GELY?YM » FYZYKSEL GELY?YM

« önceki sayfaya dön

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

Çocuk; 3-4 ya? arasy tek aya?y üzerinde uzun süre durabilme, ayakkabysyny giyebilme, kendini doyurabilme, düz çizgi çizebilme, çift ayakla 40 cm civarynda syçrayabilme, öne takla atabilme, yardymsyz kaydyraktan kayabilme, çömelip kalkma hareketini rahatlykla yapabilme, oyuncaklary ile oynarken el becerilerini rahatlykla kullanabilme, 40-50 cm. yükseklikten a?a?yya atlayabilme, tek ayakla syçrayabilme, dans etme, müzik ile beraber tempo tutma, zyplayan topu eli ile tutma, ka?yttaki ?ekilleri boyama ve 3-4 rengi ayyrt edebilme, çe?itli boyut ve ?ekildeki kartlary e?le?tirebilme becerileri gösterebilir... Çocu?u, gözlemleyip yakyndan inceledi?iniz zaman bu ve benzeri birçok hareketleri yapty?yny görebilirsiniz. Zaten, bunlary yapamyyorsa bir uzmana ba?vurulmasy ve gerekli önlemlerin alynmasy gerekir... Yalnyz bu hareketleri takym halinde algylayyp içlerinden birini veya birkaçyny yapamyyor diye de tela?a kapylmaya gerek yoktur...

4-6 ya? dönemi:

Çocuk, 4-6 ya? arasynda yo?un ?ekilde motor geli?im evresine girer. Beyinde meydana gelen de?i?ikli?in büyük bir kysmy, var olan beyin hücrelerini biri birine ba?layan ba?lantylaryn ço?almasyyla açyklanabilir. Bu ba?lantylaryn ço?almasy de?i?ik aktiviteler içinde bulunmasy ile sa?lanabilir. Sizleri hayrette byrakacak ?ekilde parmak uçlarynda yürümeyi ba?ardy?y gibi, yeti?kininkine benzer uyumlu hareketleri de becerebilir! Ayak de?i?tirme, ip atlama, sek sek gibi oyunlary oynayabilme, top atyp tutma ve içi su dolu bir kaby ta?yyabilme gibi hareketleri yapabilir. Ayny zaman araly?y içinde; makasla ka?ytlary kesebilme, bakarak 1 den 9’ a kadar sayy yazabilme, ?ayet ö?retilirse adyny yazabilme, üçgen ve kareyi kopyalayabilme, kendi kendine giyinip soyunabilme, elini yüzünü yykayabilme, di?lerini fyrçalayabilme gibi beceriler gösterebilirler. Bunlar, ola?an davrany? biçimleridir. Yalnyz bunlary yapabiliyor mu diye de çocu?u synava tabi tutmayacaksynyzdyr! ... (çünkü synav kolik bir millet olduk çyktyk...)

 

ERKEK

 

KIZ

 

YA?

BOY

KYLO

         BOY

      KYLO

    Do?um

46-54 cm arasy 

2.6-4.6 kg arasy 

47-53 cm arasy

    2.6-4.3 kg arasy

      3.ay     

55-66 cm arasy 

4.1-7.5 kg arasy 

54-64 cm arasy

    4-7 kg arasy

      6.ay      

60-72 cm arasy 

5.6-9.7 kg arasy 

58-70 cm arasy

    5.4-9.2 kg arasy

      9.ay     

64-77 cm arasy 

6.5-11.3 kg arasy 

61-75 cm arasy

    6.4-10.8 kg arasy

    12.ay     

68-82 cm arasy 

7.4-12.5 kg arasy 

64-80 cm arasy

    7.1-12.1 kg arasy

    15.ay   

71-86 cm arasy 

8.1-13.5 kg arasy 

68-84 cm arasy

    7.7-13 kg arasy

    18.ay   

75-89 cm arasy 

8.7-14.3 kg arasy 

71-88 cm arasy

    8.3-13.7 kg arasy

     2.ya?    

77-92 cm arasy 

9.1-15 kg arasy 

76-95 cm arasy

    9.2-15.1 kg arasy

     2.5ya?

83-100 cm arasy 

10.3-17 kg arasy 

81-100 cm arasy

    9.9-16.3 kg arasy

     3.ya?    

86-105 cm arasy 

11.1-18 kg arasy 

85-104 cm arasy

  10.6-17.5 kg arasy

     3.5ya? 

89-109 cm arasy 

11.7-19.3 kg arasy 

89-108 cm arasy

  11.2-19 kg arasy

     4.ya?     

92-114 cm arasy 

12.3-21.1 kg arasy 

92-112 cm arasy

  11.6-20.6 kg arasy

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeri?i ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazyrlanmy? olup sa?lykla ilgili konularda tybbi te?his, tedavi veya reçete bilgisi özelli?i ta?ymaz. www.gelisimuzmani.com sa?lykla ilgili tüm konularda en do?ru bilginin doktorundan ö?renilebilece?ini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanylmamalydyr.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Bebeklik Döneminde (0-2 Ya?) Fiziksel Geli?im

Bebeklerin do?umdaki büyüklükleri ve do?umdan sonraki büyüme hyzlary, onlaryn genel geli?imleri hakkynda bize bilgi verir .... » Devamını Okuyun!

Fiziksel Geli?im Nedir?

Bireyin sa?lykly ya?amasy ve davrany? kazanmasy bedensel geli?imi ile yakyndan ilgilidir.... » Devamını Okuyun!

Alty Ya?

6 ya?: Yerde top zyplatabilir, ... » Devamını Okuyun!

Ahlak Geli?imi

Ahlak geli?imi; bireyin küçük ya?lardan ba?layarak toplum tarafyndan be?enilen, kabul edilen do?ru davrany?lary yapmasydyr. ... » Devamını Okuyun!

Geli?im Nedir?

Geli?im bireyin; ö?renmesi, anlamasy, duymasy, konu?masy, etrafyyla ve kendisiyle ili?kileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunlary gibi özelliklerin... » Devamını Okuyun!

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im

3-6 Ya? Fiziksel Geli?im... » Devamını Okuyun!

Çocuklarda Prososyal Davrany?lar

olumlu ki?iler arasy ili?kiler?? olarak da adlandyrylabilir.... » Devamını Okuyun!

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri

Geli?imsel Ölçek ve Tarama Testleri... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanycyyy bilgilendirmek amacyyla içeri?ini hazyrlamaktadyr. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler ?ahsi tany ve tedavi yöntemi olarak de?erlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çykarak ilaç tedavisine baslanmamaly ve tedavi de?i?tirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazylar kaynak gösterilmeden, kysmen de olsa kullanylamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi