0-12 YA? » HAYVAN VE ÇOCUK

« önceki sayfaya dön

Çocuk Doktoru Gözü ile Çocuklar ve Ev Hayvanlary

Çocuklar, ev hayvanlary tarafyndan eri?kinlerden daha fazla ysyrylyrlar. Bu daha çok eve yeni do?mu? bir bebek getirildi?inde görülür. Bundan dolayy eve yeni bir bebek geldi?inde hayvanyn tepkileri dikkatle gözlenmeli ve hayvanlar bebek geldi?inde kesinlikle yalnyz byrakylmamalydyr. 2–3 haftalyk bir aly?ma döneminden sonra ev hayvanlary bebe?i ya görmezden gelmeye ba?lar ya da varly?yndan keyif alarak onunla ilgilenirler. Yine de hayvan bebe?in etrafyndayken, e?lendi?inden emin olunsa bile dikkat edilmelidir.
 
Çocu?unuza arkada?lyk edecek bir hayvan almayy dü?ünüyorsanyz; çocuk 3–4 ya?yna gelene kadar kucaklamasyna izin vermeyiniz. Daha küçük çocuklar bir hayvan ile oyunca?y ayyrt edemeyip onu ysyrmaya tahrik edecek ?ekilde davranabilir.

Yyi huylu bir hayvan edinmeye çaly?yn. Ya?ly hayvanlar bir çocuk için iyi bir tercihtir, yavru bir kedi/köpek, patileri ile oynarken oyun ile tyrmalamayy ayyrt edemeyebilir.
 
Hayvanynyza iyi davranyn. Örne?in köpe?i çok kysa bir ip veya zincirle ba?lamayyn. Çünkü böyle bir kysytlama onu sinirli ve saldyrganla?tyrabilir.
 
Çocu?unuzu hayvanla yalnyz byrakmayyn. Bebek, hayvanyn sinirlendi?ini anlayamady?y için birçok ysyryk, oyun amaçly ko?u?turmalar syrasynda ortaya çykar.
 
Çocu?unuza yüzünü, hayvanyn yüzüne yakla?tyrmamayy ö?retin.

Çocu?unuzun hayvanyn kuyru?unu çekmesine veya oyunca?yny almasyna izin vermeyin.
 
Hayvanyn uyurken veya yemek yerken rahatsyz edilmesine izin vermeyin.
 
Tüm hayvanlaryn kuduz a?ysy yapylmalydyr!
Sinirli hayvan nasyl olur onu ö?retin. Histerik-havlayan, çömelmi? pozisyonda durup gözlerini diken, kuyru?unu dikmi? hayvan!
Yabancy bir köpekle kar?yla?ty?ynda bekleyip köpe?in onu koklamasyna ve tanymasyna izin vermeyi ö?retin; kaçmamasyny veya tehdit edici hareketler yapmamasyny ö?retin.
 

Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi