AYLE » ZOR ÇOCUKLARLA BA? ETME

« önceki sayfaya dön

Anti Sosyal Davrany? Bozuklu?u Gösteren Çocuk

Anti-sosyal davrany?lar  çocuklarda, genellikle ilkokul ve ergenlik döneminde görülür.

Örne?in çalma, okul öncesi dönemde sadece bir ?eyi dayanamayyp almak ?eklindedir. Fakat bu durum çocuk okula ba?lady?ynda yerle?mi? bir davrany? haline dönü?ebilir.

Ylkokul ve ergenlik döneminde hiperaktif çocuklarda görülen anti-sosyal davrany?lar:
 
Kontrol güçlü?ü; Çocu?un nerede durmasy ve neleri yapyp, neleri yapmamasy gerekti?ini kontrol edememesi
Kontrol güçlü?ünün, anti-sosyal davrany?laryn ortaya çykmasynda ve yava? yava? hastalyk haline dönü?mesinde çok önemli bir yeri var.
 
Yalan söyleme,evden, okuldan kaçma, küfür, hyrsyzlyk
Saldyrganlyk, arkada?laryny dövme, kavga etme, byçak çekme, yanynda silah ta?yma, çevresindeki insanlara silah çekme, acy verme, ?iddet gösterisinde bulunma gibi.

Uzman Pedagog Didem KÜT
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi