SA?LIK » ÇOCUK SA?LI?I

« önceki sayfaya dön

Ani Bebek Ölümü (SIDS)

Ani bebek ölümü sendromuyla ölen bebeklerin merkezi sinir sisteminde anormallikler olabilece?ini ortaya koymaktadyr. Ayryca her ne kadar kimi bilim adamlarynyn SIDS nedeniyle ölmü? bebeklere “ normal” bebekler arasynda uykuda soluk alyp vermenin durmasy (apne) açysyndan herhangi bir fark olmady?yny ortaya koymu? ise de, di?er bazy bilim adamlary SIDS yüzünden ölen bebeklerin uyku esnasynda soluk almanyn uzun süreli durmasy nedeniyle öldüklerine inanmaktadyrlar.
Her ne kadar sorunun nedeni henüz açykly?a kavu?turulamamy? ise de, bilim adamlary bugün ?unu kesinlikle bilmektedir ki, bazy bebekler (yüksek riskli gruba dahil olmayan bebeklerin de bu sebepten ötürü ölebilmeleri gerçe?ine kar?yn), di?er bebeklere nazaran daha yüksek riskli bir grup olu?turmaktadyrlar.

Prematürite ya da dü?ük kilolu olarak dünyaya gelmi? bebekler, sigara tiryakileri ya da uyu?turucu kullananlaryn bebekleri, SIDS nedeniyle ölmü? bebe?in karde?i olarak dünyaya gelmi? bebekler, do?du?u esnada soluk alyp vermesi durmu? ve sonradan canlandyrma i?lemi uygulanmy? bebekler yüksek riskli gruba dahil olmaktadyr.
SIDS nedeniyle ölümleri önlemeye yönelik bir çaba olarak, özellikle yüksek riskli gruba dahil olan bebeklerin syky bir gözetim altynda tutulmasy tavsiye edilir.
Bununla beraber, hangi bebekler üzerinde gözetim yapylmasy gerekti?i ve gözetimin ne derece yararly olaca?y konularynda çok az ?ey bilinmektedir. Bebeklerini gözetim altyna almasy gerekti?ine karar verilen anne ve babalaryn kalp ve akci?erlerin canlandyrylmasy ve gözetim cihazlarynyn nasyl kullanylaca?y konularynda e?itilmeleri gerekmektedir 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi