GEBELYK » KISIRLIK

« önceki sayfaya dön

Obezite Kysyrlyk Nedeni mi?

Türkiye’de erkeklerin yüzde 21′ini, kadynlaryn ise yüzde 42′sini tehdit eden obezite, kysyrlyk nedenleri arasynda yer alyyor.

Sa?lyk Bakanly?y’nyn ba?latty?y ‘Obezite ile Mücadele Eylem Plany’, a?yry ?i?manlyk hastaly?ynyn Türkiye’de de ciddi boyutlara ula?ty?yny bir kere daha gösterdi. Ya?ady?ymyz ça?yn ko?ullarynda sykça kar?ymyza çykan kysyrlyk ise, obezitenin tetikledi?i sorunlar arasynda üst syralarda yer alyyor. çocuk sahibi olamayan çiftlerde incelenen noktalardan birinin kilo problemi oldu?unu belirterek, “Obezite adet düzensizli?inin yany syra yumurtlama problemine sebep oluyor. Dolayysyyla do?al yolla gebelik olu?masyny engelliyor” dedi.

Yüksek vücut kütle indeksi lokal endokrin ve metabolik bozukluk yaparak küçük, yani olgunla?ma problemi olan yumurta geli?imine sebep olur. Artan kilo ile geli?en hiperandrojenizm (vücutta testosteron gibi erkeklik hormonlarynyn artmasy) ve yumurtlama bozuklu?u do?al gebelik ?ansyny dü?ürür. Gebe kalmak için en ideal vücut kütle endeksi 21-29′dur. Yapylan çaly?malarla obez kadynlaryn yüzde 5 oranynda kilo kaybetmesiyle adet düzensizli?i vakalarynyn yüzde 60′ynda bu problemin ortadan kalkty?y ve adetlerin tekrar düzene girdi?i belirlenmi?tir.”

 “Tüp bebek yaptyracak hastalarda ise obezite yumurtalyk cevabyny azaltyr, yüksek doz ilaca gereksinim olur, tedavi süresini uzatyr. Geli?en yumurta sayysy azdyr ve tedavinin yaryda kalma ihtimalini arttyryr. Obez insanlaryn bebeklerinde genetik anormallik ihtimali artty?y için dü?ük olasyly?y artar. Tüm bunlaryn yanynda gebelik komplikasyonlaryny arttyryr, kysaca sa?lykly canly do?um oranyny azaltyr” dedi.

Gebelik planlayan bir bayanyn meyve, sebze, karbonhidrat ve etin dengede oldu?u bir diyet uygulamasyny öneren doktorlar bunun yany syra günlük kalori alymynyn normal vücut kilosunu koruyacak ?ekilde ayarlanmasy gerekti?ini ifade ediyorlar.

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi