ERGEN » CYLT BAKIMI

« önceki sayfaya dön

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

 

Ergenlik  dönemindeki  gençlerin  ço?u,  yüzlerini  kaplayan  sivilceler  nedeniyle  kendilerini kötü hissediyor. Prof. Dr. Büyükgebiz, gençleri uyaryyor: Kozmetik ürünler pe?inde ko?mayyn! Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!..

NEMLENDYRYCY SÜRMEYYN

* Ergenlik sivilceleri geçici midir? Zamanla artarlar my?

Besin maddeleri içindeki ya?ly gydalaryn, çikolatanyn ve kuruyemi?in akneyi arttyrdy?y söylense de, kesin kanyt yoktur. Akneyi arttyran en önemli faktör strestir çünkü stres kortizon salgylanmasyny arttyryr. Kyzlarda adet öncesinde de akneler artmaktadyr. Ergen kyzlaryn yüzde 70´inde akne görülür. Kullanylan kozmetikler akneyi arttyryr. Gece kremi gibi ya?ly nemlendiriciler de akneyi arttyryr. Do?um kontrol hapynyn da, akneyi arttyrycy etkileri vardyr. Akneleri sykarak temizlemek önerilmez çünkü kyl follikülü patlayabilir. Derideki iltihabi reaksiyon artar ve ciltte iz kalyr. Ayryca mikrobik olmayan sivilceler de iltihaplanabilir. Yüzü yykamak, deri üzerindeki ya? miktaryny azaltyr. Deri üzerindeki ya?yn azalmasynyn temizlik hissine neden olmasy ve ya?ly görünü?ü düzeltmesi önemlidir. Aknesi olan her ergen, yüzünü kurulu?a yol açmayacak ?ekilde kremli sabunlar veya nötral PH temizleyiciler ile günde 2-3 kez yykamalydyr. Bu en etkili ve en kolay sivilce ilacydyr. Aknesi olan ergenler için özel bir cilt bakymy yoktur. Kozmetik kullanymy akne sorunlaryny arttyrabilece?inden, aknesi olan bireylerin bu konuda daha seçici davranmalary gerekir. Yltihaplanmy? sivilceler uygun ?ekilde tedavi edilmezse, iz byrakyr. Bu durumda dermatolog deste?i gerekir.

TYROYT BEZLERYNE DYKKAT!

* Ergenlik döneminde gençlerde en syk görülen hastalyklardan biri de guatr. Bu hastalyk neden bu kadar yaygyn? 

Bu soruna gençlerde çok syk rastlyyoruz. Tiroit bezi normalden fazla büyürse ya da de?i?ik nedenlerle a?yry çaly?yrsa, guatr ortaya çykar. Bazen boyunda ?i?lik ?eklinde gözle görülebilir. E?er tiroit hormonlary yetersizse halsizlik, yorgunluk, ü?üme ve tembellik gibi belirtiler ortaya çykar. Tiroit bezi fazla çaly?ty?ynda ise terleme, ta?ykardi ve çarpynty gibi belirtiler görülür. Özellikle okul ça?yndaki ve ergenlikteki kyzlarda, Hashimato hastaly?y denilen guatr çok syk görülür. Sebebi; vücudun tiroit bezine kar?y antikor yapmasydyr. Kyzlarda erkeklerden, 5-8 kat daha syk görülür. Tedavisi zor de?ildir. Bazen yalnyz takip edilir, bazen de tiroit hormon tabletleri a?yzdan verilerek guatr küçültülür.

* Ergenlik döneminde gencin syrtynda olu?an kambur, sonradan geçer mi? 

Ergenlik dönemine ili?kin bir di?er dikkat çekici husus; duru? ?eklidir. Özellikle kyz çocuklary memelerini saklamak için, kanmbur durur. Bu duru? ?ekli düzeltilmezse, ileride kalycy olur. Ergenlere kendine güven azly?yny belirten bu duru?u düzeltmeleri gerekti?i hatyrlatylmalydyr. Gerekirse ayna kar?ysyna geçirilerek, kambur ve dik durdu?undaki pozisyonlary, ergene gösterilmelidir.

SERT HAVLU KULLANMAYIN

* Ergenlerin saçlaryndaki kepekleri geçirmek için ne yapmak gerekir? 

Haftada en az bir veya iki defa saçlaryn yykanmasy ve di?er günlerde de fyrça ile taranarak saçlaryn arasyna giren tozlardan, kir ve ölü kyllardan aryndyrylmasy gerekmektedir. Saç kurutmak için kullanylan havlular sert olursa, saç uçlary çatallanabilir. Elektrikli kurutucu aletlerin ve fön makinelerinin saça çok yakyn tutulmamasy gerekir. Bunlaryn saça ve saçly deriye zararlary dokunabilir. Yanmalara neden olabilirler.

* Ergenlik sivilceleri neden ve ne ?ekilde olu?ur? 

Sivilceler veya tybbi ady ile akneler ergenlik döneminde en syk rastlanylan sorunlardandyr. Bu dönemde kyz ve erkekler, çevre ve ya?ytlary tarafyndan be?enilme arzusu içindedir. Aknelerin olu?umu görünümlerini bozar ve güven kaybyna yol açar. Akneler ergenlik döneminde yüz, syrt ve gö?üste az veya çok syklykta ortaya çykabilir ve mikrop kapmazsa yani enfekte olmazsa kendili?inden geçer. Akneler, özellikle 20 ya?yndan sonra kendili?inden geçer. Akneler kyzlarda daha çok görülür. Ergenlik sivilcesinde genetik yatkynlyk söz konusudur. Ailesinde ?iddetli aknesi olan gençlerde daha syk gözlenir. Ergenlikte salgylanmaya ba?layan seks hormonlary nedeniyle, ya? bezi üretiminde arty? olur. Zaten kysmen kapaly olan gözeneklerde ya?yn da birikmesi ile tykaçlar olu?ur. Tykaç nedeniyle deriye açylamayan ve artmy? ya? üretimi yüzünden gerilen folliküller patlayarak, deride iltihabi reaksiyonun daha da artmasyna sebep olurlar.


 

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi