0-12 YA? » ÇOCUK GÜVENLY?Y

« önceki sayfaya dön

Yabancy Cisim Yutulmasy

Bütün çocuk sahibi ana babalaryn er ya da geç ba?yna gelen bir ?eydir: Çocu?um dü?me yuttu, ne yapmalyyym? Neler yutuldu?unda tehlikelidir?  Burada bu sorularynyza cevap vermeye çaly?aca?yz.
 
Neler yutulunca tehlikeli olur?
En syk yutulan ?ey aslynda hepimizin en çok eline aldy?y küçük objelerdir: Bozuk paralar. Küçük kuru?lar pek tehlikeli durumlara neden olmaz ancak iri bozukluklar yemek borusu alt ucuna takylabilir.
 
Yemek borusuna takylmadyysa merak etmeyin, en geç 3-4 günde çykar. Çok nadiren ba?yrsaklarda takylarak tykanmaya neden olurlar.
 
Sivri uçlu cisim yutulmalary daha tehlikelidir; mesela kesilmi? tyrnak, i?ne, kürdan!
 
Cam kyryklary ise ilginç bir ?ekilde hiç zarar vermeden bütün ba?yrsak boyunca ilerleyebilir.
 
Saat pilleri ise çok tehlikelidir çünkü içerdikleri asit veya alkali maddelerin ba?yrsak iç yüzünde hasar veya yaraya neden olmasy tehlikesi vardyr.
 
Birden fazla sayyda myknatys veya myknatysla beraber metal yutulmalary da tehlikelidir. Çünkü ba?yrsak kyvrymlary boyunca ilerleyen farkly yerlerdeki myknatyslar kyvrymlaryn arasynda birbirine yapy?arak ba?yrsak tykanmasy nedeni olabilir.
 
Yabancy cisim yutulmasynda nelere dikkat edilmelidir?
Ylk yapaca?ynyz ?ey elbette solunumunu kontrol etmektir. E?er morarma, tykanma yoksa syrada yutkunma kontrolü var. Sakyn kusturmayyn. Ekmek içi verin, rahat yutabiliyor mu kontrol edin. Rahat yutabildiyse takip eden günlerde dy?kylamasyny izlemek gerek. Ba?yrsak düzeninde bozulma, özellikle kabyzlyk yönünden izlenmelidir.
 
Ba?yrsaklaryndan her zamanki kadar gurultu geliyor mu, kakasynda yuttu?u ?ey çykyyor mu izlenmelidir.
 
Ne zaman acile gidelim?
Yutma sonrasynda solunum sykyntysy, nöbet yapan durmayan öksürük varsa mideye de?il akci?erlere gitmi?tir. 112yi arayyn.
Yutma sonrasynda bo?az a?rysy veya yutma güçlü?ü ba?ladyysa acile ba?vurun.
Keskin ve sivri cisimler veya myknatys yuttuysa acile gidin
 
Ne kadar izleyelim?
Yutulan nesne 3-4 günde dy?kyda görülmezse,
2 hafta içinde ?iddetli karyn a?rylary ve kusmalar; dy?kyda kan gelmesi durumunda doktora ba?vurun.
 

Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany 
 
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi