AKTİVİTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Cimnastik

 
 
CİMNASTİK NEDİR?
İnsanoğlu çocukluk çağına girer girmez, çevresiyle rekabet etmeye başlar. Dünyanın acımasızlığıyla tanışması ilk olarak çocukluk çağında olur. Rekabet edemeyen kişi toplum dışına itilir. İnsanoğlu hayatı boyunca alışkanlıklarının esiri olur. Alışkanlıkları ve korkuları tüm hayatı boyunca kişinin gölgesi olur. Cimnastik çocuğa fiziksel güç, kuvvet, koordinasyon, zorluklara direnme ve öz güven yanında, asıl rekabet ortamına ve gerçek hayata en kısa yoldan uyum sağlamasını sağlar. Rekabet etmeyi, kendini ifade etmesini ve korkularının üzerine gitmesini öğretir. Cimnastik sporu dışarıdan müthiş bir fiziksel gelişim sporu gibi görünmekle birlikte, asıl psikolojik gelişime ve eğitim hayatına en iyi şekilde hazırlanma yoludur. Jimnastik aynı zamanda adam olmanın en garantili yoludur. Cimnastik yapan çocuk kendini profesyonel bir sporcu olarak görür. Her türlü kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlılardan ve zamanı boşa harcamaktan korunur. Programlı ve disiplinli bir hayat kurar ve seçilen değil seçen, idare edilen değil kararları alan ve idare eden lider kişi olur. Ata Spor Kulübünde cimnastik kursları ile her çocuk psikolojik ve ruhsal durumuna göre özel ilgi görür. Çocuklar yetenekleri doğrultusunda başarılı olabilecekleri branşlara (artistik cimnastik, aerobik cimnastik, ritmik cimnastik) yönlendirilir. Cimnastik kursları Cumartesi ve Pazar günleri ile başlar. Erkek ve kızlarda 4-5 yaşlarında başlanır.
 
CİMNASTİĞİN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ
Modern anlamda cimnastik ülkemizde, Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nin kuruluşu ile başlar. 1868 yılında okul, tamamen batılı programla faaliyete geçerken, Fransa’dan getirilen öğretim kadrosu içinde bulunan beden eğitimi öğretmeni Monsieur Curel, modern cimnastiği Türkiye’ye getiren kişi oldu. Ritmik cimnastik dünyada en hızlı geli­şen estetik olarak en güzel bayan salon sporudur. Hem atletik hem de balenin müzik eşliğin­de yaratıcı vücut hareketlerini üzerinde toplamış­tır.
Ülkemizde modern anlamda halter ve cimnastik çalışması, özellikle ilk iki dönemde iç içe birlikte sürdürüldü. Zira halter,ülkemizde belirlenen ilk cimnastik aletlidir. Bu nedenle cimnastik salonunda halter çalışmalarında gereksinimi duyulan araçlar kullanılmış, böylece vücut esnekliğinin yanısıra adale gelişimi ve kuvvetlenmesi bu ağırlık çalışmalarıyla sağlandı.
Aletli cimnastik, ülkemizde uzun yıllar yapıldı. Curel, okulda görev aldığı ilk iki yıl içerisinde okul binasının bir salonunu cimnastikhane biçimine getirdi. Fransa’dan beraberinde getirdiği araç ve gereçleri bu salona yerleştirdi. Bazı öğrenciler beden eğitiminin yararlarını, o yıllarda tam kavrayamadıkları için bu harekete katılmadılar ve cimnastik çalışmaların yapan arkadaşlarını şaşkınlıkla izlemişlerdi.
Curel’in ülkemizden ayrılmasından sonra Monsieur Morioux adında bir başka Fransız, beden eğitimi öğretmenliğine atandı. Curel’in ilk sevgiyi aşıladığı cimnastik çalışmalarına daha çok sayıda öğrenci katılmaya başladı. Hatta Curel’in yetiştirdiği bir kaç Türk genci, çeşitli hareketlerde Morioux’un dikkatini çekecek biçimde başarılı oldular. Galatasaray Sultanisi’nde üçüncü beden eğitimi öğretmeni olarak Monsieur Martinetti görev aldı.
Martinetti de öteki meslektaşları gibi aletli cimnastiğe büyük önem verdi. Bu Fransız öğretmen, 1878 yılında Galatasaray Sultanisi’nden ayrılarak Harbiye Mektebi’ne öğretmen olarak atandı. Bir sonraki eğitim döneminde okulun beden eğitimi öğretmeni olarak bu kez Stangelli görüldü. Komple bir sporcu olan yeni öğretmen, gelişinden kısa bir süre sonra 1880 yılında Maarif Nazırı Münif Paşa’nın yardımıyla Beyoğlu’nda Hacapoğlu Pasajı’nda açtığı özel cimnastikhanede, bu sporun okul dışındaki yayılma çalışmalarında da yardımcı oldu.
Salon kısa sürede büyük ilgi topladı ve düzenlenen bir gösteride Maarif Nazırı Münif Paşa da bulundu. Münif Paşa, Stangelli’nin öğrencilerinin attığı geriye saltoları hayretle izlemişti. Stangelli’nin öğrencisi Faik Üstün İdman adında başarılı bir sporcuydu. Morioux’un teşviki ile cimnastiğe başlayan Faik Bey, kısa sürede büyük gelişme gösterdi. Nitekim bir yıl sonra Stangelli’nin yerine Galatarasay Sultanisi’ne ilk kez bir Türk Beden Eğitimi öğretmeni olarak Faik Bey atandı.
1859 yılında doğan Faik bey, Türkiye’nin ilk idmancısı kabul edilir. 1879 yıılndan sonra çok sayıda spocu yetiştiren Faik Bey, bu görevde tam 42 yıl kaldı. Olağanüstü yetenekli, kuvvetli ve komple bir sporcu olan, aletli cimnastikteki bu isim, cimnastikte de “Faik Bey ekolü” denilen bir akım yaratmıştır. Bu arada 1899 yılında “Cimnastik” yahut “Riyazat-ı Bedenniyye” adıyla bir kitap yayınladı. Bu kitap, modern Türk sporuna geçişte yazılan ilk kitap olması nedeniyle çok büyük önem taşır. Faik Bey, okullardaki çalışmalarının yanısıra Beyoğlu’nda özel olarak açtığı salonda Türk gençlerinin bu spor dalında yetişmesine yardımcı oldu.
Bu yıllarda kendisi gibi cimnastik tutkunu olan Mazhar Bey, sivil okullarda çalışırken, Faik Bey de askeri okullarda su sporun gelişmesine çaba gösterdi. Faik Bey’in Galatasaray Mekteb-i Sultanisi’nde öğrencileri; Selim Sırrı, Rıza Tevfik, Dr. Hikmet Ali Rana, Şevki Kamil ve Mehmet Ali Beyler, Erdekli Miltiyadi ve Aleko Milas Efendilerdi. Bu arada Sultan II. Abdülhamit’in devlet yönetimindeki katı tutumu nedeniyle Mazhar (Kazancı) Bey Almanya’ya giderek cimnastik ile ilgili çalışmalarına bu ülkede devam etti.
1903 yılında, temelinde cimnastik hareketlerinin ağırlık kazandığı Beşiktaş Osmanlı Kulübü, bu sporun çok sayıda genç tarafından uygulanmasına ve yaylımasına ortam hazırladı. Türk cimnastikçileri yurtdışına ilk defa 1906 yılında Atina’da yapılan Ara Olimpiyatları nedeniyle çıktılar. Atina’ya İstanbul Tatavla (bugünkü Kurtuluş) kulübünden Yorgo ve Niko Alibanti kardeşler gönderildi.
Yorgo Alibanti, Ara Olimpiyat Oyunları Cimnastik Yarışlarında “iki elle 10 metrelik ipe tırmanma” yarışmasında 11.4 saniyelik derece ile bir Dünya ve Olimpiyat Rekoru kırıp, altın madalya kazandı. 1908 yılında Londra’da yapılan Olimpiyat Oyunlarında Cimnastikte Türkiye’yi Aleko Mulos temsil etti. Bu, ülkemizin Olimpiyat Oyunlarına resmen ilk katılımı idi. Mazhar Türkiye’ye döndükten sonraki çalışmaları ile çok sayıda genç yetiştirdi. Ayrıca barfiks ile ilgili bir kitap da çıkardı.
Ritmik cimnastik çocuğunuzun yapabileceği en te­mel spordur.
 
Çocuğunuz eğer;
-Müzik ve dansa yat­kın ise,
-Yaratıcılık ve orjinalliği seviyor­sa,
Ritmik cimnastik tüm vücudunu fiziksel kabiliyetiyle kontrol altı­na alabileceği en uygun spor dalı­dır. 
Çocukların ritmik cimnastiğe başlaması 5-8 yaşından itibaren tavsiye edilebilir. Bu yaştaki çocuklar vücut esnekliği­nin gelişimi daha uygun olmasından dola­yı yarışmacı olarak yetiştirilebilir. Daha ilerki yaşlarda başlanma­sı halinde çocuk için bir hobi olarak yapıla­bilir.
 
Ritmik cimnastiğin çocuğunuza sağlayabilece­ği katkıları şu şekilde özetleyebiliriz.
-El ve göz koordinasyonunu geliştir­mesine,
-Kendi ekipmanları ile çalışma­sına,
-Başkalarıyla paylaşma ve birlikte öğrenme­sine yardımcı olur.
-Çocuğunuzun cimnastik gibi te­mel beden gelişimini oluşturan sporu yap­ması ilerki yaşlarda başka spor dallarına yönelmesi halin­de önemli faydalar sağlayacak­tır.
Ritmik Cimnastik Üzerine Temel Bilgi­ler
 
Ritmik cimnastikte vücut ve alet hareketleri olmak üzere iki temel teknik kullanılmak­tadır.
1. Vücut hareketleri
-Atlama sıçrama
-Denge
-Tek ayak üstünde dönüşler
-Esneme hareketleri­dir.
-Bunların yanın­da,
-Yer değiştirmede kullanı­lan çeşitli adım formları,
-Sekme ve zıpla­ma,
-Salınım ve daire­ler ve,
-Dönüşlerdir.
 
2. Alet hareketleri
İp, çember, top, lobut ve kurdela ol­mak üzere 5 ayrı alet bulunmaktadır. 
Minikler kategorisindeki yarışmalar­da serbest ip, top ve çember alet olarak kullanılmaktadır. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde bu beş aletten 4’ü ile yarışılmaktadır.Yarışmacılar müzik eşliğinde 60 ile 90 sn süresi içersinde hareketlerini tamamlamalıdırlar. Yarışmacıya eşlik eden müziğin tabiatı ve temposu değişken olmalıdır. Fakat her müzik içersindeki rutine bir parça kullanılabilir. Aynı zamanda her rutin de yarışmacı 4 kategoride toplanan vücut hareketini zorunlu olarak yapmalıdır.
Cimnastikçi­nin bilgi, esnekliğini ve yeteneğini gösterme­si başarısı için yeterli değildir. İlave olarak performansını etkileyen en önemli un­sur sporcunun tarzı ve kendine güvenli bir havasının bulunması­dır.
Cimnastik 
Dans ­
İşlevsel cimnastik ­
Klasik dans 
Ritmik cimnastik ­
Çağdaş dans ­
Anlatım Cimnastiği Bayan cimnastiği 
Ritmik cimnastik (Doğal) 
Sanatsal cimnastik 
Sportif Ritmik Cimnastik 
 
 
 
http://www.turkcimfed.gov.tr/tr2/index.php 
Kaynak : marmaracimnastik 
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. www.gelisimuzmani.com sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdoğu Sporları

Birçok sporun kökeni dövüşe dayanır, ama Çin´de ve Japonya´da dövüş sporları çok uzun bir za*man dilimi içinde gelişerek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyuncağı küçümseyen bir toplumun geleceği olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata biniş ve çalıştırma kurallarını içine alan bir eğitim sporu. insanla at arasındaki yakınlık binlerce yıl önce başlamıştır. Bu yakınlık, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Araştırma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. İlk insanlar isteklerini içgüdüsel bazı ritmik hareketlerle anlatırlardı. Aslında, dansın insanlığın yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kursları

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olar... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine baslanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilmeden, kısmen de olsa kullanılamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi