0-12 YA? » E?YTYM

« önceki sayfaya dön

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr.  Ylk üç yyl içinde çocuk model olarak gördü?ü anne ve babasyndan alabilece?ini alyr ve kendisine tanynan fyrsatlar ölçüsünde bir psiko-sosyal olgunlu?a varyr; ancak bu geli?im synyrlydyr. Y?te bu dönemde okul öncesi e?itim devreye girerek çocu?un geli?im alanlaryny destekleyici çaly?malar yapar.

Kre?e/Anaokuluna ba?lama olayy çocu?un toplumsalla?ma sürecinde çok önemli bir basamaktyr. Okul öncesi e?itim, bir anlamda çocu?un aile dy?yna atty?y ilk adym olarak dü?ünülmelidir.
Çocuk, kre?/anaokuluna ba?lady?y zaman tüm kurallaryny bildi?i aile ortamyndan henüz hiçbir kuralyny bilmedi?i, tanymady?y ki?ilerin bulundu?u bir ortama girmektedir. Bu yeni durum, tabii ki çocuklarda uyum sorunu yaratabilir.
Kre?/anaokuluna yeni ba?layan çocukta, ba?langyçta belirsizlik ve terk edilme(ayrylma) kaygysy ya?anyr. Ço?unlukla koruyucu ve a?yry ho?görülü aile ortamyndan gelen çocuklarda bu kaygylar daha yo?un ya?anyr.
 
Ancak çocuk ortama aly?tyktan ve ö?retmenlerini tanydyktan sonra kaygylar ortadan kalkar. Bu süreç içinde aileler de bir çok kaygy ya?amaktadyr. Bazen  aileler çocuklaryndan ayryldyklary için kendileriyle ilgili suçluluk ve kaygy duygulary ya?arlar ki bu sinyaller çocu?un okul korkusunu arttyrycy bir faktör olabilmektedir.  Bu nedenle annenin kararlyly?y ve iç rahatly?y çocu?un uyum süreci için çok önemlidir.
 
Yani çocu?un anaokulu/kre?e ba?lama sürecinde annenin de duygusal olarak hazyr olmasy gereklidir. Çocu?un ayrylyrken duygusal olarak annenin üzüntü ve kaygysyny hissetmesi uyum sürecini zorla?tyrmaktadyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi