AKTYVYTELER » E?YTYM

« önceki sayfaya dön

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale, belli figürlere, adym aty?lara dayaly dans ve müzikli gösteri türüdür.

Bale dansy, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarynyn ileri standartda birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olarak kullanylan dans aslynda Ytalyanca "dans" anlamyna gelen
"ballo" ya da "balletto" sözcü?ünden türetilmi?tir.

Bale uzun yyllar süren bir e?itimle ö?renilir, ço?unlukla müzikli yapylyr. Erkek dansçylara "balet"-yalnyz bu deyim sadece Türkiye´de kullanylmaktadyr.

Dünyany di?er ülkelerinde erkek sanatçylara "bale danscysy denir - ", kadyn dansçylara "balerin" denir. Balede tayt, mayo ve "tütü" denilen özel etek ve bunun gibi giysiler kullanylyr.

Bale terminolojisinde ayaklaryn tam parmak ucunda durmasyny sa?layan ayakkabyya "point" ya da "puant" denir. Bale yapylmadan önce esneme hareketleri mutlaka yapylmalydyr; yoksa ysynylmadan hareketler yapyldy?y için kaslar yyrtylabilir ya da vücudun biryeri incitilinebilir.

Dans:
Tüm vücudun bir müzik ritmi e?li?inde estetikle birlikte çaly?tyrylabildi?i bir gelenek, sanat, bir tedavi ?ekli veya sadece bir ifade ?ekli olabilir.


YSTANBUL  
37 sanat merkezi             http://www.37sanatmerkezi.com
Akademi çizgi                  www.akademicizgi.com
Akademi istanbul              www.akademi-istanbul.com.tr
Akademyc sanat merkezi ve dans okulu  www.sohbethiphop.com
Alper özel dans ve bale kursu  www.dansakademik.com
Altunizade kültür merkezi   www.kultursanat.org
Bale de bale sanat merkezi  www.baledebale.com
Bale-lin bale ve dans akademisi   www.balelin.com
Beylerbeyi müzik bale   www.beylerbeyimuzik.com
Bt müzikevi   www.btmuzikevi.com
Baby symphony   www.babysymphony.com
Bolero   www.bolerodans.net
Çengel sanat   www.cengelsanat.com
Dance express   www.danskursu.com
Dancentrum dans   www.dancentrum.com
Dilek bale   www.dilekbale.com
Etiler sanat merkezi  www.baleokulu.com
Ezo sunal çocuk atölyesi   www.ezosunalcocukatolyesi.com
Hisar akademi   www.hisarakademi.com
Hülya songür bale ve sanat merkezi   www.songurbale.tr.gg 
Ystanbul bilgi üniversitesi bilgi e?itim merkezi www.3.itu.edu.tr/~itusem
Jekorstore müzik dersleri   www.jokerstore.net
Kalamy? sanat merkezi   www.kalamissanat.com
Kendi kö?k   www.kendikosk.com
Kindyroo   www.kindyroo.net
Modern müzik akademisi  www.mma.gen.tr
Musyc together   www.musictogetherist.com
Nilay bale okulu   www.nilaybale.com
Ogün koç   www.kemandersim.com
Okarina müzik ve seramik   www.okarinasanat.com
Okay temiz ritim atölyesi   www.okaytemiz.com
Oya bale okulu   www.oyabale.com
Özel etüt müz,k kursu   www.etutmuzik.com
Özel istanbul güzel sanatlar  www.istanbulguzelsanatlar.com
Özel mavidans bale ve dans okulu   www.mavidans.com
Özel tolga han dans kursu   www.tolgahandans.com
Özlem güzel bale müzik okulu   www.sahneden.com
Pera güzel sanatlar merkezi   www.perasanat.com.tr
Play sanat evi   www.playsanatevi.com
Portakal a?acy   www.portakalagaci.org
Püren art akademi   www.baleokulu.com
Robin sanat   www.baleokulu.com
Semiha berksoy opera vakfy  www.semihaberksoyoperavakfi.org
Simya hareket atölyesi   www.simyasanat.com
Sun dans atölyesi   www.sundansatolyesi.com
Taksim sanat   www.taksimsanat.com
Tan sa?türk bale ve dans e?itim merkezi  www.tansagturk.com.tr
Tiyatro ti çocuk atölyeleri  www.tiyatroti.com
Yyldyz alper bale okulu   www.yildizalpar.com

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi