Erkekte Evlilik Korkusu

Erkekler Evlilikten Neden Bu Kadar Korkuyor?

Yyi ya da kötü günde beraber olmanyn ömür boyu hapis cezasyny hatyrlatmasy:
 
Ço?u erkek evlilikteki bu en önemli maddenin bir tür zorunlu anla?ma oldu?unu dü?ünüyor. Haliyle de bundan korkuyorlar. Çünkü onlar, kalyplara girmeye uygun de?iller.
 
Beraber olabilecekleri bir sürü kadyndan vazgeçme fikri: 
Bir erkek, e?er dy? güçler tarafyndan zorlanmamy?sa, çok a?yk olmady?y takdirde evlenmez. Buna ra?men yine de hayatlary boyunca tek bir kadyna ba?ly olma fikri onlary korkutur. Bekar arkada?larynyn anlatty?y çapkynlyk hikayelerini dinlemekle yetinmek, onlara acylaryn en büyü?ü gibi gelir.
 
Daha iyi bir e? bulma umudu: 
Evlenmeyi planlayan ama henüz uygun aday bulamayan bir erkek, kendini hayatynyn en iyi kadynyny bulmaya adar. En iyi yemek pi?iren, en iyi giyinen,en iyi sevi?en ve en iyi anne olabilen kadyny bir gün bulabilmek varken,olanla yetinme fikri onlara hiç de cazip gelmez.
 
Bo?anma korkusu:
Evet, erkekler evlenmekten korkar ama bo?anmaktan daha çok korkar.Çünkü var olan düzenlerinin bozulmasyny istemezler. Ak?am evlerine geldiklerinde sycak bir kar?ylama, giysilerinin yykanyp ütülenmesi, evin temizli?i, yemeklerin yapylmasy yabana atylyr ?eyler de?ildir.
 
Ebeveynlerinin evlilik ya?antysyny kopyalama korkusu:
Bu sendrom daha çok mutsuz veya bo?anmy? aile çocuklarynda görülür ve haklyolarak do?acak çocuklaryna böyle bir deneyim ya?atmak istemezler.Flörtle dolu e?lenceli bir ya?amdan ba?lyly?a geçi? korkusu:Evli bir erkek, bekar ama sevgilisi olan bir erke?e göre her zaman daha sadyk olmak zorundadyr. Bekar erkekler için günlük kaçamaklar bazy kadynlar için daha affedilir olabilir ama konu evlilik olunca, ayny ho?görüden söz edilemez.
 
Kylybyk olma korkusu:
Evlenene kadar hiçbir i?e elini sürmemi? ana kuzusu erkekler, evlendiklerinde bütün ev i?lerine yardym edeceklerini bilirler. Hele hele çaly?an bir kadynla evlenirlerse, bu i?in "yardym" boyutlaryny çoktan a?aca?yndan neredeyse emindirler. Bu da onlar için kylybyk olmakla e?de?erdir.
 
Hayatlarynyn rutinle?mesi ve sykycy bir hale gelmesi korkusu:
Hafta sonu gidilen sinemalar, romantik yemekler... Her erkek evlenince bu aktivitelerin yerini akraba ziyaretlerinin alaca?yny bilir. Bu da onlar için hayatyn giderek sykycy hale gelmesi anlamyny ta?yr.
 
Erkek erke?e olan e?lencelere veda etmek zorunda kaly?lary: 
Futbol maçlary, birahaneler, haly saha aktiviteleri... Erkekler, evlendi?indebunlaryn en az birine veda edecek olmayy içlerine sindiremezler. Hele de çok sevdikleri erkek arkada?larynyn e?leri tarafyndan onaylanmamasy,ba?ly ba?yna sorundur.
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kalytsal Hastalyklar

Kalytsal hastalyklaryn ço?u çekinik genlerle ta?ynyr. ... » Devamını Okuyun!

Ailede Kadynyn Rolü

Kadynlaryn aile içerisindeki rol ve sorumluluklaryna bakty?ymyz zaman, ön plana çykan iki ba?lyktan bahsetmek yerinde olabilir.... » Devamını Okuyun!

Akraba Evlili?i

Ayny soydan gelen ki?ilerin yapty?y evlili?e akraba evlili?i denir. ... » Devamını Okuyun!

Bo?anma Sonrasy Ya?am

Toplumun bo?anmak isteyen kadyna verdi?i ilk mesaj, ?olmaz? ve ?son bir kere daha denemelisin? biçimindedir. ... » Devamını Okuyun!

Dul Kalma Korkusu

Dul kalma korkusu, pek çok bayany bo?anmak fikrinden vazgeçiren güçlü korkularyn en tepesinde yer alan korkudur.... » Devamını Okuyun!

Hem Anne Hem Baba Olmak

Bo?anmadan sonra çocuk anne veya babadan birinde kalyyorsa dikkat edilmesi gereken kurallar;... » Devamını Okuyun!

Etkili Aile Yleti?imi

De?erli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardyr: "E?itim ailede ba?lar". ... » Devamını Okuyun!

Sinirli ? Asabi Çocuklar

Öfkeli çocuklardan ayry olarak sinirli çocuklar önemli yer tutar. ... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi