GELY?YM » DYL GELY?YMY

« önceki sayfaya dön

Çocukla Konu?alym

Çocukla mümkün oldu?u ölçüde sözel ileti?im kurulmalydyr. Bunun için:

-Çocu?umuzla do?umdan itibaren konu?malyyyz. Ama bebek gibi de?il.  En iyisi sakin bir üslupla açyk, net kurulmu? basit cümlelerle konu?alym. 1-2 ya?laryndaki çocukla somut ve tekrarlayycy bir dille konu?mak yararly olur.

-Bebekler ve çocuklar genelde ne demek istediklerini bilirler, fakat a?yzlaryndan çykan sesleri ve kelimeleri anla?ylabilir hale getirmeyi beceremezler.

-2-2.5 ya? civaryndaki çocuklar konu?maya ba?larken çe?itli sorularla motive edilmelidir.

-3 ya?yndaki çocuklar konu?maktan zevk almaya ba?larlar.  

-3- 3,5 ya?larynda de?i?en, alçalyp yükselen ses tonu ve abartylan ifadeler çocu?un dikkatini çeker.

-4 ya? dolayynda anlama ve bilme seviyesi geli?mi?tir. Ayny veya zyt görü?te olma etkilidir.

-5 ya?larynda çocuk dili kavramada yeti?kine benzerlik gösterir. Di?er ki?ilerle konu?mayy yürütür. Olumlu teklifleri, övgü ve güldürüleriler ho?una gider.

-Yleti?ime çocu?un dikkatini çekerek ba?lamaly, dikkat süreleri kysa oldu?u için konu?ma mümkün oldu?u kadar kysa tutulmalydyr.

-Çocu?umuza renkleri ö?retelim. Renkler bize konu?ma becerisi konusunda epey ipucu verecektir. Renk adlary, miniklerin rahatlykla do?ru ?ekilde telaffuz edebilece?i seslerden olu?maktadyr.

-Onlara uzun kelimeler ö?retelim. Çocuklar birçok yeti?kinin zorlandy?y uzun kelimeleri sever ve ?a?yrtycy ?ekilde ba?aryyla telaffuz ederler. Böylelikle de "dil sevgisi" geli?tirirler.

-Yleti?im syrasynda güler yüzlü olalym.

-Bebe?imizin çykardy?y sesleri taklit edelim. Ona ismi ile seslenelim.

-Bütün bunlar için çocukla çok vakit geçirelim, ilgilenildi?ini ve sevildi?ini hissettirelim.

-Mümkün oldu?unca ya?ytlary ile birlikte oyun oynamasyny sa?layalym. Ynsanlar arasynda syk syk bulunduralym.

-Konu?ma zorlu?u gördü?ümüzde dikkatini konu?ma zorluklary üzerine çekmeyelim.
 
 
 
Kaynak: Saygyly, S., Çocuk Psikolojisi, 2007
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi