GEBELYK » BESLENME

« önceki sayfaya dön

Gebelik Döneminde Sa?lykly Beslenmenin 8 Altyn Kuraly

Ba?aryly geçen gebelik dönemi, sonrasyndaki zamanlarynyz için bedeninize yapty?ynyz en önemli yatyrymlardan biridir.

 
Özellikle bazy bayanlaryn estetik kaygylarla bu dönemi sa?lyksyz beslenerek geçirdiklerini gözlüyoruz. A?yry kilo almamak için ekmek tüketmemek, mide bulantysy vb bahanelerle yemek yemeyi reddetmek de yanly? beslenme davrany?larynyn ba?ynda geliyor. Ya da tam tersine iki ki?ilik yemek yeme davrany?y geli?ebiliyor. Böyle bir durumda ise anne adayy a?yry kilo alarak do?umu riske atyyor ve do?um sonrasy fazla kilolaryyla ba? ba?a kalyyor.
 
Güzelli?inizi yitirmeden de sa?lykly bir gebelik dönemi geçirebilirsiniz. Bunun için yapylacaklara kysaca de?inmek istiyorum.
 
Gebelik döneminde sa?lykly beslenmek Yçin 8 altyn kural
 
1-Gebeli?e bedenen ve ruhen iyi hazyrlanyn. Fazla kilolarynyz varsa gebe kalmadan önce diyetisyene giderek sa?lykly beslenmeyi ö?renin ve ideal kilonuza ula?yn.
 
2-Gebeli?iniz süresince kilo alymynyza dikkat edin. Ydeal kilosunda gebe kalan bir kadynyn ortalama 9-12 kg a?yrlyk kazanmasy normal kabul ediliyor.
 
3-Ö?ün saatlerinizi düzenleyerek i?e ba?layyn. Örne?in sabah kahvalty etmiyorsanyz güne güzel bir kahvalty ile ba?lamayy adet edinmelisiniz.
Mide bulantysy, kusma, i?tahsyzlyk veya buna benzer yakynmalarynyz olabilir bunu gidermenin en iyi yolu kysa aralyklarla az ve syk beslenmektir. Ayryca çok a?yr ya?ly besinlerden de kaçynmanyz olu?abilecek gaz ve ?i?kinlik gibi sorunlarynyzy da ortadan kaldyryr.
 
4-Besin gruplaryny, hangi besinlerin ne içerdi?ini ve ne kadar tüketmeniz gerekti?ini ö?renin. Sa?lykly beslenmek kendi sa?ly?ynyzy korumanyn yanynda gebelik döneminde bebe?in geli?imini sa?lar.
 
5 temel besin grubu
 
Et Grubu besinler; (yumurta, et, tavuk, balyk, peynir, hindi vb proteinden zengin besinler ); Özellikle demir, B12 vitamini, fosfor, B2, B6, folik asit gibi önemli besin ö?elerinin zengin kayna?ydyr. Balykta bulunan omega 3 ya? asitleri gereksinimi gebelik ve emzirme döneminde artar bu nedenle haftada en az 2-3 porsiyon balyk tüketilmelidir.  Bu gruptan her gün en az 3-4 porsiyon tüketmeniz gerekir.
 
Süt Grubu besinler; (Süt, yo?urt, kefir, ayran, kymyz): Bu grupta bulunan besinler kalsiyumun en zengin kayna?ydyr. B12, B6, A Vitamini gibi birçok besin ö?esinin de en önemli kayna?ydyr. Günde en az 3 bardak ya?syz veya yarym ya?ly süt grubundan tüketmelisiniz.
 
Sebze-Meyve Grubu; A,C,K vitaminin ve potasyumun en zengin kayna?ydyr ayryca önemli ölçüde su ve karbonhidrat gereksinmemizi kar?ylar. Yçerdi?i antioksidan maddeler sayesinde ba?y?yklyk sistemi için çok önemlidir. Günde 3-4 porsiyon meyve 2-3 porsiyon sebze tüketin
 
Tahyl Grubu; (ekmek, pilav, makarna, bisküviler, krakerler, patates, leblebi vb ni?asta içeri?i zengin besinler): Yhtiyacymyz olan enerjimizin en önemli kayna?ydyr. Özellikle tam taneli tahyllar, beyazlatylmamy? ürünler kan ?ekeri dengesini sa?lamada önemli yer tutar. Günlük 12-14 dilim ekmek veya alternatiflerinden mutlaka tüketmeye çaly?yn.
 
Ya? Grubu; (zeytinya?y, ya?ly tohumlar, fyndyk, ceviz, mayonez, tereya?y vb) Önemli ölçüde enerji ihtiyacymyzy kar?ylamamyzy ve ya?da eriyen vitaminlerin vücutta kullanylmasyny sa?lar. Özellikle bitkisel syvy ya?larda bulunan doymamy? ya? asitleri bebe?in beyin geli?iminde önemli rol oynar. Katy ya?lary hayvansal gydalarla aldy?ynyz için Günde 20-30 gr syvy ya? tüketimi ihtiyaçlarynyzy kar?ylamaya yeterlidir.
 
5-Doktor ve diyetisyen kontrollerinizi ihmal etmeyin. gebeli?in seyri ve yapmanyz gerekenler konusunda en iyi yardymy size yapacak ki?iler doktorunuz ve sa?lyk ekibidir. Test sonuçlarynyza göre bazy vitamin mineral takviyeleri, ilaç vb önerilerde bulunabilirler.
Etrafynyzdaki ki?iler, kom?unuz, arkada?ynyz sizi yanly? yönlendirebilir bu da istemedi?iniz sonuçlara sebep olabilir buna imkân vermemeye özen gösterin.
 
6-Düzenli egzersiz yapyn. özellikle her gün yapylan 30-45 dakika yürüyü?ün bebe?inizin hareketlerinde geli?me, do?umunuzun rahat olmasy, fazla kilo almamanyz ve stresinizi yenme üzerine çok önemli katkylary bulunmaktadyr. Ayryca egzersizin, cilt sarkmalaryny önledi?i ve daha sa?lykly ve güzel bir görünüm için birebir oldu?unu aklynyzdan çykarmayyn. Gebelik döneminde yürüyü?, yüzme, dans gibi egzersizleri yapabilirsiniz.
 
7-Günde 2-3 litre su için. Su olmadan ya?am olmaz, insan bedeninin %55-60?y sudur ve yeni do?an bebe?in su orany %70 civaryndadyr, ayryca gebelik döneminde yedi?iniz besinler plasenta ve kordon sayesinde su aracyly?yyla bebe?e ta?ynmaktadyr. Çay, kahve, kola gibi vücuttan syvy kaybetmenize neden olan kafeinli içecekleri tüketmek yerine su, ayran, meyve suyunu tercih edin.
 
8-Güvenli gyda seçmeye özen gösterin; Besinleri satyn alyrken uygun ambalajlanmy? olmasy, uygun sycaklykta saklanmy? olmasy, sa?lykly pi?irme yöntemi uygulanmy? olmasy ve hijyenik ko?ullarda üretilmi? olmasy çok önemlidir. Örne?in gereksiniminiz olan kalsiyumu kar?ylamanyz için günde 3 bardak süt veya yo?urda ihtiyacynyz var, bunu e?er açykta satylan ürünlerden seçerseniz besin zehirlenmesi riski ile kar?y kar?yyasynyz demektir. Bunun gibi riskleri azaltmak için güvenli gydalary satyn almaly, do?ru ?ekilde saklamaly ve daha sa?lykly olan fyrynda pi?irme yöntemini tercih etmelisiniz.
 
 
 
Diyetisyen Aysen ARICAN
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi