0-12 YA? » GELY?YM

« önceki sayfaya dön

Oyun ve Oyuncak

Oyun ve oyuncaklar, çocukluk döneminin vazgeçilmez parçalarydyr. Oyun; çocuk için birikmi? enerjisini ve saldyrganlyk dürtüsünü atmasy için önemli bir fyrsattyr. Çocu?un i?idir; oyun.

Çocuklar ilk aylardan  itibaren oyun ve oyuncaklar ile çevrelerini algylar ve ileti?ime geçerler. Oyunlary daha e?lenceli hale getiren oyuncaklar, çocu?un zihinsel, psikososyal, hareket ve dil geli?imlerine fayda sa?layan yararly materyallerdir. Oyun ve oyuncaklar ile çocuklara ö?retmek istedi?imiz birçok ?eyi kolaylykla ö?retebiliriz, önemli olan çocuk için ya?yna ve geli?imine uygun, do?ru oyunca?y seçebilmektir. Pahaly oyuncak do?ru oyuncak demek de?ildir. Bazen alynan pahaly oyunca?yn ambalajy ya da kutusu oyunca?yn kendisinden daha uyarycy ve e?itici özelli?e sahip olabilir. Örne?in; bir pet ?i?e içine konan renkli mandallarla ya da pirinç  konarak yapylmy? bir oyuncak bebeklerin hem görsel hem i?itsel algylaryny destekler.

Peki oyuncak alyrken nelere dikkat etmeliyiz?
Oyuncak çocu?un ya?yna, geli?im düzeyine ve ilgisine uygun olmalydyr. Örne?in 6 ya? için olan bir oyuncak 2 ya?yndaki çocuk için faydaly ve güvenilir olmayabilir.
Sa?lam, dayanykly, kolay temizlenir olmalydyr.
Keskin uçlu, yanycy, patlayycy olmamalydyr.
Oyuncak üzerinde kullanylan boya ya da resimler çykmamaly ve zehirsiz olmalydyr.
Yutulabilecek derece küçük parçalary olmamaly, gerekirse çykararak çocu?un kullanymyna sunulmalydyr.
Oyuncak ?iddet e?ilimini artyracak, kazaya sebep olacak nitelikte olmamalydyr(silah, byçak, kylyç vb)
Çocu?un kendi ba?yna kullanabilece?i, çaly?tyrabilece?i özellikte olmalydyr.
 
 
Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi