E?YTYM » FARKLI ÇOCUKLAR

« önceki sayfaya dön

Otizmde Erken Tanynyn Önemi

Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel e?itimdir. Özel e?itimin amacy çocu?un ihtiyaçlaryna yönelik olarak planlanmy? programlarla, çocu?un geli?imsel olarak mümkün oldu?unca akranlary düzeyine ula?masyny sa?lamaktyr. Bu çocuklaryn erken dönemde tanynmasy ve uygun e?itime ba?lanmasy, hastaly?yn gidi?aty ve ilerleyen dönemlerde kar?yla?ylabilecek problemlerin enaza indirgenmesi açysyndan çok önemlidir.

Otizm tanysy genelde 3 ya?yndan itibaren kesin olarak konmaktadyr. Fakat yapylan çaly?malar otizmin 18 aydan itibaren tanynmasyny olasy kylmy?tyr. Otizmin uyarycy i?aretlerinden birinin bile ortaya çykmasy çocu?un bu alanda uzman ki?ilerce de?erlendirilmesini gerektirir. Bu belirtiler ?unlardyr;

§  Ykinci ayda hiçbir dinleme ve göz temasynyn olmamasy

§  4-5. aylarda anne-babaya ne?eli ses yada gülücükle kar?ylyk vermemek

§  8-9. aylarda kar?ylykly ileti?im kuramamak

§  Y?aret etmek yerine yeti?kinin elini kullanarak göstermek, i?aret edilen yere bakmamak,

§  12. ayda en az iki kelime ile ileti?im kuramama, anne-babanyn yüz ifadelerini yada sesini taklit edememek

§  16. ayda problem çözmeye yönelik karma?yk i?lemler yapamamak

§  Yki ya?ynda taklit oyunu oynamamak

§  36-48 ay arasynda kim, nerede, niçin sorularyna cevap verememek

§  Kazanylmy? becerilerin kaybedilmesi

 

 

Kaynak: www.todev.org

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi