0-12 YA? » HAYVAN VE ÇOCUK

« önceki sayfaya dön

Hayvanlarda A?ylama

Koruyucu hekimlik ister insan, ister hayvan olsun bir canlynyn sa?lykly bir ya?am sürdürebilmesi için oldukça önemlidir.
 
Birçok viral ve bakteriyel hastaly?a kar?y geli?tirilen a?ylaryn uygulanmasy; ya?amy olumsuz etkileyecek, hayvanyn sa?ly?y yany syra insan sa?ly?yny da etkileyebilecek hastalyklary ortaya çykmadan önlemek açysyndan önem ta?yr.

*A?ylama sa?lykly hayvana yapylmaly, a?yya ba?lamadan önce hayvan iç ve dy? parazitlerden aryndyrylmalydyr. Vücut sycakly?y normal 38-39,5°C olmalydyr.
 
*A?ylanacak hayvanlara en az bir hafta öncesinden kortikosteroid (kortizon) türü ilaçlardan biri yapylmamy? olmalydyr.

*Hamilelik döneminde a?y uygulamalary ekstra stres yüklenmesine sebep olaca?yndan hamileyken a?y uygulanmamalydyr.

*Öestrustaki (kyzgynlykta olan) köpeklere a?y uygulanmamaly, dönemi bitinceye kadar a?ylary ertelenmelidir.
 
*Yster yavru, ister yeti?kin olsun a?ylamadan 2 gün önce ve 2 gün sonrasynda yykama yapylmamalydyr.

A?ylama öncesi yavrularda özellikle dikkat edilmesi gerekenler:
A?ylamaya yavrular 6–7 haftalyk olduklarynda ba?lanyr. Daha erken dönemlerde a?ylamaya ba?lamak yavrunun anneden aldy?y antikorlar sebebiyle ba?y?ykly?yn sa?lanmasy yetersiz olacaktyr. 

A?ylanacak hayvan stres faktörlerinden uzak tutulmalydyr. Yavru evinize yeni geldiyse 5–6 gün eve aly?masyny bekledikten sonra a?ylamaya ba?lamalysynyz. Bu süre içinde de hastaly?y olup olmady?yny da gözlemleme ?ansynyz olacaktyr.

Yavrularyn bir seri a?ylamasy bitene kadar dy?arydaki hayvanlarla temasy engellenmeli, a?ylama bitene kadar dy?aryda gezdirilmemelidir.

Yavrular a?ylama bitene kadar yykanmamalydyr. Çünkü yavrularda ba?y?yklyk daha henüz tam olarak geli?medi?inden yapylacak yykama, yavrunun direncini kyracak ve hastalyklara kar?y duyarly hale getirecektir. Bu dönemde e?er gerekiyorsa temizlik i?lemi için kuru ?ampuanlar kullanylmalydyr. 

Yavru a?ylarynyn bitti?i dönemden sonra yapylacak olan a?y uygulamalaryndan (tekrar a?ylar) bir hafta öncesine ve a?ydan bir hafta sonrasyna kadar köpe?inize banyo yaptyrmayyn. Yeni banyo yapmy? hayvanlara a?y yapmak birtakym olumsuzluklara (ate?, keyifsizlik…) yol açabilmektedir.

Kedi ve köpe?inizi yavru a?ylamalary bittikten 1 hafta sonra dy?ary çykarmaya ba?layabilir.

 

Ebru ÖZGÜZ

Veteriner Hekim

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi