Hamile Yogasy

HAMYLE YOGASI - HAMYLE PYLATESY - HAMYLE EGZERSYZLERY


E?er hamilelik öncesinde egzersiz geçmi?iniz yok ise veya herhangi bir risk ta?yyorsanyz hamileli?inizin ilk 3 ayynda yeni bir egzersiz programyna ba?lamanyz tavsiye edilmez. Hamileli?in 4. ay ve sonrasy yapylan Pilates ve Yoganyn ise pek çok faydasy vardyr. 

Hamile Yogasynyn Faydalary

1.Sa?lykly bir omurga kazandyryr,
2.Syrt a?rylaryny azaltyr,
3.Kas gücünü ve dayanyklyly?yny geli?tirir,
4.Hamilelik süresince egzersiz yapylmasyny sa?lar,
5.Normal do?uma hazyrlar,
6.Uykuyu düzenler,
7.Kiloyu dengeler,
8.Hamilelik süresince bedeninizde olu?an de?i?imlere hazyrlykly olmanyzy sa?lar,
9.Hamilelik sonrasy bedeninizin çabuk toparlanmasyna sa?lykly bir zemin hazyrlar.

Hamilelikte Yapylan Yoga Egzersizleri;

-Yastyklar ve eklenen yardymcy desteklerle yapylyr.
-Yorulmadan, fazla terlemeden ve kalbi yormadan devam eden 40 dk’lyk egzersizler bütünüdür.

Bedensel farkyndaly?yn giderek artty?y çaly?malarda, bebekle ve bedeniyle uyum içine giren anne sa?lykly bir bebek dünyaya getirmeye hazyrlanyr.
 
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi