0-12 YA? » ANNE SÜTÜ VE EMZYRME

« önceki sayfaya dön

Anne Sütü ve Yenido?anyn Beslenmesi

Anne sütü bebek için olmazsa olmaz bir gydadyr ve gyda ile genetik teknolojisindeki tüm geli?melere ra?men hala taklit edilememi?tir.

Belki anneleriniz sizi 2–3 ay emzirdi, belki nineleriniz anne babalarynyzy emzirirken mamalaryn daha yararly oldu?u dü?ünülürdü…60’ly yyllarda mamalaryn anne sütünden daha üstün oldu?una inanylyrdy. Ama artyk diyoruz ki anneler bebeklerini mutlaka 6 ay sadece ve sadece anne sütü ile beslemelidir.

Bu süre zarfynda annede anemi veya vitamin eksikli?i yoksa bebek de tamamen sa?lykly olacaktyr. 6 aydan sonra ek gydalara ba?layyn ama çok özel bir durum yoksa 2 ya?yna kadar da emzirmeye devam edin.

 ANNE SÜTÜNÜN AVANTAJLARI

1-     Su, protein, enerji, vitamin, demir vs bebe?in tüm ihtiyaçlaryny giderir.

2-     Sterildir, mikropsuzdur.

3-     Daha kolay sindirilir

4-     Alerji riski dü?üktür

5-     Hazyrlama ve temizlik sorunu yoktur, her zaman uygun sycaklyktadyr

6-     Yçerdi?i antikorlar, enzimler ve hücrelerle bebe?in ba?y?yklyk sistemini güçlendirir

7-     Orta kulak iltihaby, bron?it ve ishale kar?y koruyucudur

8-     Sindirim problemleri azaltyr (kabyzlyk, ishal)

9-     Daha az pi?ik yapar

10- Annenin kilo vermesini kolayla?tyryr

11- Do?um sonrasy bebek memeyi emdikçe artan oksitosin hormonu bir yandan süt kanallaryny kasarak süt pompalanmasyny sa?lar, bir yandan da rahimde kasylmalarla rahmin daha kolay toplanmasyny sa?lar.

12- Annede meme ve yumurtalyk kanseri riskini azaltyr

13- Sa?lady?y ten temasy ile anne-bebek ili?kisini güçlendirir. Annesi tarafyndan emzirilen bebek, ihtiyacy oldu?unda onun yanynda olaca?y, kendisine önem verildi?i yönünde duygular içinde geli?ir ve ileride özgüven orunlary da az olur.

14- Daha az sodyum içerdi?i için böbrekleri yormaz.

 


Uzm. Dr. Erdem UZUNO?LU / Çocuk Hastalyklary Uzmany

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Kre? / Anaokuluna Ba?layan Çocukta Uyum Süreci

Kre?/Anaokuluna ba?lama hem aile için, hem de çocuk için çok önemli bir adymdyr. ... » Devamını Okuyun!

Çocuk ve TV

NEDEN TV YZLEMEYELYM..... » Devamını Okuyun!

0-3 Ya? E?itim

Bebe?in ya?amy boyunca onu etkileyecek geli?imlerin en ba?ynda bili?sel geli?im vardyr.... » Devamını Okuyun!

Pika Sendromu (Yabancy Madde Yeme Aly?kanly?y)

Yenilebilir olmayan kireç, toprak, kil, kum, saç, boya, yapy?tyrycy, ka?yt gibi maddeleri yeme ile ilgili bir davrany? bozuklu?udur.... » Devamını Okuyun!

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)

Dbt+ Polio (Difteri, Bo?maca, Tetanos Ve Çocuk Felci)... » Devamını Okuyun!

Çocu?unuz Anaokuluna Ba?lamaya Hazyr my?

Acaba çocu?umuzu anaokuluna kaç ya?ynda ba?latmalyyyz? Erken ya?ta okula ba?lamasy halinde ileride okuldan sykylyr my? Henüz erken mi? Ya okula aly?am... » Devamını Okuyun!

A?y Takvimi

Üniversiteler Tarafyndan Önerilen A?y Takvimi... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi