AKTYVYTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Da?cylyk

 

DA?CILIK

Belirli bir takym ilke ve kurallara dayaly olarak da?larda yapylan yürüyü? , kampçylyk ve tyrmany? sporudur .DA?CI,Kayada , karda ve buzda da?yn ve do?anyn bir takym zorluklaryny, da?cylyk araç ve gereçleri kullanarak a?yp doru?a ula?an ya da ula?mayy amaçlayan ki?idir.

DA?CILIK ÇE?YTLERY 

1 . ALPYNYZM
1.1. Alpin Stil: Amaç do?rudan zirvedir. Zirveye mümkün olan en kysa sürede gidilir ve dönülür.
1.2. Günlük Yürüyü?( Hiking ) : Da?da sabah ba?layyp ak?am biten günübirlik yürüyü?tür . 
1.3. Kamply Etkinlik( Trekking ) : Da?da çadyr kamply olarak yapylan yürüyü?lerdir.
1.4. Expedition : Da?da uzun süreli ve çok amaçly olarak (zirve tyrmany?lary, ara?tyrma gezileri ve tyrmany?lary vb.) yapylan etkinliklerdir.
1.5. Ferrata : Kayaya sabitlenmi? metal merdivenleri kullanarak tyrmanmaktyr .
 
2 . SPORTYF TIRMANI? ( SPORT CLIMBING ) : Genellikle kaya üzerinde ya da yapay duvarlarda yapylan tyrmany? ?eklidir . kendi içinde 4 ana kysma ayrylyr .
2.1. Bouldering : Yerden fazla yükselmeden kaya tyrmanma tekniklerini kullanarak kaya üzerinde yapylan 
antrenmandyr . 
2.2. Kaya Tyrmany?y : Kaya tyrmanma tekniklerini ve emniyet malzemelerini kullanarak kaya üzerinde bir ip boyuna (50 mt.) kadar yapylan tyrmanma ?eklidir. 
2.3. Uzun Duvar Tyrmany?y : K aya tyrmanma tekniklerini ve emniyet malzemelerini kullanarak bir ip boyundan daha yüksek olan kaya üzerinde yapylan tyrmany? ?eklidir. 
2.4. Yapay Duvar Tyrmany?y : Genellikle kapaly alanlarda ( bazen açyk havada ) kimyasal malzemeler kullanylarak yapylan sabit veya ayarlanabilen duvar sistemlerini baryndyran ve genellikle yary?malara yönelik yapylmy? de?i?ik boyutlarda duvarlardyr. 
De?i?ik ?ekillerde ve de?i?ik aralyklarda basamak ve tutamaklary içermektedir . Top rope ( üstten emniyetli ip ) tekni?iyle çaly?ma yapylmaktadyr . Bu tyrmany? biçiminde duvara da?cylyk teknik malzemeleri yerle?tirilmez.
 
 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insano?lunun avcylyk günlerine dayanan, oku bir yay aracyly?yyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor daly. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdo?u Sporlary

Birçok sporun kökeni dövü?e dayanyr, ama Çin´de ve Japonya´da dövü? sporlary çok uzun bir za*man dilimi içinde geli?erek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyunca?y küçümseyen bir toplumun gelece?i olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata bini? ve çaly?tyrma kurallaryny içine alan bir e?itim sporu. insanla at arasyndaki yakynlyk binlerce yyl önce ba?lamy?tyr. Bu yakynlyk, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Ara?tyrma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kurslary

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarynyn ileri standartta birle?tirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanymlanabilir. Asyl eleman olar... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. Ylk insanlar isteklerini içgüdüsel bazy ritmik hareketlerle anlatyrlardy. Aslynda, dansyn insanly?yn yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi