AKTİVİTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Bowling

 

 BOWLİNG NEDİR ?

Bowling temelde basit bir oyundur.Top hat üzerinde yuvarlanır ve lobutlara çarparak devirir. Oyunun kolaylığı, milyonlarca insan tarafından binlerce yıldır oynanmasının ve populer kalmasının en önemli sebebidir.Bowling topları ve lobutları M.Ö.5200 yılında ölmüş bir Mısır kralının mezarında bulunmuştur. Eski Polinezyalılar bugün ile aynı olan 60 feet uzunluğundaki hatlarda bowling oynarlardı. 4.yy´da Almanya´da bowling dini seremonilerin bir parçası idi. Lobutları devirebilenler iyi karakterli olarak addediliyorlardı. Martin Luther de bir bowling oyuncusu idi. İngiliz kralları Edward II ve Richard II, halk sporla çok zaman geçiriyor diyerek bowlingi yasaklamışlardı. Fakat Sir Francis Drake, İspanyol Armadası´na karşı savaşa gitmeden önce bowling oynamıştı. Bowling Amerika´da kolonyal günlerden beri meşhur olmuştur.İngilizler açık hava bowlingini ithal ettiler,Alman göçmenler 9 lobutlu bowling´i tanıttılar, böylece tarihi oyun bügünün çağdaş 10 lobutlu bowling sporuna evrimleşti. Oyun standartları üzerindeki karışıklıklar nedeniyle uzman bowling oyuncuları 19.yy´da bowling sporunun standart oyun kurallarına ihtiyacı olduğuna karar verdiler. Ve 1895 tarihinde Amerikan Bowling Kongresi´ni başlattılar. Bayanlar Uluslararası Bowling Kongresi 1916´ da faaliyete geçmiştir.

TOP NASIL TUTULUR ?
Standart üç delikli top, 2 orta (orta ve yüzük parmağı) ve baş parmak sokulmak suretiyle tutulur.Orta parmakları 2. ekleme kadar , başparmağı ise tamamen yerleştirmek gerekir.Dış parmaklar (işaret ve küçük parmaklar), topun üstünde rahatça uzanır ve avuç içi topun yüzeyi ile gevşek temas halinde olmalıdır.

 

             

 

DURUŞ

A- Omuzlar sağ açıda hedefe dönük

B-Atışta kullanılmayan el, topu desteklemeye yardım eder.

C- Bilek oldukça sağlam ve dik durur,geriye bükülmez.

D-Atış yapılan kolun dirseği kalçaya yakın tutulur.

E- Dizler hafifçe bükülür.

F- Ayaklar bitişik ve hedefe dönüktür.

HEDEFLEME VE STRATEJILER

Tüm sporlarda topu atacağınız hedefe bakarsınız, fakat deneyimli bowlingciler , hemen hiçbir zaman labutlara bakmazlar.Hattın üzerinde yakın bir noktaya bakarak hedef saptamak çok daha iyidir.Oklar veya telemetreler foul çizgisinden 15 feet öteye yerleştirilmiştirler.Bunlar hedefi bulmak için yardım ederler.7 ok vardır.Ortadaki , baş labutun sırasında , hattın ortasına yerleştirilmiştir.Öteki oklar da belli labutlara göre sıralanmıştır.Duruşunuzu ayarlamak için hat üzerinde sıralanmış noktalar , direct olarak oklarla uyum halindedir.Hat üzerindeki orta noktadan başlayıp ortadaki okun üzerinden geçerek baş labuta dik bir çizgi çizilebilir. Öteki noktalar ve oklar da aynı şekilde hızalandırılır.
Hedefleme, bir başlama pozisyonu ve odak noktası seçmek ile yakından ilgilidir.Duruş yeriniz ve Hedef noktanız , topun takip etmesini istediğiniz yol ile belirlenir.Noktaları ve okları rehber olarak kullanmak , sıralanmanın daha kesin tespitini sağlar.Her atıştan sonra bu koordinasyonun faydalı olup olmadığını ve gerekiyorsa nasıl değiştirilmesi gerektiğini değerlendirin

TOPU SALLAMA VE ZAMANLAMA

Top elinizde öne ve arkaya serbestçe ve rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz ağırlıkta olmalıdır. Topu ileri ve geri hareket ettirirken eğer bileğiniz geriye doğru bükülürse veya omuzunuz aşağı doğru düşerse top gereğinden ağır demektir.Eğer kolunuz çok rahat gidip geliyorsa o zaman da top çok hafif demektir.

ADIMLAR

Yeni oyuncular dört adımda yaklaşma kuralını kullanmak için cesaretlendirilirler.Her adımı ileri doğru düz atın.Adımlar,’sokak adımı’ gibi topuktan buruna atılır.Sadece kaymayı içeren son adım değişiktir.Bu son adımda bowling ayakkabısı , ileri doğru kayar.Böylece durmak için fren yapar gibi ağırlık arkaya topuğa geçer . 1. adım çok kısa, sonuncusu ise kaymayı da içerdiği için en uzun adım olmalıdır.Sağ elini kullananlar için adım sırası sağ-sol-sağ-sol’dur.Solaklar ise sol-sağ-sol-sağ sırasını takip ederler.

Son adımdan önceki adım tamamlandığında kayan ayak ile geriye sallanmış olan kol birlikte ileriye doğru hareket ederler.Bu gerçekleştiğinde zamanlama etkili olmuş demektir.Arkaya sallamada top, en yüksek noktaya gelirken üç adım atılır.Bundan sonra artık aşağı sallanma ,kayma ve topu bırakma pozisyonundasınızdır.

İşin püf noktası topu doğru bir şekilde dışarı doğru hareket ettirmek, atmaktır.Bowling tabirleri içinde bu ‘Push Away’ (ileri itmek) olarak adlandırılır.İlk adım atılırken başlama pozisyonunda top , vücudun 12 ile 18 inch ilerisinde bir noktaya gelir.Bundan sonra 2. ve 3. adımlar atılırken top, yay şeklindeki hareketine devam eder .

TOPU HATTA BIRAKMA

Top, kayan ayağın hizasından bırakılmalıdır. Solaklar , son adımlarını sağ ayakları ile atarken , sağ elini kullananlar sol ayakları ile kayarlar.Top ayak bileğine 2 inch uzaklıkta veya daha yakın tutulmalıdır.

Topu kayan ayak bileğinin yanından geçirmek için biraz eğilmek gerekir.Son adımda dizi kırmak, bunu mümkün kılar.Dizden biraz eğilmenin dışında , bedenin üst kısmı da alçalma işlemine yardımcı olur.15-20 derece ileri eğilmek idealdir.En iyi denge için , atış sonuçlandırılırken göğsün ortası kayan ayağın dizi hizasına gelmelidir.
Yaklaşmanın başından sonuna kadar baş, hep sabit kalmalıdır.Gözler bir hedefe odaklanıp kalır .Atış yapmayan kol, yana uzanarak dengeyi sağlamak için yardım eder.
Yapılması gereken hareket dizisi topu atan kolun atıştan sonra omuz hizasına veya daha yukarı kaldırılması ile tamamlanır.Kol, sağa veya sola değil, hedefe doğru dönük olmalıdır.Gerçi top atılmış gitmiştir, ancak bu son hareketin de olması gerektiği gibi yapılması eğitim açısından çok önemli bir faktördür.Dengeyi ve topu sallama fonksiyonunu geliştirir.

OYUN AÇILARI

Top, sağdan sola doğru 1-3 cebine girmelidir. Solaklar 1-2 cebine soldan sağa doğru atacaklardır. Bir “STRIKE” vuruşunda açı önemlidir; topun bir labutun hizasında kendi yolunda gitmesini sağlar. Aksi takdirde “STRIKE” yapmak ihtimali çok düşüktür.
Sağ elini kullanan bir oyuncu, bir kıvrılma olmadan da topu hattın sağ yanından cebe doğru yönlendirerek, bir yan açı oluşturabilir. Bu durumda sağdan 2. ok bir hedef olarak önerilir. İyi bir “STRIKE” topu, güçlü bir yan açıdan atağa geçer.

BOWLINGDE SKORLAMA

Bir bowling oyununda her oyuncuya toplam 10 kere sıra gelir ve sırası gelen oyuncu iki atış yaparak tüm lobutları (10 adet) devirmeye çalışır. Her atışta elde edilen puanların toplamı bir sonrakine eklenir.
Oyuncu iki atış sonrasında tüm lobutları devirememiş ise sadece devirdiği lobut sayısı kadar puan alır.Tüm lobutların ilk atışta devrilmesi (X) ile belirtilir ve buna “STRIKE” denir. Strike yapan oyuncu lobutların hepsini devirdiği için ikinci atışını yapmaz ve sıra tekrar gelene kadar hanesine puan yazılmaz.Strike’dan sonraki 2 atışının toplam sonucuna 10 puan eklenir ve önceki puanı ile toplanarak boş bırakılan haneye yazılır. (bkz. aşağıdaki skor tablosundaki 5. ve 6. frame´ler.)

Oyuncu ikinci atışının sonunda tüm lobutları devirmiş ise (/) işareti ile gösterilir ve buna ‘SPARE’ denir ve sıra tekrar kendine gelene kadar hanesine puan yazılmaz. Spare’den sonraki ilk atışında alınan puana 10 eklenerek önceki puanı ile toplanıp boş bırakılan haneye yazılır. (bkz. 3. ve 4. frame´ler)
İyi bir skor elde etmek için Strike veya Spare sonrasındaki atışlarda yüksek puan almak önemlidir. 10. oyunda Strike yapan oyuncu 2 atış, Spare yapan oyuncu 1 ekstra atış hakkı kazanır. Birbirini izleyen iki strike ‘ DOUBLE’ olur. Birinci strike’ın 20’ye ilaveten,ikinci strike’dan sonraki birinci atışta devrilen lobutların sayısının toplamıdır.Birbirini izleyen üç strike ‘TRIPLE’ veye ‘TURKEY’ adını alır. Birinci strike’ın sayısı 30’dur. Maksimum skor olan 300’ü yapmak için oyuncu 12 strike yapmalıdır.

SKOR  BONUSLARI

Skorlama sistemi sadece devrilen labutların basit sayımından ibaret değildir.’SPARE’ler ve ‘STRIKE’lar, ekstra bir puan elde etmek için bir fırsat sağlar.Skorlama sistemi arka arkaya gelen ‘STRIKE’ları büyük ölçüde ödüllendirir.Gerçekte asıl yüksek skorlu oyunlar (200) puanın üstü , sadece ‘STRIKE’ların birbirine bağlanması ile mümkündür.
Bir’SPARE’ yapmak için her zaman baş labutu vurmak gerekir.Sağ elini kullananlar baş labutun tam sağ tarafını hedef almalıdırlar.(Solaklar ise sol tarafını).Bu alanPOCKET olarak bilinir .

Bir Uyarı : Güçlü bir top, eğer doğru kullanılmaz ise faydasızdır.Daha düşük bir hız ile atılan daha hafif bir top , set atışlarda daha iyidir.Usta oyuncular , topu tamamen düz olarak atmaya çalışmazlar.’STRIKE vuruşlarının biraz eğimli olmasını tercih ederler.Solak oyuncular, topu soldan sağa gönderirlerken , sağ elini kullanan oyuncular da sağdan sola doğru bir eğim yaratırlar.

KAYNAK : Hacettepe Üniversitesi Spor Topluluğu

 

 

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. www.gelisimuzmani.com sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdoğu Sporları

Birçok sporun kökeni dövüşe dayanır, ama Çin´de ve Japonya´da dövüş sporları çok uzun bir za*man dilimi içinde gelişerek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyuncağı küçümseyen bir toplumun geleceği olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata biniş ve çalıştırma kurallarını içine alan bir eğitim sporu. insanla at arasındaki yakınlık binlerce yıl önce başlamıştır. Bu yakınlık, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Araştırma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. İlk insanlar isteklerini içgüdüsel bazı ritmik hareketlerle anlatırlardı. Aslında, dansın insanlığın yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kursları

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olar... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine baslanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilmeden, kısmen de olsa kullanılamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi