ERGEN » SA?LIKLI BESLENME

« önceki sayfaya dön

Çocuk ve Ergenlerde Sa?lykly Beslenme ve Vitaminler

Vitaminler, vücudumuzun yapy ta?laryny olu?turan hücrelerin ana beslenme kayna?y. Ama çok ihtiyaç duydu?umuz vitaminleri hangi besinlerden alabilece?iz? Y?te günlük hayatta kullanmamyz gereken besinlerin listesi.

A Vitamini: Sa?lykly gözler, deri, saç, mukoza zary kayna?y, balyk karaci?eri ya?y, böbrek, Beta-karotena(koyu, ye?il yaprakly sebzelerde olur), sary ve turuncu meyve ve sebzeler. A vitamini eksikli?i: Kilo alamama, boyun uzamamasy, gözya?ynyn yetersiz salgylanmasy, gözün parlakly?yny yitirerek kurumasy, gece görememe ve derinin kuruyarak pullanmasy A vitamini eksikli?inin yaratty?y bazy ?ikayetlerdendir.

B1 Vitamini: Sa?lykly kalp, beyin ve sinir sistemi. Normal kyrmyzy kan hücrelerinin seviyesini korur .B1 vitamini eksikli?i: Büyüme döneminde özellikle sinir sisteminin geli?mesi ve metabolizma için B1 vitaminine ihtiyaç duyulmaktadyr. Eksikli?inde kusma, i?tahsyzlyk, huzursuzluk, nefes almada zorluk, kalp çarpyntysy, morarma, kalp yetmezli?i, merkezi sinir sistemi bozukluklary, ses kayby, görme bozukluklary ile beriberi hastaly?y ya?anabilir.Kayna?y: Tahyllarda, bu?day tohumu ve hayvan ci?eri.

B2 Vitamini:
Sa?lykly gözler ve tyrnak ve saç. B2 vitamini eksikli?i: Tek ba?yna bu vitaminin eksiklik belirtilerinin görülmesi nadirdir, genellikle di?er vitaminlerin de eksikli?i ile birlikte ortaya çykar. B2 vitamini eksikli?i çocuklarda büyümenin yava?lamasy, kilo kayby, canlylykta azalma ve sindirim sorunlary gibi durumlary da beraberinde getirir.Kayna?y: Avokado, süt ve süt ürünleri, sakatat, maya

B3 Vitamini: Sa?lykly sinir sinir sistemi, dola?ym sistemi, protein ve karbonhidrat metobolizmasy, enerji üretimi için gerekli .B3 vitamini eksikli?i: Kolay yorulma, sinirlenme, i?tahsyzlyk, hazymsyzlyk, bulanty, kusma ve ishal, dilde yanma hissi, kyzarma, di? eti hassasiyeti, a?yz kokusu, deride y?y?a kar?y hassasiyet, cildin sertle?mesi, huzursuzluk, uykusuzluk, ba? a?rysy ile ba?layan, ellerde titreme, artan endi?e, korku, kaygy duygulary ile devam edip psikoz tablosuna kadar giden sinir sistemi ?ikayetleri ortaya çykar.Kayna?y: Tavuk, fystyk, yumurta, badem, som baly?y

B5 Vitamini: Sa?lykly sinir sistemi .B5 vitamini eksikli?i: Rafine ve i?lenmi? yiyeceklerle beslenme ve antibiyotik etkisiyle barsak bakterilerinin ölmesi sonucu ortaya çykar. Halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk hissi ilk olu?an yakynmalardyr. Topuklarda yanma ve a?ry, mide asitlerinde azalma ile i?tahsyzlyk, kusma, barsak bozukluklary ve kramplary, uykusuzluk, cilt bozukluklary, akne olu?umu, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlary, alerjik yakynmalarda arty? eksiklik ile birlikte görülen etkilerdir.Kayna?y: Avokado, beyin ve tahyllar

B6 Vitamini: Sa?lykly sinir sistemi, beyin ve üreme i?levleri. B6 vitamini eksikli?i: Eksiklik belirtileri di?er B Vitaminleri eksikli?inde görülenlere benzemektedir. Nevrit, EEG de?i?iklikleri, koordinasyon bozukluklary, duyu kusurlary, dalgynlyk, uykusuzluk, bebeklerde ve çocuklarda havale, kansyzlyk, huzursuzluk, sinirlilik, ba? a?rysy, görme problemleri, syk enfeksiyonlara yakalanma, adale zayyfly?y ve kramplary olu?abilir.Kayna?y: Bira mayasy, yumurta sarysy, yulaf ezmesi ve sakatat.

B12 Vitamini: Normal kasy korur. B12 vitamini eksikli?i: Hayvansal gyda alynmady?ynda bu eksikli?in etkileri kolaylykla olu?ur. Özellikle tam vejetaryen anne çocuklarynda do?umdan itibaren eksiklik arazlary ortaya çykar. Sinir sistemindeki liflerde hasar olu?ur. Bu durum ciddi sorunlara; pernisiyöz anemi denilen bir kansyzly?a yol açabilir.Kayna?y: Ci?er, böbrek, beyin, et, yumurta sarysy, arkada? iç-bakteriler tarafyndan sentezlenir.

Folik asit: Sa?lykly saç ve deri.
Kayna?y: Lifli ye?il sebzeler, brokoli, lahana, portakal, tahyl, ku?konmaz.
Kolin Bitartarat: Karaci?er, böbrek ve safra kesesinin sa?ly?yny korur.
Kayna?y: Tahyl, fyndyk, fystyk, tohumlar ve narenciye meyvalary.

C vitamini:
Sa?lykly ba?y?yklyk sistemi kollagen üretimi, sa?lykly kemikler, di?ler ve kykyrdak. C vitamini eksikli?i: Eksikli?inde olu?an en a?yr durum skorbüt hastaly?ydyr. Bunun dy?ynda di? eti kanamalary ve çekilmeler, enfeksiyonlara kar?y dayanyksyzlyk ve zor iyile?me, deride küçük kanamalar, halsizlik ve i?tahsyzlyk görülen di?er belirtilerdir.Eksikli?in artmasy durumunda burun kanamalary, a?yz içinde yaralar, di? kayyplary, eklem ?i?meleri, kemik a?rylary ve nefes darly?y görülmektedir. Çocuklarda büyümenin yava?lamasy, enfeksiyonlara kar?y vücut direncinin azalmasy ve syk mikrobik hastalyklaryn geli?meye ba?lamasy gibi bir çok sa?lyk sorununun C vitamini ile ili?kili oldu?u dü?ünülmektedir.Kayna?y: Naranciye, biberiye, çi? lahana, ananas, patates ve maydanoz.

E vitamini: Antioxidant, vücut hücrelerinin sa?ly?y, sa?lykly dola?ym sistemi, kalp dola?ym sistemi, kalp fonksiyonlary. Kayna?y: Mysyr, sy?yr eti, badem, yumurta sarysy, fyndyk, ayçiçe?i tohumu, bu?day tohumu. Kalsiyum: Sa?lykly ve güçlü kemikler ve di?ler, normal kalp fonksiyonlary kaslary, kaslaryn ve sinir sisteminin sa?lykly çaly?mamasy.Kayna?y: Badem, sütü ürünleri, yumurta sarysy, soya-fasulyesi ve sardalye baly?y.

Krom: Vücudun ?eker kullanymyny düzenler, kandan hücrelere glikoz transferi sa?lar. Kayna?y: Yumurta sarysy, istiridye, yer fysty?y, üzüm suyu, peynir, bu?day ve maya.
Demir: Oksijen kan yolu ile vücut hücrelerine ta?yr. Kayna?y: Karaci?er, istiridye, sy?yr eti, helvacy kaba?y.
Magnezyum: Sa?lykly kaslar, damarlar, kemikler, kalbin düzenli çaly?masy, sinir sistemi, enerjui üretiminde katalizör.
Kayna?y: Badem, soya fasulyesi, yabani havuç.

Magnanez:
Sinir sistemi sa?ly?y, beyin, sinirler ve kaslar arasynda koordaniasyon.Kayna?y: Ayçiçe?i tohumu, Hindistan cevizi, badem, mysyr, ceviz, zeytin.
Potasyum: Sinir sistemi kan ve dokular asit-alkali dengesi.
Kayna?y: Bütün sebzeler, kayysy, muz, patates, fyndyk, sardalye, avokado, narenciye meyvesi.

Silica:
Sa?lykly saçlar, deri ve tyrnaklar. Kayna?y: Atkuyru?u bitkisi, köklü sebzeler, yulaf, arpa.
Çinko: Sa?lykly üreme, deri ve ba?y?yklyk sistemi.Kayna?y: Ystiridye, sy?yr eti, karaci?er, zencefil, süt ayçiçe?i, helvacy kaba?y tohumu, Ringo baly?y.

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Ergenlik Ve Büyüme Hormonu Eksikli?i

Ergenlik çocuktan eri?kinli?e geçi? süreci olarak tanymlanyr... » Devamını Okuyun!

Geli?im süreci ve Madde kullanymy

Ergenlerin geli?im süreçleri içinde yerine getirmeleri gereken sosyal ve bili?sel belli ba?ly bir takym görevleri vardyr.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Geli?im ve Sorunlar

Ergenlik, çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemidir.... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cinsel E?itim

Cinsellik bireyin psiko-sosyal ve fizyolojik geli?iminin olmazsa olmaz bir parçasydyr. Y?te insan ya?amynyn hemen her döneminde var olan ve her dönemi... » Devamını Okuyun!

Ergenlikte Cilt Bakymy Önerileri

Sivilcenin ilacy sudur. Yüzünüzü bol bol yykayyn!.. ... » Devamını Okuyun!

Ergenlik Döneminde En Syk Rastlanan Duygu Biçimleri

Ergenlikte korku tepkisi bir anlamda çocukluktakiyle e?de?erdir.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi