GEBELYK » KISIRLIK

« önceki sayfaya dön

Erkekte Kysyrlyk

Erkek kökenli kysyrlyk pek çok farkly nedene ba?ly olarak ortaya çykabilmektedir. Erkeklerde üreme potansiyeli kadynlardan farkly olarak ya?tan daha az etkilenmektedir. Bunun yany syra genetik faktörler, geçirilmi? enfeksiyonlar, hormon bozukluklary, diyabet (?eker hastaly?y) ve böbrek yetmezli?i gibi metabolik hastalyklar, inmemi? testis gibi patolojiler erkek kysyrly?ynda altta yatan ba?lyca nedenlerdir.

Çevre kirlili?inin artmasy, kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma, sigara tüketiminin artmasy, radyasyona maruziyet, alkol ve ba?ymlylyk yapycy maddelerin kullanymy gibi çevresel sebepler de son dönemde erkek infertilitesinin görülme sykly?yny artyran di?er nedenlerdendir.

Kysyrlyk problemi ya?ayan çiftlerde erkek faktörünün ara?tyrylmasy kadynlara göre daha kolaydyr. Öncelikle ayrynty olarak çift ile görü?ülerek cinsel hayat sorgulanmalydyr. Çiftlerin cinsel birlikteli?inin sykly?y ve niteli?i ortaya konulmalydyr. Bazen birçok ara?tyrmaya ra?men nedeni ortaya konulamamy? infertilite vakalarynda, sorun sadece cinsel fonksiyon bozukluklary olabilmektedir.

Ayryntyly görü?menin ardyndan erkek faktör için yapylmasy gereken ba?lyca tetkik sperm analizidir (spermiogram). Bu tetkik sperm sayysy, hareketlili?i, ?ekil yapysynyn incelenmesini sa?larken, enfeksiyon ve prostat fonksiyonlary açysyndan da katky sa?lar. Her ne kadar birçok erkek için sykynty verici bir tetkik olsa da, sperm analizi (semen analizi-spermiogram) tedavinin planlanmasy için mutlaka yapylmasy gereken bir tetkiktir.
 
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:



Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi