GEBELYK » GEBELY?E HAZIRLIK

« önceki sayfaya dön

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..
Tam yumurtlama zamany farkly olmakla beraber, hatta her ay az çok de?i?mekle birlikte âdetin birinci günü ba?langyç alyndy?ynda, 14´üncü gün civary yumurtlama gerçekle?mekte...

Daha kesin zaman, beklenen âdetten 14 gün geriye sayyldy?ynda bulunabilir...

Ço?unlukla belirtisi olmady?y halde bazy kadynlar yumurtlama zamanlaryny anlayabilirler...

Yumurtlamadan hemen evvel, vajinal akyntynyn ?effaf, yumu?ak ve çi? yumurta aky kyvamynda oldu?u fark edilebilir...

Yumurtlama sonrasy ise, akynty yo?un ve beyazymsy olup, kaybolur...

Bazy kadynlarda yumurtlama hafif kasyk a?rysy ?eklinde fark edilebilmektedir...

Yumurtlama takibinde ba?ka bir yol ise, sabahlary yataktan kalkmadan dijital bir derece ile vücut ysysynyn ölçülerek bir kâ?yda yazylmasy suretiyle tutulan tablo aracyly?yyla yumurtlama takibidir...

Yumurtlamadan hemen sonraki günler vücut ysysy yarym ya da bir derece artabilir ve takip eden aylarda bu günlere dikkat edilir...

Vücut ysysynyn yükselmesinden evvelki 2-3 gün hamile kalynmasy için daha uygun günlerdir...

Bunlaryn dy?ynda, çocuk isteyen çiftler yumurtlama takibine yarayan idrar test çubuklary da kullanabilirler...

En do?ru yumurtlama zamany ultrasonda doktorun yapty?y yumurtlama takibi neticesinde anla?ylyr.

Yumurtlama günü hesaplayycysy ile tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayabilirsiniz.

Böylece gebe kalmanyz açysyndan ?ansynyzyn en yüksek oldu?u günleri ö?renmi? olabilirsiniz.(takvime yönlendir)

Kaç günde bir adet görüyosunuz ? 

Örnek: adet döngünüz 28 gün. 28-14: 14. gün yumurtlama günüdür. 

Adet döngünüz 24 gün. 24-14: 10. gün yumurtlama günüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Dü?ük Riski ve Dü?ük Tehdidi

Gebeli?in 20. haftasy tamamlanmadan önce (ya da bebek 500 gramlyk a?yrly?a eri?meden önce) herhangi bir nedenle gebeli?in bitmesine dü?ük ady verilir.... » Devamını Okuyun!

Gebelikte Spor

Annenin gebeli?i boyunca uygun beden hareketleri yapmasy do?umu kolayla?tyrycy etkenlerden biridir. Gebelikte açyk havada yapylan yürüyü?ler ve hafif... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmadan Önce Yapylmasy Gerekenler

Ylk olarak doktorunuzdan randevu alyp muayene olun.Pap smear testini yaptyryn.Gebelik öncesi kan tetkiklerini yaptyryn.... » Devamını Okuyun!

Yumurtlama Zamany

Bir kadynyn yumurtlama zamany nasyl anla?ylyr?..... » Devamını Okuyun!

Gebe Kalmak için Cinsellik

Gebe kalmayy zorla?tyran faktörler nelerdir? ... » Devamını Okuyun!

Bo? Gebelik

Tedavi Anembriyonik gebelik tanysynyn kesin oldu?u durumlarda gebeli?in en kysa zamanda kürtaj ile sonlandyrylmasy gerekir. Bir sonraki adet dönemind... » Devamını Okuyun!

Amniyon Syvysy Bozukluklary

Anne karnyndaki bebek (fetus), amniyon syvysy ady verilen bir syvy içinde bulunur. Bu syvy, rahim içindeki bebe?i dy?arydan gelecek travmalara kar?y k... » Devamını Okuyun!

Do?um Öncesi Bakym

Do?um öncesi yapmanyz gerekenler sayesinde hamileli?inizle ilgili ö?renmek istedi?iniz her ?eyi ö?renebilirsiniz. Buna tabii ki kendi sa?ly?ynyz ve be... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi