Erkekte Ylk Gece Korkusu

Ylk gece ile ilgili korkulary sadece kadynlar ya?amaz, aslynda erkeklerin de ilk gece korkusu yo?un bir ?ekilde vardyr.

Ylk gece ile ilgili erkeklerin ya?ady?y korkulary da ?u ?ekilde syralayabiliriz:

Performans aksiyetesi yani e?i tatmin edememe
Ereksiyon olamama
Erken bo?alma
Penis boyu ile ilgili takyntylar

Ylk gece ilgili erkeklerin en syk ya?ady?y korkulardan biri ilk gece ba?arysyz olma ve e?i tatmin edememe korkusudur.
 
Cinsellik bir synav ya da yary? de?ildir, önemli olan e?le sevgiyi ve hazzy payla?maktyr, dolayysyyla cinsellikte ba?arysyzlyk diye bir?ey yoktur.
 
Ancak cinsel deneyimi az olan ya da hiç olmayan erkekler ilk geceyi gözlerinde fazlaca büyütebilmekte ve kendileriyle ilgili gereksiz korku ve kaygylara kapylabilmektedirler.
 
Birbiriyle ilk deneyimini ya?ayan bir çiftin mükemmel bir cinsellik ya?amasyny bekleyemeyiz.
 
Kadyn ve erkek öncelikle birbirini cinsel yönden tanymaly ve uyumu sa?lamalydyr, bu nedenle ilk gece ile ilgili abartyly bekletiler yerine daha gerçekçi beklentiler olu?turmak gereklidir.
 
Yine erkekler en fazlsa ilk gece ereksiyon sorunu ya?amaktan korkarlar. Erke?in daha önce olumsuz cinsel deneyimleri olduysa, özellikle ilk cinsel ili?kisinde ereksiyon sorunu ya?adyysa evlili?in ilk gecesinde de ereksiyon sorunu ya?ama korkusu olabilir.
 
Yine erken bo?alma da erke?in ilk gece yo?un ya?ady?y kaygylardan biridir. Penis boyu takyntysy da ço?u erke?in ilk ili?kide e?inin kendisi ile ilgili olumsuz dü?ünece?i korkusuna neden olabilir ve ço?u erke?in evlenmekten çekinmesinin en önemli nedenlerinden biri de penislerinin boyutunu yeterli bulmamalarydyr.
 
Erkeklerle ilgili saydy?ymyz bütün korkular aslynda erkeklerin cinselli?e kar?y tek tip bir baky? açysyna sahip olduklarynyn ve performansa gere?inden fazla önem verdiklerinin bir göstergesidir. Oysa ki her kadyn ve erkek birbirinden farklydyr ve önemli olan çiftin birbirini tanymasy ve cinsel olarak birbirilerine kendilerini do?ru bir ?ekilde ifade etmeleridir. 
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi