0-12 YA? » GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Çocuk ve Kitap

Toplumumuzda daha çok okul dönemlerinde kullanylan kitaplaryn aslynda insan hayaty, psikolojisi vb birçok konu için önemi oldukça fazladyr.

Çocuklaryn ço?u kitaplarla okula ba?ladyklary anda kar?yla?makta ve o kitaplaryyla sadece ders çaly?yp, yazy yazdyklaryndan kitaplary sevmeleri daha ileri ya?lara ötelenmekte ya da ço?u çocuk gibi kitaplar hayatlarynda sadece ders aracy olarak kalmaktadyr.

Peki çocuklarymyza kitaplary ve kitap okumayy nasyl sevdirebiliriz? Henüz 4-5 aylyk bebekken resimli geli?imine ve ayyna uygun kitaplar göstermeye ba?lanmaly. (gerçek resimli kitaplar olmasy geli?im açysyndan daha faydalydyr) Kysa öyküler dinlemeye ba?lady?y dönemde de?i?ik, kysa hikayeler, masallar anlatylmaly.

Örnek olunmasy ve heves etmesi açysyndan evde kitap okuyan ebeveynleri mutlaka görmeli ve  bu syrada bebe?in de eline kitap verilerek (kendi ya?yna, geli?im düzeyine uygun) taktit etmesi beklenebilir.
4-5 aydan itibaren alynan kitaplar bebekle birlikte, kitaptaki nesneleri, figürleri isimlendirerek (‘’bak ku?, burada ku? var’’vb ifadelerle gösterilen resim tekrarlanmaly) okunmalydyr.
 
Ya?y büyüdükçe nesne kitaplarynyn yerini masal, hikaye kitaplary almaly ve her zaman, ortamda ya kitap okuyan bir ebeveyn olmaly ya da kitap  çocukla birlikte okunmalydyr. 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi