SA?LIK » ÇOCUK GÖ?ÜS HASTALIKLARI

« önceki sayfaya dön

Çocuklarda bron?it olur mu?

Bron? dedi?imiz büyük havayollarynyn iltihabydyr. Çocuklarda eri?kine göre oldukça nadirdir.

Akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrylyr.

Akut bron?itte etken syklykla virüslerdir. Ayryca bakteriyel enfeksiyonlar, pasif sigara içicili?i ve mide içeri?inin akci?erlere kaçmasy denilen reflü de akut bron?ite neden olabilir. 

Esas yakynma öksürük ve balgamly kusmadyr. Bu yakynmalar genellikle 14-28 gün sürebilir. Tedavide bol syvy alynmasy,  istirahat ve sigara dumanyndan uzak durmak gerekir. Bakteriyel enfeksiyonlarda ise antibiyotik ba?lanabilir.
 
Kronik bron?it yakynmalary  4 haftadan uzun sürmesi halinde dü?ünülür. Ancak bu durumda mutklaka altta yatan bir hastalyk vardyr. Bu genellikle astym dyr.
 
Ayryca  tüberküloz, kistik fibrozis, yabancy cisim ve ba?y?yklyk yetersizli?i gibi ba?ka hastalyklar aramak gerekir. Tanyda bu hastalyklara yönelik tany testleri kullanylyr.
 
Tedavide ise saptanan hastaly?a uygun ilaçlary kullanmak gerekir.   
 
 
Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

ÇOCUK GÖ?ÜS HASTALIKLARI

» Hunter Sendromu» Albinizm» Yntaniye

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi