AYLE » AKRABA EVLYLY?Y

« önceki sayfaya dön

Kan Uyu?mazly?y

Kan uyu?masy çözüm müdür?

Akraba evlili?inde Kan uyu?mazly?y kan grubu ile de?il kanynyzdaki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnyzca kadynyn Rh - , erke?in ise Rh + oldu?u durumlarda olu?abilir. Kan gruplarynyn uyu?tu?u hallerde do?um sonrasynda çocuklarda kalytymsal hastalyklar görülmü?tür. Erkekte bulunan Rh faktörünün genetik aktarymla ana karnyndaki fetüste ortaya çykmasy anne ile bebek arasynda bir kan uyu?mazly?ynyn ortaya çykmasyna neden olacaktyr.

Günümüzde akraba evliliklerinde en çok görülen hastalyklar; zekâ gerili?i (fenilketonüri), Akdeniz Anemisi, Alzeimer, Parkinson, Huntington hastaly?y ve nöron ölümüdür, özürlü ve ölü do?umlar da bu örnekler arasynda sayylmaktadyr.

Akraba evlili?inde kan uyu?mazly?y, kan grubu ile de?il kanynyzdaki Rh faktörü ile ilgilidir. Yalnyzca kadynyn Rh -, erke?in ise Rh + oldu?u durumlarda olu?abilir. Kan gruplarynyn uyu?tu?u hallerde, do?um sonrasynda çocuklarda kalytymsal hastalyklar görülmü?tür.

Erkekte bulunan Rh faktörünün genetik aktarymla ana karnyndaki fetüste ortaya çykmasy, anne ile bebek arasynda bir kan uyu?mazly?ynyn ortaya çykmasyna neden olacaktyr. Günümüzde, akraba evlilikleri`nde en çok görülen hastalyklar; zekâ gerili?i (fenilketonüri), Akdeniz Anemisi, Alzeimer, Parkinson, Huntington hastaly?y ve nöron ölümüdür. Özürlü ve ölü do?umlar da bu örnekler arasynda sayylmaktadyr.

Gen analizi de denilen DNA analizi yöntemleriyle artyk hamileli?in ilk üç ayynda birçok hastaly?yn tanysy konulabilmektedir. Genetik bilimin geli?mesi ile bazy hastalyklarda, daha anne karnynda müdahale çaly?malary hyz kazanmy?tyr. Bebe?in anne karnynda içinde yüzdü?ü syvydan ya da beslenmesini saglayan kordondan alynan syvylaryn incelenmesiyle bir anormallik olup olmady?y %93 oranynda kesinle?tirilebiliyor.

Yapylan testlerde, anne karnyndaki bebe?in ense kalynly?y ölçülüyor. Bebe?in ensesinde fazla syvy birikmesi, do?u?tan zekâ gerili?i anlamyna gelen Down Sendromu´nun habercisi olabiliyor. Ayryca bazy kromozom bozukluklarynda ve do?umsal kalp hastalyklarynda da bebeklerin ense kalynly?y artyyor. Bu çaly?malar ilerisi için umut veren geli?melerle devam etmektedir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi