E?YTYM » ANNE BABA (AYLE) E?YTYMY

« önceki sayfaya dön

Ylgili Veli Olalym

Çocu?umuzun okuldaki durumuyla yakyndan ilgilenelim. Acaba devamsyzly?y var my? Ders notlary nasyl? Çocu?a neler ö?retiliyor? Ö?retmenlerin çocu?umuz hakkynda gözlemleri ve fikirleri neler?

Ba?aryly çocuklaryn ço?u, e?itimlerine ilgi duyan faal ebeveynlere sahiptirler. Bu ana-babalar; okulda görev alyr, çocuklarynyn ö?retmenlerini yakyndan tanyr, veli toplantylaryna katylyr, ev ödevlerinde çocu?unu yönlendirir ve derslerde neler olup bitti?ini yakyndan takip ederler. Böylelikle çocuklaryna cesaret ve destek vermi? olurlar.

Ayryca;
-Çocu?u izlemeli ve yaptyklaryny bilmeliyiz.

-Ak?am eve geldi?inde günlük ders tekrarlaryny kontrol etmesini sa?lamalyyyz.

-Ödev yapma aly?kanly?y kazandyrmalyyyz.

-Ona ders çaly?ma ?artlary olu?turalym. Mümkünse çocu?a ait sessiz bir oda ve masa ayarlayalym.

-Çocu?u ba?ymsyz bir birey olarak kabul edip ona sevgi ile yakla?alym. Onunla iyi ili?kiler kurarak onun duygu ve dü?üncelerini dinleyelim, saygy gösterelim.

-A?yry beklentilerden, ders çaly?maya zorlanmaktan kaçynalym. Ba?ka çocuklarla kyyaslamayalym.


Kaynak:Saygyly, S., Ruhen ve Bedenen Sa?lykly Çocuk Yeti?tirmek,2012
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi