SA?LIK » GENETYK HASTALIKLAR

« önceki sayfaya dön

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.

Hastalaryn büyük bölümünü a?yrlykly olarak çocuklar olu?turur. Her yarym saatte bir lizozom hastaly?y bulunan bir çocuk dünyaya gelmektedir.

Di?er kalytsal hastalyklarda oldu?u gibi bu hastalyklar da anababadan çocuklara aktarylyr.
 
Mukopolisakkaridozlar farkly genlerdeki bozukluklardan kaynaklanmasyna kar?yn MPS tip II dy?ynda hepsinin ortak bir özelli?i vardyr.
 
Genlerde aktarym otozomal çekinik kalytym ?ekliyle gerçekle?ir. Yani hastaly?yn çocukta ortaya çykmasy için hem anneden hem de babadan gelen genlerde hastaly?y olu?turacak kusurun bulunmasy gerekir.
 
E?er anne ya da babadan birinin genlerinden biri hastaly?y ta?yyorsa, normal olan gen, eksik genin i?levini üstlenerek hastalyk belirtilerinin olu?masyny engeller.
 
Ancak çocu?a aktarylan kusurlu gen çocu?un da ta?yyycy olmasyna neden olur. Bu çocuk gelecekte ayny hastaly?yn ta?yyycysy olan bir e? ile çocuk sahibi oldu?unda do?acak çocuklarda hastalyk belirtilerinin ortaya çykmasy ihtimali %25’tir.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Enfeksiyon Hastalyklarynda Beslenme

Hastalyklarda beslenme ilkeleri bilinirse, çocu?un beslenmesi de sorun olmaktan çykacaktyr.... » Devamını Okuyun!

Gaucher Hastaly?y

http://www.mpsturk.org/GaucherHastaligi.aspx... » Devamını Okuyun!

Bula?ycy Hastalyklar Listesi

Bula?ycy hastalyk ya da enfeksiyon hastalyklary, intaniye olarak da bilinir, hastalyk yapycy herhangi bir yolla insana geçme özelli?indeki mikroplaryn... » Devamını Okuyun!

Depo Hastaly?y

Lizozom hastalyklary tüm dünyada onbinlerce ki?iyi etkileyen bir kalytsal hastalyk grubudur.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i ve Genetik Hastalyklar

Ynsan 23 çift kromozomdan ibarettir. ... » Devamını Okuyun!

Fenilketonüri (Zeka Testi)

Kalytsal bir metabolik hastalyktyr.... » Devamını Okuyun!

Ydrar Yolu Enfeksiyonu

Önce idrar yollary nedir, onu tanyyalym. Yukarydan a?a?y do?ru syralarsak en üstte böbrekler vardyr. Böbreklerde yapylan idrary a?a?yya ta?yyan üreter... » Devamını Okuyun!

Niemann-Pick Hastaly?y

http://www.mpsturk.org... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi