0-12 YA? » ÇOCUKLUK DÖNEMY SORUNLARI

« önceki sayfaya dön

Ayrylma Zorluklary

Bilinmeyene duyulan korku ve ayrylyk endi?esi çocu?un geli?iminde beklenen normal a?amalardyr; ama her ikisi de a?yryya kaçyp çocu?un fonksiyonlaryny engellemeye ba?larsa sorun yaratabilirler.

Normal geli?im sürecinden kaynaklanan sykyntylar ‘’ayrylma zorluklary’’ ve a?yry ayrylma korkulary da ‘’ayrylyk endi?esi’’ dir.

Ayrylma zorluklary çocu?un geli?iminin normal, sa?lykly bir parçasydyr. Ba?lanma bebeklik döneminin ortalarynda çocuk anne babasyna ait olma duygusuna kapyldy?ynda ba?lar. Bu ba?lanma çocu?un anne/babasynyn yanyndan ayrylyrken üzülmesine ve terk edilme endi?esi duymasyna yola açar. Çocuk anne babanyn tekrar gelece?ine inanmaya ba?lady?ynda, ayry kalmaya ili?kin protestolaryndan vazgeçer.

Ço?u ebeveyn bebeklerini ilk kez bakycyya byrakyp evden çykarken, onun nasyl içli a?lady?yny hatyrlar. Genellikle a?lama kapy tamamen kapandy?ynda ya da hemen sonra durur ama bazy bebekler ayry kalma endi?esini yenemez ve neredeyse ebeveyn gelene kadar a?lama devam eder.

Ayrylma zorlu?u ya?ayan çocuk evden ayrylma zamany geldi?inde a?layabilir, öfke krizi geçirebilir veya okula synyfa girmeyi reddedebilir. Bu tepkiler çok ola?andy?y görünseler de son derece normaldir.

 

* Bu söylenenlere ek olarak çocu?unuzda uzun süreli bir ayrylma zorlu?u varsa ya da ayrylyk endi?esi bozuklu?undan  ?üpheleniyor iseniz mutlaka bir uzmana dany?malysynyz.

 

 

 

Çocuk Geli?imcisi Ebru AYYILDIZ 

 

Kaynak: Dr Susan Anderson ve Dr Henrietta Leonard ”Çocuktur, Geçer!”  2003 Epsilon Yayynevi- Ystanbul

 

 


 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi