AYLE » ZOR ÇOCUKLARLA BA? ETME

« önceki sayfaya dön

Yalan söyleyen çocuklar

Yalan bir toplumda kar?ylykly güven duygularyny yykan ve insanlary birbirine güvensiz yapan, ba?kalaryny aldatmak maksadyyla kasytly olarak, bir amaca varmak için düzenlenmi? ifadelerdir.

5 ya?yna kadar ya da ilk gerçe?i ayyrt edene kadar yalan söylemesi do?aldyr. Bu dönemde yanly? ifade edilenlere “yalan” demek yerine “yanly?” demek daha do?ru olur.
 
Bunlara algylama hatalary olarak bakmak gerekir. 6-7 ya?yna kadar çocuk bir ?eyi kesin olarak anlatamaz.
Olay durum, nesne ya da ki?ileri abartyr. Örne?in ilk defa fil gören bir çocuk,´Fil bizim evden de büyüktü.´ diyebilir. Çünkü çocukta çok, az, büyük, küçük, uzak, yakyn ve zaman kavramlary geli?memi?tir. Bu kavramlar geli?inceye kadar bazy yanly? ifadeler kullanabilir.
 
Yalanyn çe?itleri vardyr:
 
Hayali yalanlar: Çocuk aptalca buldu?u ayny fikirde olmady?y ?eylerden korkar ve o zaman hayal ile gerçe?i kary?tyrabilir.

Taklit yalanlary: Ana-babanyn olaylary renklendirmek, ilgi çekmek için söyledi?i yalanlar çocuklarda yalany ö?renme davrany?y gösterebilir.

Sosyal yalanlar: En yaygyn görülen yalandyr. Yeti?kinlerin söyledi?i ve çocuklara söyletti?i yalanlardyr. Örnek: cany bir davete gitmek istemeyen insanyn sosyal olarak tasvip edilecek mazeretler göstererek ba?ka bir yere davetliyim, kendimi iyi hissetmiyorum gibi daveti reddetmesi veya babam evde yok annem evde yok gibi yalanlaryn söylettirilmesi

Dikkat Çekme Yalanlary: Çocuklar anne, baba ve ö?retmenlerinin dikkatlerini çekmek için onlaryn arzu istek ve e?ilimlerine ters dü?en davrany?lary yapmy? gibi göstererek dikkat çekerler. Bu durum çocu?un ana, baba ve ö?retmeninin ilgisine muhtaç oldu?unun göstergesidir.
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi