0-12 YA? » ÇOCUK GÜVENLY?Y

« önceki sayfaya dön

Ev Kazalaryna Kar?y Genel Tedbirler

Bebe?in Odasy
Bebekler do?ar do?maz kol bacak hareketleri, itip kakma hareketleri ile ayaklarynyn altyndakileri ve kendilerini iteleyerek yer de?i?tirirler. Bu hareketlerle yer de?i?tiren bebek dü?ebilir.

* Bez de?i?tirme yata?ynda dü?meyi önleyecek bariyer veya emniyet kemeri var my?

* Bez de?i?tirme malzemeleri, bebe?in alty de?i?tirilirken ula?abilece?iniz mesafede mi?

* Bebe?in altyny de?i?tirirken, yatak, sandalye vs. üzerinde bebe?i bir an bile yalnyz byrakmayynyz.

* Bebe?in pudra kutusu ile oynamasyna izin verilmemeli; solunum yoluna kaçan pudra ölümüne neden olabilir. 

* Oyuncak, yastyk, doldurulmu? hayvan vs’yi bebe?in karyolasynda byrakmayynyz. Ya?y büyük bebekler, bu malzemelere basarak yükselip yataktan dü?ebilirler.

* Bebe?iniz emeklemeye veya dikilmeye ba?lady?y zaman asylabilen oyuncaklar, karyola süsleri vs çykarylmalydyr. Çocuklaryn eli-aya?y-boynu bunlaryn iplerine dola?yp bo?ulabilirler.

* Karyola içindeki yatak, karyolaya tam yerle?meli, kenarlarda bo?luk kalmamalydyr; aksi halde karyola kenary ile yatak arasyna syky?abilirler.

* Su yata?y, içinde tanecikler olan ortopedik yastyklar vs. kullanmayynyz.

* Yatak ve karyola çevresinde bebe?in ula?abilece?i mesafede naylon torba vs olmamaly

*  Gece lambalary kuma? vs’ye dokunacak mesafede olmamalydyr; ysynan ampuller kuma?lary yakarak yangyna neden olabilir.

*  Mümkünse bebe?in yatak odasyna duman detektörü ( gaz alarmy vs.) konmalydyr.

* Prizler kapakly olmalydyr.

*  Oyuncak kutularynyn mente?eli a?yr bir kapa?y olmamaly, a?yr bir kapak bebe?in parmaklaryny syky?tyrabilir.

*  Mümkünse so?uk buhar yapan bir cihaz ile hava nemlendirilmeli; yanyk riskine kar?y sycak buhar makinesi kullanylmaly. 

*  Ani bebek ölümü riskinden dolayy bebek yata?y orta sertlikte olmaly ve bebek syrt üstü yatyrylmaly.

*  Evde ate?li silah bulundurulmaly; zorunluluk varsa silah ve mermiler ayry yerlerde olmaly

* Çocuklaryn ula?abilece?i yerlerde ilaç, deterjan vs. olmamaly, 

* Bebek yatak odasyna giriyorsa, perde kordonlary bebe?in ula?amayaca?y mesafede kaldyrylmaly;(Çocuklar perde ipleriyle oynamayy sever ama boynuna dolanyp bo?ulabilir) 

Banyoda
* Banyo zemininde dü?meleri önlemek için kaymaz haly var my?

* Küvet zemininde de dü?meleri önlemek için kayma önleyici malzeme var my?

* Saç kurutma makinesi, perma makinesi vs. elektrikli aletler prizden çekili ve kablosu saryly halde saklanmalydyr.

* Ystenmeyen yanyklary önlemek için, ?ofben vs.nin sycaklyk ayary 50ºC’nin altynda olmalydyr.

* Banyo kapysy ve klozet kapa?y daima kapaly tutulmalydyr.

Mutfakta
* Kesici aletler bebe?in ula?amayaca?y mesafede olmalydyr.

* Basamak olarak kullanylabilecek sandalye vs., tezgah ve fyryndan uzakta olmalydyr.

* Ylaçlar çocuklaryn açamayaca?y “ bebek kilitli “ kutularda saklanmaly

* Ocaktaki tava, sütlük vs.nin sapy dy?a do?ru de?il, içeriye do?ru uzanmalydyr.

* Bebe?inizle sycak su, çay vs.’yi ayny anda ta?ymayynyz.

* Tost makinesi, mikser vs. fi?ten çykarylarak saklanmaly, prizler kapakly olmalydyr.

* Mama sandalyesi zemine sa?lam oturmaly ve emniyet kemeri olmaly;

* Bula?yk makinesi tozu, deterjany vs. ula?amayacaklary yerde saklanmaly.

* Mutfakta yangyn söndürücü bulundurulmaly, büyükler ve büyük çocuklar kullanmasyny ö?renmeli

 Odalar
* Masa ve sehpalaryn kenar ve kö?eleri yaralamayy önleyecek ?ekilde kaplanmaly

* Bitkiler çocu?un ula?amayaca?y yerde olmaly

* TV, masa lambasy vs. dü?meyecek ?ekilde yerle?tirilmeli,

* Uzatma kablolary vs. mobilyalaryn ardyndan geçirilip saklanmaly.

* Soba vs. ysytycylaryn etrafynda bariyer olmaly

* Zehirlenme Dany?ma Merkezinin telefonu kayytly my?     ( 0 800 314 79 00 )   

* Çakmak ve kibritler bebe?in ula?mayaca?y yerde olmaly

* Cam sehpa, alçak cam kapy vs kyrylma ve kyryk camyn kesme riski olan yerlerde camlaryn kyryldy?ynda da?ylmasyna engel olacak yapy?kan film tabakasy ile kaplayyn (Bu filmler oto camcylarynda ve aksesuary satan dükkânlarda bulunabilir).

 Di?er  
* Eviniz iki katly ise merdivenlerde akordeon olmayan bariyer kullanylmaly merdivenler haly ile kaplanmaly.

* Yangyn veya deprem durumunda, kaçy? planynyz olsun; plana uygun tatbikatlar yapyn.

* Bebe?inizi tekerlekli yürüteçte yalnyz byrakmayyn. Özellikle dubleks ve içten merdivenli evlerde yuvarlanabilir.

* Oyun parky veya bahçesi varsa parmakly my? Parmaklyklar arasyndaki mesafe ba?yn giremeyece?i kadar dar my?

* Tespih, kolye, toka, toplu i?ne, raptiye vs. küçük parçacyklary olan nesneleri ortalykta byrakmayynyz;

Havuz
Çocu?unuzu ya?y kaç olursa olsun havuz kenarynda yalnyz byrakmayyn.

* Havuz etrafynda en az 120 cm yükseklikte, çocu?un tyrmanamayaca?y bir çit olmaly; çitte de kendili?inden kapanan bir kapy ve kilitlenen bir mandal bulunmaly;

* Bebekle ilgilenen herkes temel ilkyardym kurallaryny bilmeli.

* Havuz yakynynda uzun saply bir kanca, can simidi vs. kurtarma donanymlary ve telefon bulunmalydyr.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi