GEBELYK » PSYKOLOJY

« önceki sayfaya dön

Gebelikte Cinsel Ya?am

Gebelikte cinsel ya?am dönemi çiftin bütün dü?üncelerini do?acak bebek üzerine yo?unla?tyrdyklary bir dönem olmaktan çok çiftin birbirleriyle olan ili?kilerini olgunla?tyrdyklary bir dönemdir.
 
Bazy kadynlar bu dönemde cinsel ili?kiye a?yry bir dü?künlük gösterirler. Bazylary da kocalaryna kar?y so?uk ve isteksiz olurlar. Erkek, cinsel organyyla bebe?e hiçbir zarar veremez.
 
Gebelik döneminde cinsel ili?ki zarar vermek bir yana kadynyn rahatlamasyna yardym eder.
 
Gebelik sevi?mede de?i?ik pozisyonlary denemek için en uygun dönemdir. Ek yastyklar büyük ölçüde yardymcy olabilir.
 
Bedenin bozuldu?u duygusuna kapylan kadyna e?i yardymcy olmalydyr.
 
En önemlisi erkek kadyna çok çekici oldu?u ve istendi?i duygusunu vermelidir. Bunu karysyny yeme?e çykararak, ufak tefek arma?anlar alarak verebilir.
Kadyndaki gebelik döneminde ortaya çykan cinsel ili?kiye girme isteksizli?i gebelikten sonra da devam ederse vakit geçirmeden bir psikologa ba?vurmak gereklidir.
 
Bazen de erkek gebelik süresinde e?i ile cinsel ili?kiye girmekte zorlanabilir. Böyle bir durumda da bir psikolo?a dany?mak do?ru olacaktyr.
 
Gebelikte dü?ük tehlikesi varsa bu tehlike doktor tarafyndan bildirilir. Genel olarak bu tehlike ilk üç ayda biter. Gebelik döneminde birçok çift cinsel ili?kide bulunmaktan büyük zevk alyrlar. Gebeli?in herhangi bir anynda sevi?meye ara vermeleri konusunda kesin kurarlar yoktur. Her çiftin kurallaryny koymasy ve hayatyn tadyny çykarmalary en iyi yoldur.
 
Uzman Psikolog Alanur ÖZALP
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi