ERGEN » OKUL YA?AMI

« önceki sayfaya dön

Ergenlik Dönemi Ve Okul Ba?arysy

Okul ba?arysyzly?y nedir?

Ö?rencilerin sahip olduklary yeteneklerini okul ba?arylaryna yansytamamalarydyr. Okul ba?arylarynyn gerçek ba?arylarynyn altynda kaldy?y durumdur.
 
Ergenlik döneminde ba?ary dü?er mi?
Ergenlik dönemine gelen birçok gencin ba?arylarynda dü?ü? oldu?u gözlenmekte ama bu durum ailenin ve okulun i?birli?ine paralel olarak geçici olmaktadyr.
 
Ergenlik döneminde okul ba?arysyzly?y ya?anmasynyn nedenleri nelerdir?
Ergen bu dönemde fiziksel, duygusal, sosyal ve bili?sel olarak birçok de?i?im ya?ayacaktyr. 
Gencin hayatynda arkada? ili?kileri a?yrlyk kazanmaya ba?layaca?y için dikkatleri sosyal hayatlaryna yönelir. Bu yüzden de ders ba?arylarynda bir dü?ü? ya?anabilir.
 
Okul ba?arysyzly?y ya?ayan gencin özellikleri nelerdir?
Otorite (özellikle ö?retmen ve ailesi) ile sorunlar ya?ar. Derslerle ilgilenmez. Defter ve kitabyny düzenli getirmez. Ödevleri zamanynda yapmaz. Derslerde konu?ma e?ilimindedir. Synyfy etkilemeye 
çaly?yr. 
 
Okul ba?arysyzly?ynyn belirtileri nelerdir?
*Derslere geç kalma
*Okula gelmek istememe
*Kendilerine olan güvenlerindeki azalma
*Gelece?e dönük hedeflerinin olmamasy
*Derslere katylmama – ilgilenmeme
 
Okul ba?arysyzly?ynyn nedenleri nelerdir?
*Dikkat eksikli?i
*Ailevi problemler
*Ysteksizlik
*Düzenli ders çaly?mayy bilmemek
*Derste zaman zaman hayallere dalyp gitmek
*Ö?renme güçlükleri
 
Ö?retmenlere Öneriler
*Ö?renciyi tanyyyn.
*Ergenlik dönemi hakkynda bilgi sahibi olmaya çaly?yn.
*Ö?renciyle ileti?im kurun.
*Ö?renciye kar?y sert ve katy olmaktansa sabyrly ve anlayy?ly davranyn.
*Bir sorun oldu?unda ailesiyle ve idare ile ileti?ime geçin.
*Ders içinde ve dy?ynda ö?renciyi gözlemleyin.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi