0-12 YAŞ » 3-6 YAŞ

« önceki sayfaya dön

Çocuğunuz Anaokuluna Başlamaya Hazır mı?

Anaokulları, sadece çalışan annelerin çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti veren kurumlar olarak değerlendirilmekten öte, her çocuğun yararlanması gereken eğitim yuvaları olarak görülmeye başlanmıştır.

Gerek medyada, gerekse yazılı basında anaokulu eğitiminin yararlarına sıklıkla değinilmesinin, toplumun bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunduğu görülmektedir.

Çocuğu için her şeyin en iyisini yapmak isteyen bir çok anne-babanın, henüz çocukları çok küçükken bilgi sahibi olmak amaçlı anaokullarını araştırmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu araştırma ve okul ziyaretleri sırasında anne-babaların, en çok yönelttiği sorular, “Çocuklarının anaokuluna başlamaya hazır olup olmadığı” ile ilgili oluyor.

“Acaba çocuğumuzu anaokuluna kaç yaşında başlatmalıyız?” “Erken yaşta okula başlaması halinde ileride okuldan sıkılır mı?” “Henüz erken mi?” “Ya okula alışamazsa?” Bu ve benzeri sorular, okul öncesi dönemde çocuğu olan bir çok ebeveynin kafasını kurcalayan sorulardan bazıları.

Öncelikle ;KARARLI!! olmak gerekir.*Bir çok anne-baba, çocukları kendilerinden veya evden uzakta iken, onların başına bir şey gelebileceği endişesini yoğun olarak yaşar.

Ebeveynlerin, öncelikle çocuklarının okulda mutlu ve güvende olacağına inanmaları, en azından bu konuda çaba harcamaya, endişelerini çocuğa belli etmemeye hazır olmaları gerekir.

*Okul, tek başına çocuğun gelişiminde yeterli etkiyi gösteremez. Hatta okuldaki disiplin anlayışı ile evdeki disiplin anlayışının örtüşmemesi, evde ve okulda benzer eğitsel yöntemlerin kullanılmaması halinde çocuk daha çok zorlanır. Bu nedenle ailenin, okul öncesi eğitimin gerekliliğine inanması ve okulla işbirliğine hazır olması gerekir.
 
*İyi araştırılmadan, aile ile okulun beklentilerinin uyuşup uyuşmadığı iyi değerlendirilmeden yapılan okul seçimi sonucunda, okul-aile işbirliği gelişemeyeceği gibi okul, beklenen faydayı gösteremez. Bu nedenle ailenin, okul seçiminden önce beklentilerini doğru olarak ortaya koyması, beklentilerinin karşılanabileceğine inandığı ve güven duyduğu okula karar vermesi gerekir.
 
Aile, ilk defa evden uzaklaşacak olan çocuklarının yeni ortama alışıp, kendini güvende hissedene ve arkadaş edinene dek, zor bir süreç yaşayabileceğini bilmelidir.
 
Okul kararından önce anne-babaların, çocuklarının ilk günler evden ayrılırken ağlama gibi davranışları karşısında kararlı davranma gücünü kendilerinde hissetmeleri gerekir, yoksa çocuk ağladığında, “bugünlük okula gitme” denildiğinde, çocuk, anne-babasının hassasiyetini keşfetmiş olur ve bir dahakine okula gitmemek için daha çok direnir.
 
Çocuğun okula gitmeye aşırı tepki vermesi halinde bir uzman yardımı alınması tavsiye edilir.
 
*Anaokulları; 2-6 yaş arasındaki çocuklara  özel olarak hazırlanmış  ortamda, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda öğrenim görmüş eğitmenlerle, çocukların yeteneklerini keşfetme ve geliştirmeyi amaç edinmiş kurumlardır. 

-İlk defa annelerinden-evlerinden ayrı kalarak kendi ayakları üzerinde durmayı denedikleri, 
-Sosyal yaşama adım atarak, toplu yaşamın kural ve sınırlarını fark ettikleri,
-Kendi hakkını savunmayı, başkalarının hakkına saygı duymayı öğrendikleri,
- Ben merkezcilikten uzaklaşmaya başladıkları,
-Arkadaşlığın tadına vardıkları, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrendikleri,
-Drama gibi etkinlikler ve oyunlar aracılığı ile özgüvenlerinin desteklendiği,
-Başarmanın hazzına vardıkları,
-Yarışmayı, kazanmak kadar kaybetmeyi de doğal karşılamayı öğrendikleri,
-Kelime hazinelerini geliştirdikleri ve dili doğru kullanma becerisi edindikleri, 
-Bedensel aktiviteye dayalı becerilerini (kalem tutma,  koşma gibi) geliştirme fırsatı buldukları,
-Doğru beslenme gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindikleri,
-Öz bakım becerilerini (saçını tarama, ayakkabısını giyme gibi) geliştirme fırsatı buldukları,
-Yaratıcı yönlerini ortaya koyabildikleri,
-Estetik duyarlılıklarını arttıran,
-Sanata ve spora karşı ilgilerini uyandıran,
-Çevre bilinci kazanmalarına yardım eden,
-Gözlem, dikkat, problem çözme v.b yeteneklerini geliştiren,
-Soru sormaya, araştırmaya yönlendirerek, çocuklarda öğrenmeye karşı merak uyandıran, 
-İlgi ve yeteneklerinin ortaya çıkartılıp geliştirildiği,
-Gelişimindeki aksaklıkların erken yaşta tespit edilebildiği, 
 
 “Çocuğu ilköğrenime ve yaşama hazırlayan” kurumlardır.
 
Anaokulları aynı zamanda;
-Sağlıklı ebeveyn-çocuk ilişkisinin gelişmesini destekleyen,
Ailelere, çocuklarının bireysel özellikleri ve ilkokula hazırlık gibi konularda rehberlik etme özelliği olan kurumlardır.

Peki ” Acaba çocuk için uygun bir anaokuluna başlama yaşı var mıdır?” “Her çocuk aynı yaşta okula başlamaya hazır olur mu?” 

Çocuğun temel alışkanlık ve yaşam becerilerini edinmiş olduğu, aynı zamanda toplu yaşama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğa eriştiği 36 ay (3 yaş civarında) anaokuluna başlamaya hazır olduğu yönünde olmakla birlikte, bu sorunun cevabı da, ailenin içinde bulunduğu şartlar ve çocuğun bireysel özelliklerinde gizlidir.

Uzmanlar, çocuklarda temel güven duygusunun geliştiği, öz bakım, ilgi-şefkat ihtiyacının ön planda olduğu yaşamın ilk yıllarında (0-3 yaşa kadar), kendileri ile bire bir ilgilenebilecek bir yetişkinin varlığına ihtiyaç duyduklarını, hatta mümkünse yaşamının ilk bir-iki yılında annenin çocuğuyla ilgilenmesinin çok daha sağlıklı olacağı konusunda birleşmektedirler.
 
Ancak, çocuğun bakım ve eğitiminin anne tarafından üstlenilmesinin her zaman daha sağlıklı olacağını söylemek de mümkün değildir. Ailenin, sosyal imkanlarının sınırlı olması, oyun parklarının olmadığı bir semtte ikamet ediyor olması gibi durumlarda ya da annenin ev işleri ile, diğer kardeşlerle fazlaca bunalmış olduğu, kariyerinden vazgeçmek zorunda kaldığı için mutsuz olduğu durumlarda, çocuğun kreşe gitmesinin, annenin çocukla kısa fakat kaliteli zaman geçirmesinin çok daha sağlıklı olacağını da söyleyebiliriz. 

Çocuğun okulla erken yaşta tanışması, yarım günlük programlar ya da, birkaç günlük oyun gruplarıyla olabilir. Doğru (kaliteli, çocuğun ihtiyaçlarını, ailenin beklentilerini karşılayabilecek) bir yuva/okul seçildiğinde, çocuğun okuldan sıkılması da söz konusu olmayacaktır. 

Tecrübelerimiz de bizlere, çocuklar arasında bireysel farklılıklar olmakla birlikte, çocukların 3 yaş (36 ay) civarında okula başlamaya hazır olduklarını, 6-7 yaşınsa okula başlamak için geç olduğunu göstermektedir. 2.5-3 yaş öncesinde çocukların, henüz birlikte oyun döneminde olmadıkları ve ben merkezli olduklarından arkadaşları ile olumlu iletişim kurmada ve grupça hareket etmede zorlandıklarını, bununda okula uyum sürecini uzatabildiğini, çocuk ve ailenin bu süreçte yıprandığını görmekteyiz. 

Çocuk, 2.5-3 yaşlarında artık konuşarak derdini anlatabildiği, tuvalet eğitimini büyük ölçüde tamamladığı, evinden kısa süre de olsa ayrı kalabildiği, diğer çocukların oyunlarına onları izlemekle de olsa ilgi duymaya başladığı, arkadaş istediği, yürüme, koşma, kaşığı doğru tutma gibi becerilerinde gelişme olduğu, boyama, yap-boz gibi etkinliklerden hoşlanmaya başladığı için okula uyumda daha başarılı olabilmektedir. 

Çocuk, temel yaşam becerilerini edindikten sonra, okula başlamaya hazır olduğu sinyalini “Arkadaş isteyerek, sürekli yetişkinlerden kendisiyle oyun oynamalarını, parka götürülmeyi, evden dışarı çıkartılmayı isteyerek” verir. Çoğu zaman anne-babalar da “Çocuğum okula başlamaya hazır mı” sorusunun cevabını “Artık biz ona yetmiyoruz, sürekli oyun oynamak istiyor, sürekli soru soruyor, öğrenmeye çok meraklı” gibi ifadelerle yine kendileri verir. Bu dönem bazı çocuklar için 3 yaş (36 ay) civarına, bazı çocuklar içinse biraz daha geç dönemlere denk gelebilir. Ancak aileler bilmelidirler ki, 7 değil, 6 yaş bile okula başlamak için geçtir, çocuk için bir çok eğitim-gelişim fırsatı kaçırılmıştır. 

Aşağıda anne-babalara yardımcı olması amacıyla ülkemizde okul öncesi dönemde sınıfların yaş gruplarına göre gruplanma şekli ve ilkokula başlama yaşı tespiti belirtilmiş bulunmaktadır.

     3 yaş sınıfına (2 yaşını dolduran) 24-36 ay arası çocuklar devam eder.
     4 yaş sınıfına (3 yaşını dolduran) 36-48 ay arası çocuklar devam eder. 
     5 yaş sınıfına (4 yaşını dolduran) 48-60 ay arası çocuklar devam eder. 
     6 yaş Anasınıfı-Hazırlık sınıfına (5 yaşını dolduran) 60-72 ay arası çocuklar devam eder.
     7 yaş İlköğretim 1. sınıfa 72 ayını (6 yaşını) dolduran çocuklar başlar.

Sevgili Anne – Babalar, yaşa ve aylara  göre yapılan ayırımlar, genel gelişim özelliklerine göre belirlenmekte olup, her çocuğun bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır. Çocuğun hangi yaşta anaokuluna başlamasının uygun olduğu ise başta da belirtildiği gibi, aile ve çocuğun hazırlığına bağlıdır.
 
Genel olarak çocuğunuz;
-Eşofman gibi basit eşyalarını kendisi giyip çıkarabiliyorsa,
-Tuvalet eğitimini büyük ölçüde kazandı ise (ara sıra kaçırabilir),
-Kendi kendine yemeğini yeme konusunda çaba sarf ediyor ve büyük ölçüde başarılı oluyor ise (bunu görmek için zaman da alsa, etraf da kirlense çocuğa fırsat verilmelidir),
-Ne istediğini, ihtiyaçlarını, duygularını bir ölçüde de olsa ifade edebiliyorsa,
-Kendisi ile konuşulduğunda dinliyorsa,
-Basit yönergeleri anlıyor ve uygulayabiliyorsa (kitabı masaya bırakması gerektiği gibi),
-Evden/sizden bir süre (birkaç saat) ayrı kalabiliyorsa,
-Diğer çocukların oyunlarına ilgi duyuyor ise,
-Kısa bir sürede olsa (5-10dk. gibi) masada oturabiliyor ve legolar, boyalar, hikaye kitapları ile ilgileniyorsa,
-Soru soruyor, öğrenme isteği gösteriyor ise, ve en önemlisi “Siz, ona yetmediğinizi düşünüyorsanız” minik yavrunuzun okula başlama zamanı gelmiş demektir.
 
Tabii sizde hazırsanız!.

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. www.gelisimuzmani.com sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

ojen sağduyu diyor ki; "İstanbulda Okul Öncesi"

Okul Öncesi için bebekyuvasi.com adresine baktım çok faydalı bılgı ve sıze uygun siteler var

19 Mart 2012 Tarihinde Gönderildi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kreş / Anaokuluna Başlayan Çocukta Uyum Süreci

Kreş/Anaokuluna başlama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adımdır. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV İZLEMEYELİM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Yaş Eğitim

Bebeğin yaşamı boyunca onu etkileyecek gelişimlerin en başında bilişsel gelişim vardır.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancı Madde Yeme Alışkanlığı)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapıştırıcı, kağıt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davranış bozukluğudur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Boğmaca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Boğmaca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocuğunuz Anaokuluna Başlamaya Hazır mı?

Acaba çocuğumuzu anaokuluna kaç yaşında başlatmalıyız? Erken yaşta okula başlaması halinde ileride okuldan sıkılır mı? Henüz erken mi? Ya okula alışam... » Devamını Okuyun!

Aşı Takvimi

Üniversiteler Tarafından Önerilen Aşı Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine baslanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilmeden, kısmen de olsa kullanılamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi