0-12 YA? » ÇOCUKLUK DÖNEMY SORUNLARI

« önceki sayfaya dön

Davrany? Problemlerine Yakla?ym

Davrany? problemlerini (olumsuz davrany?lary) nasyl azaltabiliriz!..

Görmezden gelme; oldukça syk kullanylan ve ço?unlukla faydasy görülmü? bir yöntemdir. Ylk ba?larda öfke nöbetleri ?eklinde patlamalar olsa da sabyrly olmaly ve dikkatini ba?ka yöne çekmeli ya da görmezden gelmeye devam edilmelidir.

Onaylamama; çocuklar onay gördükleri ve ho?laryna giden davrany?lary, caydyrycy bir durum olmady?y sürece yaparlar ve zevk alabilirler. (örne?in çizgi filmlerden ?iddeti izleyen bir çocuk, arkada?ynyn canynyn yanaca?yny dü?ünemez ve zevk alabilir ona zarar vermekten) o nedenle yanly? davrany?yny, her zaman çocu?un ya?yna uygun dille durumdan ho?lanmady?ymyzy belirtmeliyiz.

Nasyl cezalar verilebilir?..
Ortamdan uzakla?tyrma cezasy; çocuk istemedi?iniz yanly? bir ?ey yapty ise (oyun syrasynda arkada?yna veya e?yaya zarar verdiyse) ‘’bunu yapty?yn için 5 dk. dy?aryda kalacaksyn’’ denmeli (ya da odasy) ancak önemli olan çocu?un gönderildi?i ortam e?lenece?i, oynayaca?y ortam    olmamaly, sykylmasy gereken bir ortam olmaly ve ceza süresi bitince ‘’evet ?imdi oyuna devam edebilirisin ama ne yapmaman gerekti?ini  biliyorsun’’ deyip çocu?u  utandyrmadan konu?mayy kesmeli.

Sevdi?i ?eyden mahrum byrakma; çocuk istenmeyen bir ?ey yapty?ynda o günlük ya da bir süre (duruma göre de?i?ebilir) sevdi?i bir ?eyden uzakla?tyrylabilir ya da sevdi?i bir ?ey o gün, o an  verilmez. (örne?in böyle davrandy?yn için- bunu yapty?yn için..….bugün parka gitmek yasak, sana çok kyzdym ve 10 dakika benimle konu?many istemiyorum, bugün marketten istedi?in alynmayacak vb) Çocu?un sevdi?i ?eylerden kysa süreli mahrum byrakylmasy i?e yarayabilecek yöntemlerdendir.

Fiziksel ceza; çok tavsiye edilmemekle birlikte di?er yöntemler i?e yaramady?ynda nadiren kullanylabilir. ?iddet e?er ki çocu?un sevdi?i ki?iden geliyor ise gururu incinir ve acyyy de?il vuru?u hatyrlar daha çok. Ama bazy durumlarda; örne?in sürekli prize parma?yny sokmaya çaly?an çocu?un eline vurulabilir, vuru? hiçbir durumda asla yüze olmamalydyr,  yüze vuru? çocu?un benli?ini incitir ve ileriye dönük sosyal, duygusal sorunlara yol açabilir.

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi