GEBELYK » KISIRLIK

« önceki sayfaya dön

Kadynda Kysyrlyk

Kadynlarda kysyrlyk do?u?tan olabilece?i gibi, sonradan meydana gelen hastalyklar sonucunda da olabilir. Kysyrlykta hastalyklaryn dy?ynda ya?, hayat tarzy ve yapylan seçimler de etki eder. Hayat tarzyyla ilgili etkenler stres ve di?er nedenlerden olu?an psikolojik baskylar, içki ve sigara kullanymy gibi durumlar bulunmaktadyr.

Kysyrly?a yol açan ba?lyca nedenler:

1- Ya?
Kadynyn ya?ynyn ilerlemesi, yumurtalarynyn kalitesinde azalmaya neden olmaktadyr. 35 ya?y geçen kadynlarda gebe kalma ihtimali dü?mektedir. Adet görmede sorun olmasa dahi, yumurtanyn döllenmesi zorla?maktadyr.

2 – Yumurtalyk hastalyklary
Yumurtalyk ve yumurtlama i?lemindeki sorunlar gebeli?in olu?mamasynda en syk görülen nedenlerden biridir. Yumurtlamanyn çok seyrek olmasy veya hiç olmamasy kysyrly?a yol açmaktadyr. Adetlerin seyrek olmasy, normal dy?y kanamalar yumurtaly?a ait sorunlaryn belirtileri olabilir.

Kysyrlyk ?üphesi bulunan durumlarda yumurtalykla ilgili hormonal sorunlar ve hastalyklar da incelenmektedir. Bunlar arasynda
- Yumurtlamayy ba?latan hormonun azly?y
- Süt salgylayycy prolaktin hormonunun fazlaly?y
- Polikistik over sendromu
- Erken menopoz – yumurtalyklaryn i?levinin gerilemesi / azalmasy durumlary bulunmaktadyr.

3 – Rahim a?zy hastalyklary
Rahim a?zy bölgesinde do?u?tan olan yapysal bozukluklar gebelik olu?umunu engelleyebilir. Bunlaryn yany syra geçirilen enfeksiyonlar, rahim a?zy salgysyna ait sorunlar ve yapylan operasyonlar da kysyrly?a neden olabilmektedir. 

Rahim a?zy hastalyklary ve belirtileri hakkynda daha fazla bilgi için tyklayyn

4 – Tüplerdeki hasarlar
Kadynyn yumurtasy ile erkekten gelen spermlerin bulu?ma ve döllenme noktasy olan tüpler, yapysal bozukluklar veya geçirilen operasyonlar / hastalyklar nedeni ile kysmen hasarly ve tykaly olabilir. Cinsel yolla bula?an hastalyklar da syklykla tüplerde hasara yol açmaktadyr.

5 – Rahim hastalyklary
Rahim içinde geli?en kistler de gebeli?i engelleyici olabilmektedir. Kistler dy?ynda rahim dokusunun rahmin dy?ynda geli?mesi olarak tanymlanan endometriozis adly hastalyk da kysyrlykta syk gözlenen nedenler arasyndadyr.

Kysyrlyk meydana getiren bir çok hastalyk günümüzde tedavi edilmekte ve çiftler çocuk sahibi olabilmektelerdir. Sa?lykly bir gebelik ve do?um için doktorunuzla birlikte ilerlemeyi ihmal etmeyin.
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi