ERGEN » ERGEN PSYKOLOJYSY

« önceki sayfaya dön

Madde Ba?ymlyly?y

Özellikle kentsel yörelerde sigara, alkol ve uyu?turucu ba?ymlyly?y, genç nüfus sa?ly?yny tehdit eden önemli bir risk etmenidir.
 
Birinci basamak sa?lyk ekibi, 
bu maddelerin özellikleri,ba?lama ko?ullary ve ba?ymlylyk türleri,zararlary konusunda ö?retmenleri ve aileleri bilgilendirmelidir.
 
Ergene verilecek e?itimde ise temel vurgu, sigaranyn-alkolün-uyu?turucunun zararlary üzerine de?il; sigarasyz-alkolsüz-uyu?turucusuz bir ya?amyn çekicili?i üzerine yapylmalydyr.
 
Zararly madde ba?ymlyly?ynyn önlenmesi için, e?itim, bilgilendirme hizmetleri belirli risk gruplaryny kapsamalydyr:
Y?siz gençler,ailesi tarafyndan ihmal edilen çocuklar anne-babasy zararly madde kullanan çocuklar gibi.

Okul ortamynda ek düzenlemelerle çocuklaryn dikkati olumlu yönlere çevrilebilir: Sosyal faaliyetler, hafta sonu yürüyü?leri gibi..
 
Okula gitmeyen çocuklara ise hem ula?mak hem davrany?laryny de?i?tirmek zordur. Sosyal hizmetler müdürlükleriyle i?birli?i yaparak soruna çözüm aranmalydyr.

 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi