AKTYVYTELER » KÜTÜPHANELER

« önceki sayfaya dön

Yazma Eserler

Türkiye Yazma Eser Kütüphaneleri
Ülkemizde en eskileri 10. yüzyyla kadar tarihlendirilebilen eserler, yakla?yk 900 yyllyk bir tarihin sayfalaryny gözler önüne sermektedir. El yazmasy eserler Bakanly?ymyza ba?ly kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve özel kurum-kurulu?larda, ?ahyslarda bulunmaktadyr.

Ço?unlu?u Selçuklu ve Osmanly dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; Osmanly Ymparatorlu?u´nun,   Asya´nyn iç kesimlerinden Orta Avrupa´ya; Kuzey Afrika ve Arap Yarymadasynyn en güney uçlaryndan, Ural da?laryna kadar uzanan geni? co?rafyasynda kullanylan dillerin etkileri görülmektedir.

Atyf Efendi Kütüphanesi (Fatih) (212) 527 3807
Hacy Selim A?a Kütüphanesi (Üsküdar) (216) 492 1256
Köprülü Kütüphanesi (Fatih) (212) 516 8313
Millet Kütüphanesi (Fatih)
Nuruosmaniye Kütüphanesi (Fatih)
Ragyp Pa?a Kütüphanesi (Fatih) (212) 518 76 79
Süleymaniye (Fatih) (212) 440 00 00
Atyf Efendi (Beyazyt) (212) 527 38 07
Konya Bölge Yazma (Konya) (332) 351 12 16
Konya Yusuf A?a (Konya) (332) 351 12 16
Edirne Selimiye(Edirne) (284) 235 40 14
Sivas Ziya Bey(Sivas) (346) 223 08 26
Diyarbakyr Ziya Gökalp (Diyarbakyr)
Bursa Osmangazi Ynebey (Bursa) (224) 222 72 14 
Kayseri Ra?it Efendi(Kayseri) (352) 222 88 39

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi