0-12 YA? » A?ILAR

« önceki sayfaya dön

Pnömokok a?ysy niçin yapylmalydyr?

Pnömokok mikrobu, 5 ya?yn altyndaki çocuklarda ölümle sonuçlanabilen ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu mikroplar, ülkemizde de bakteriyel menenjitin en syk rastlanan sebebidir. (Menenjit, beyin zarlarynyn iltihabydyr). Bu mikrobun sebep oldu?u di?er syk rastlanan enfeksiyonlar ise, orta kulak enfeksiyonlary, zatüree ve sepsis dedi?imiz bu bakterinin kana kary?masy ile ortaya çykan a?yr hastalyk tablosudur. 2 ya?yn altyndaki çocuklar ciddi enfeksiyon için en riskli ya? gurubunu olu?tururlar. Pnömokoklar, di?er ki?ilerden ve eri?kinlerden yakyn temas ile bula?yr ve özellikle de antibiyotiklere direnç geli?tirebileceklerinden tedavisi zor hastalyklara yol açabilirler. Pnömokok konjuge a?ysy, bu bakterinin sebep oldu?u menenjit ile kan enfeksiyonlaryny önlemekte yardymcydyr. Bazy orta kulak enfeksiyonlaryny da önledi?i gösterilmi?tir.

Bu a?y kimlere ve ne zaman yapylmalydyr?
2 ya?yn altyndaki çocuklarda rutin uygulama 4 doz ?eklindedir. Bu dozlar, 2, 4, 6 ve 12-15. aylarda uygulanabilir. Ancak bu aylarda a?ylanmayan çocuklar yine de a?ylanabilirler. Bunu doktorunuza dany?abilirsiniz.

2 ile 5 ya? arasyndaki çocuklar: 3 ya?yn altynda veya risk grubundaysalar ve özellikle yuvaya gidiyorlarsa a?ylanmalydyrlar. Pnömokok konjuge a?ysy di?er a?ylarla beraber e? zamanly farkly bölgelerden uygulanabilir.

Hangi çocuklara bu a?y yapylmamaly veya beklenmelidir?
Bu a?ynyn bir önceki dozuna ciddi allerjik reaksiyon geçirmi? olan çocuklara bu a?y tekrarlanmamalydyr. E?er böyle bir durum varsa doktorunuzu haberdar ediniz. Hafif nezle ve so?uk algynly?ynda bu a?y yapylabilir ancak yüksek ate?li veya orta-a?yr derecede hasta olan çocuklar iyile?ene kadar beklenmelidir.

Pnömokok a?ysynyn yan etkileri nelerdir?
60 bin doz a?y üzerinde yapylan çaly?malar göstermi?tir ki bu a?y nadiren hafif reaksiyonlara sebep olabilir. Buna göre;

   • 4 çocuktan birinde a?y yerinde hafif kyzaryklyk, ?i?lik ve a?ry olabilir
   • 3 çocuktan birinde hafif ate? ( 37,5 derece) ve 50 çocuktan birinde daha yüksek ate? (38 derece) olabilir.
   • Bazy çocuklarda geçici huzursuzluk, a?lama ve i?tah kayby olabilir.
   • Bu durumlarda doktorunuza dany?arak parasetamol içeren ate? dü?ürücüler kullanabilirsiniz.

?imdiye kadar bu a?ynyn sebep oldu?u ciddi reaksiyon gözlemlenmemi?tir ancak her ilaçta oldu?u gibi a?ylarda da allerjik reaksiyon riski oldu?u unutulmamalydyr.
 
YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi