GEBELYK » GEBELY?E HAZIRLIK

« önceki sayfaya dön

Adet Düzeniniz için Bilmeniz Gerekenler

Gebe kalmaya çaly?yrken adet düzeniniz ile ilgili birkaç ipucu..
Bazal vücut ysysy: Yumurtlamayy tespit için önemli faktördür. Yumurtlamadan önce ysyda 0.4-0.6 derecelik arty? olmaktadyr.
Servikal (rahima?zy) de?i?ikler: E?er serviks a?a?yda, kuru, sert ve kapaly ise adetinizin döllenmeye elveri?li olmayan dönemindesiniz.
Ne zaman ki serviks yukaryda, kysa, yumu?ak, açyk ve yslak ise adetinizin döllenmeye müsait dönemindesiniz.
Servikal mukus(salgy):  Servikal mukus serviksten salgylanan bir yapy?kan syvy olup spermlerin rahimde kalmasyny sa?lamakta ve döllenmeye yardymcy olmaktadyr.

Adetin ba?yndan sonuna kadar syrayla; 

Kuru: Adetten sonraki 4-5 gün az veya hiç syvy(döllenmeye müsait dönem de?il)

Yo?un-Koyu: 2-3 gün süre ile adet döneminde salgy bu ?ekilde olmakta ve döllenme bu syrada pek uygun olmamaktadyr.

Krem ?eklinde (süt gibi): 2-4 gün süre ile adetin bir döneminde bu ?ekilde olmakta ve el kremine benzer yapy ta?ymaktadyr. Bu dönem döllenmeye müsait bir dönemdir.

Yumurta beyazy ?eklinde: Döllenmenin en uygun oldu?u dönem. ?effaf ve yumurta beyazy görünümünde, elastik kyvamda. Yumurtlama genellikle bu dönemde olmaktadyr.

Kuru (tekrar): Adet öncesi döneme gelmekte, ovulasyonla hormonlar tekrar dü?mekte ve gebe kalma ?ansy tabii ki çok azalmaktadyr.

Adetin ilk günü: Adet gününü referans aldy?ymyzda tüm hesaplamalar ve ilaç kullanymynda adetin ilk günü önem ta?ymaktadyr. Adetin ilk günü ile kastedilen kanamanyn ba?lady?y ilk gün olmaktadyr.

Adet uzunlu?u: Normal olarak kabul edilen 28 gün olmakla birlikte bazy kadynlarda daha uzun veya daha kysa sürmektedir ,+/- 7 gün de?i?kenlik gösterebilir.

LH arty?y : Tipik olarak yumurtlama ile birlikte artar ve yumurtlamanyn tespiti için testlerde bu arty? izlenebilmektedir.

Foliküler faz: Ovulasyon (yumurtlama) öncesi dönem olup normalde 14 gündür, süre de?i?kenlik gösterebilir.

Luteal faz : Bu dönem ovulasyondan sonra di?er adet ba?layana kadar olan dönemdir.Süresi sabit olup 14 gündür.

Ovulasyon: Yumurtalyktan yumurtanyn byrakylyp fallop tüpleri tarafyndan yakalanma sürecidir.

Döllenme dönemi: Yumurta atyldyktan sonra 24-48 saat ya?amakta, buna ra?men sperm ise 3-5 gün kadar kadynyn rahminde canly olarak kalabilmektedir Döllenmenin en güçlü oldu?u dönem yumurtlamanyn 3 gün öncesi ve 2 gün sonrasydyr.

Adet dönemi: Gebelik olu?mady?y zaman kalynla?an endometriyumun rahim içi dokusundan kanayarak atylmasydyr.

Ovulasyon ne zaman meydana gelir ve ne kadar sürer ?
Düzenli adeti olanlarda ovulasyon adetin 14’üncü günü olmakta, fakat genelde kadyndan kadyna de?i?iklik göstermektedir. Atylan yumurta tüpler tarafyndan yakalanmakta ve olu?an hormonal de?i?ikler ile 24 saat içinde döllenmeye hazyr olmaktadyr.Bu syrada servikal mukus de?i?mekte ve vücut ysysy artmaktadyr.Kadyn vücudunda yumurtlama ile de?i?ik bulgular olmakta ve bu belirtiler kadyndan kadyna de?i?mektedir.Ovulasyonla birlikte:

Servikal mukus de?i?ikli?i ,bazal vücut ysysy arty?y

Kasyk alt kysmynda a?ry (mittelschmerz)

Bazy kadynlarda gaz ?ikayeti , ba? a?rysy ve gö?üslerde gerginlik ?ikayetleri

     Cinsel istekte arty?

     1-2 damla kanama olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi