E?YTYM » ANNE BABA (AYLE) E?YTYMY

« önceki sayfaya dön

E?itim Ailede Ba?lar

 Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu. Çocuklaryyla sevgiyle ileti?im kurmaya, yönlendirmeye çaly?ty?yny söyleyen birçok anne baba ba?aryly olamyyor. Psikolojik Dany?man Dilek Kyrcao?lu, geleneksel ve etkili anne baba e?itimini ele aldy.
 
Günümüzde hem sosyal hem de ekonomik problemlerden en fazla aile etkileniyor. Ynternet sayesinde dünyayla bulu?uyoruz ama aileler çocuklaryna ula?makta zorlanyyorlar.
 
Psikolojik Dany?man Dilek Kyrcao?lu, hyzla de?i?en ko?ullara ailelerin neden ayak uyduramady?yny açyklady: “Aileler, geleneksel e?itim metodlaryna ba?ly kalyyorlar. Biz, ne kadar okusak da, üniversiteye gitsek de, ileti?im konusunda ve çocuklarymyzy nasyl yeti?tirece?imiz konusunda bilgilendirilmiyoruz.
 
Biz psikologlar da her ne kadar ailelere yol göstermeye çaly?sak da, genelde yapty?ymyz ?ey onlary ele?tirmek, suçlamak ama e?itmemek... Dolayysyyla anne babalar, e?itilmedikleri için ve nasyl davranacaklaryny bilmedikleri için bir yol gösterici olmady?y için, çocuklaryna ula?amyyorlar. Tabi, iyi niyetle davranyyorlar ama maalesef yöntem ve teknik bilmiyorlar.”
       
YANLI?LAR
Görülen en önemli yanly?lary Psikolojik Dany?man Dilek Kyrcao?lu, ?öyle anlatty: “Biz, özellikle disiplin konusunda, disiplinin ne oldu?u konusunda çok fazla bilgiye sahip de?iliz. Orta karar my olayym, sert mi olayym. Nasyl davranayym. Bunu genelde aileler, bilemiyorlar.
 
Çocuklary dinlemiyoruz. Bizim dinleme konusunda etkin dinleme olarak programymyzda da yeralan bir bölümdür bu. Yeteri kadar dinlemiyoruz. Dinlerken ileti?im engelleri dedi?imiz hatalary yapyyoruz. Dolayysyyla çocukla ileti?im kanalymyzy kapatyyoruz. Çocuklarymyz bize açylmyyorlar. Mesela velilerim arasynda ço?u zaman çocu?um bana bir ?ey anlatmyyor. Okulda olany biteni anlatmyyor. Büyük ya?larda da arkada?laryyla ne oluyor, anlatmyyor, gibi...
 
Genelde bu ileti?im kanalynyn kapatylmasy nedeniyle olu?uyor. Bu ileti?im engelleri de neler? Genel tanymlamayla geçece?im. Emir vermek, ahlak dersi vermek, ö?üt vermek... Biz genelde konu?urken, kar?ymyzdakine bu tarz çe?itli ahlak dersleri, ö?ütler vererek o kanaly kapatyyoruz. Onu dinlemiyoruz. O zaman o da bize yeterince açyk davranmyyor.
 
Tabi o ileti?im kanaly kapanynca da sorunlar ba?lyyor.”
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi