SA?LIK » ÇOCUK SA?LI?I

« önceki sayfaya dön

Ani Bebek Ölümü Riskinin Azaltylmasy

Yngiltere´de ani bebek ölümü sendromu vakalary konusunda yapylan bir ara?tyrmada, son yyllarda, ailelerin bebekleriyle kanepede uyumalaryyla meydana gelen bebek ölümlerinde dört kat arty? tespit edildi. Yngiliz typ dergisi The Lancet te de yayymlanan makalede, doktorlar, ailelerden bu uygulamadan vazgeçmeleri ça?rysynda bulundular.
 
Ani bebek ölümü sendromu (SIDS) vakalarynda, erkek, prematüre, dü?ük kiloyla do?an ve yan veya yüzükoyun uyuyan bebekler için riskin daha yüksek oldu?u belirtildi.
 
Yngiltere´nin Avon bölgesinde 1984 ile 2003 yyllary arasyndaki verileri inceleyen ara?tyrmacylar, ana baba yata?ynda uyuyan bebeklerin ölümlerindeki dü?ü?e kar?yn, kanepede ana babalaryyla uyurken meydana gelen bebek ölümü vakalarynda önemli arty? oldu?unu tespit ettiler.
 
Dergideki makalede, ayryca gebelik döneminde sigara içmek veya do?umdan sonra duman altynda kalmanyn da ani bebek ölümü sendromu vakalaryny artyrdy?y kaydedildi.
 
SIRTÜSTÜ UYUTUN
Yngiltere´de 1991´de  Syrtüstü Uyku kampanyasy syrasynda aileler bebeklerini syrtüstü uyutmaya ça?rylmy?, kampanya sonrasynda ani bebek ölümü sendromu vakalarynda dü?ü? görülmü?tü.
 
Doktorlar ara?tyrmalarynda, ayryca ani bebek ölümü vakalary oranynyn, yoksul ailelerde yüzde 47 den yüzde 74´e ve evlerde gebelik syrasynda sigara içilmesinden kaynaklanan ölümlerin yüzde 57´den yüzde 86´ya yükseldi?ini belirlediler.
 
Ayryca, prematüre bebeklerin ölüm oranynyn da yüzde 12 den yüzde 34´e yükseldi?i ve anne sütüyle beslenen bebeklerin ölüm orany da yüzde 50 den yüzde 26´ya dü?tü?ü belirtildi.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi