E?YTYM » ANNE BABA (AYLE) E?YTYMY

« önceki sayfaya dön

Ailelere Öneriler

Çocu?unuzun içinde geli?im özelliklerini bilmeniz onu daha iyi tanymanyza ve kolay ileti?im kurmanyza katky sa?layacaktyr A?a?ydaki ipuçlarynyn sizlere bu konuda yardymcy olaca?yny dü?ünmekteyiz.

Çocuklarynyzyn gerçekçi amaçlar belirlemesi için fyrsatlar verin, rehberlik edin.
 
Çocu?unuz ba?arysyzlyk ya?ady?ynda onu ba?aryly olabilece?i bir alana yönlendirin.
 
Çocu?unuza ne yapaca?yny söylemek yerine seçenekler sunup seçimlerine rehberlik edin.
 
Çocu?unuzun bir i?i yapmak için gösterdi?i çabalary takdir edin.
 
Çocu?unuza kar?y cesaret kyrycy de?il destekleyici yakla?ymlarda bulunun.
 
Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.
Çocu?unuzun yapty?y i?lerde iyi bir gözlemci olun ve sabyrly davranyn.
 
Kendi kararlaryny vermeleri ve sorumluluk almalary için fyrsatlar verin.
 
Duygusal geli?imlerini desteklemek için duygularyny ifade etmelerine fyrsatlar vererek yardymcy olun.
 
Çocu?unuzu fiziksel özelliklerine göre de?erlendirmeyin. Fiziksel özelliklerinin ki?isel geli?imlerini olumsuz etkilememsine dikkat edin.
 
Yçine kapanyk kendine güvensiz ve alyngan çocu?un bu yönlerini de?i?tirmesine fyrsat verecek etkinlikler yapmalary için destekleyin
 
Onun adyna karar vermeyin giri?imlerde bulunmayyn.
 
Çocu?unuza syk syk onu sevdi?inizi söyleyin. Yster bebek olsun ister bir ergen, tüm çocuklar sevildiklerini ve de?er verildiklerini hissettiklerinde:
— Daha mutlu olurlar.
— Yeni ?eyleri denemek için kendilerine olan güvenleri artar.
— Kendi ba?arylaryny fark eder ve bundan keyif alyrlar.
— Kendilerine ve di?er insanlara de?er verirler.
— Gelecek için umutlary olur.

Çocu?unuza syk syk onu sevdi?inizi söyleyin. Yster bebek olsun ister bir ergen, tüm çocuklar sevildiklerini ve de?er verildiklerini hissettiklerinde:
 
Çocu?unuzdan bir ?ey yapmasyny isterken, onun anlayabilece?i bir dille bunun nedenini de açyklayyn. ‘Çünkü ben öyle istiyorum’ vb. demek yerine, çocu?unuz bir ?eyi yanly? yapty?ynda hatanyn ne oldu?unu ve bunu nasyl düzeltebilece?ini onunla tarty?yn.
 
Çocu?unuzla konu?urken onun kendisini, varly?yny de?il, davrany?yny reddetti?inizi anlamasy gerekir. Örne?in, çocu?a oyuncaklaryny do?ru düzgün toplamady?ynda ‘Sen ne beceriksiz çocuksun?’ diye çyky?makla, ‘eline sa?lyk güzel olmu?, hadi gel bakalym biraz daha toplayabilir miyiz?’ demek arasynda gerçekten çok büyük bir fark vardyr.
 
Çocu?unuzu dinleyin ve görü?lerine saygy gösterin. Onunla ileti?im kurun ve sorunlaryn çözümünü beraberce bulmaya çaly?yn.
 
Çocu?unuzun davrany?lary için ya?yna uygun, mantykly synyrlar koyun. Gerekiyorsa çocu?un geli?im dönemlerine ili?kin bilgi toplayyn, uzmanlara dany?yn.
 
E?er kontrolünüzü kaybedip istemedi?iniz bir ?eyi öfkeyle çocu?unuza söylerseniz asla özür dilemekten utanmayyn. Bu ?ekilde çocu?unuz yeti?kinlerin de hata yapabilece?ini ve bunu açyklayabileceklerini görür.
 
Çocu?unuza davrany?yny, görünü?ünü etiketleyen isimler takmayyn. Bu isimler onun benlik saygysyna zarar verecektir.
 
 
Uzman Pedagog Didem KÜT
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Performans Kaygysy

Kaygy duyulan ortamlardan ve durumlardan kaçynma ya da yo?un bir sykyntyyla duruma katlanmayla sonuçlanyr... » Devamını Okuyun!

E?itim Ailede Ba?lar

Yleti?imsizlik günümüzün modern ailelerinin en fazla sykyntysyny ya?ady?y konu... » Devamını Okuyun!

Okul Öncesi E?itimde Müzi?in Önemi

Ses ve müzik do?umla beraber, hatta bazy ara?tyrmalaryn kanytlady?y gibi henüz anne karnynda iken çocu?un ya?amyna girmekte ve etkilemektedir. ... » Devamını Okuyun!

Disleksi 0-6Ya? Belirtileri

http://disleksidernegi.org ... » Devamını Okuyun!

Türkiye´de Okul Öncesi E?itim

Türkiye´de ki okul öncesi e?itimin geli?mesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi e?itim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi e?itimi d... » Devamını Okuyun!

Dünya´da Okul Öncesi E?itim

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çykty?y bilinmektir.16-17 yy.da dü?ünürler bu dönemle ilgilenmeye ba?lamy?lardyr. Çocuk ... » Devamını Okuyun!

Ailelere Öneriler

Ba?ary duygusunu tatmasy için fyrsatlar verin.... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi