary ö?renme
• Ba?kalaryna saygy, sevgi gösterme, haklaryna saygy gösterme, yönetilme, sorumluluk alma güven duyma, karar verme, uygulama gibi toplumsal ili?kilerin gerektirdi?i kurallary ö?renme süreçlerine katkysy vardyr.
 
 
 

Artan, Ysmihan; Bayhan, Pynar(2004) Çocuk Geli?imi ve E?itimi, Morpa-Ystanbul 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi