GEBELYK » BESLENME

« önceki sayfaya dön

Gebelikte Alynan Kilolar Nereye Yerle?iyor?

Gebeli?in ilk gününden itibaren annenin vücudu bebe?in geli?imini sa?layacak ortamy hazyrlamaya ba?lar. Ylk ba?ta rahmin yapysy de?i?ir. Yeni hücreler yapylarak bebe?in yerle?mesi için uygun hale gelir.  Anne ile bebek arasyndaki ba? plasenta denilen zar ve kordon ba?yndan ibarettir.
 
Anneden kordon ba?y sayesinde, kan yoluyla bebe?in gereksinimi olan oksijen, su ve besin ö?eleri ta?ynyr. Bu nedenle annenin kan hacmi yary yaryya artar.
 
Yeni do?anyn tek besini anne sütüdür. Anne sütünün yapymy için gö?üslerde bulunan damarlar ço?alyr, süt kesecikleri yapylyr ve süt verimini arttyrmak için bir miktar ya? depolanyr. Kysacasy anne adayynyn gebelik süresince gö?üsleri büyür, a?yrlyk ve hacim olarak eskisine nazaran 1- 2 beden artar.
 
        Alynan kilolaryn da?ylymy
 Kilonun Birikti?i Yer   Yakla?yk A?yrlyk Kazanymy
BEBEK                                    3.5-4 kg
PLASENTA                             0.5-1 kg
AMNYYOTYK SIVI                          1 kg
ANNENYN,
Gö?üsleri                                   0.5 kg
Uterus (rahim)                              1 kg
Kan hacminde arty?                   1.5 kg
Vücut ya?y                             2.5- 4 kg veya daha fazla
Artan kas dokusu ve syvy       2-3.5 kg
 
 TOPLAM ALINAN KYLO           12,5- 15 kg
 
 
                                                                                                           

 

Diyetisyen Aysen ARICAN

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi