GELY?YM » KY?YLYK GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Çocuklarymyza Özgüveni Nasyl Verebiliriz?

Her zaman onun arkasynda oldu?umuzun güvenini hissetmeli...

 *** Her çocuk sosyal bir varlyk olarak dünyaya gelir aslynda. Çocuklar yeti?kinlerin yani bizlerin  minyatürü de?il, birer bireylerdir ve biz her çocu?un di?erlerinden farkly özellikleri olan bir birey olarak kabul etti?imiz zaman, özgüvenin (kendine güven) temelini atmy? oluruz.

Çocuklarymyzda özgüveni sa?lamak için  öneriler;
* Bebeklik döneminde; elindeki yanly? nesneyi sertçe çekip almak yerine, yüz ifademizle ”hayyr”, ”olmaz” vb denilerek yumu?akça alynmaly
* Gereksiz ve a?yry yüksek sesle bebe?e ba?yrmamaly
* Onaylayycy sözler söylenmeli (Aferin sana, bravo, akylly bebe?im vb)
* Konu?maya ba?lady?ynda onu dinlemeli, sözünün bitmesini beklemeli.
* Gereksiz zamanlarda ‘’çok ayyp’’, sakyn, ‘’hii ne kadar ayyp’’, ‘’bak herkes sana bakyyo’’ gibi ikazlarda bulunmamaly
* ‘’Sen yapamazsyn’’, ‘’sen küçüksün’’, ‘’kary?ma sen’’ vb. a?a?ylayycy cümlelerden kaçynylmaly
* Evde karar alynyrken ya da marketten, ma?azadan bir ?ey alynaca?ynda çocuklarynda fikirleri alynmaly, çocu?umuza ‘’hadi bu ikisinden hangisi olsun sen seç’’, ‘’sence hangisi olsun’’, ‘’fikrin benim için önemli’’ .. vb cümlelerle ona de?er verdi?imizi, önemsedi?imizi hissettirmeli.
 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 
 

  

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi