AKTİVİTELER » SPOR

« önceki sayfaya dön

Binicilik

Binicilik Nedir ?

Binicilik, kısaca ata binme becerisi olarak tanımlanabilir. Biniciliğin tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Binicilik tarihine damgasını vuranlar, belki de savaşlarda önemli rol oynayan, süvari de denen atlı askerlerdir. İlk süvari birliklerini İÖ 2600´de Çinlilerin kurdukları bilinmektedir. Ama binicilikte asıl gelişme, 5. yüzyılda eyerin bulunmasından sonra gerçekleşti. Daha önceleri çıplak atın sırtına binilir ya da atın sırtına bir kilim ve battaniye atılarak oturulurdu.

Günümüzde askeri amaçlı binicilik gerilerken, spor amaçlı binicilik önem kazanmıştır. Binicilikte başlıca iki biçim vardır: İngiliz ve Batı biniciliği. İngiliz biniciliği spor amacıyla yapılan biniciliktir. Batı biniciliği ise Amerika kıtalarında kovboy denen sığır çobanlarına özgü biniciliktir. Kovboylar, uzun üzengili ağır eyerler kullanır ve bacakları düz duracak biçimde ata binerler. İngiliz biniciliği ise, binicinin güvenliğini, binicinin atı denetimini ve atın rahatlığını dikkate alan bir anlayışa dayanır. Çocukların ata binmeyi öğrenmelerinin en iyi yolu, genellikle boylarına uygun, yere sağlam basan midillilere binmektir.

 Ata binme ve attan inme 

 Ata, atın sol tarafından binilir. Atın hareketsiz kalmasını sağlamak için dizgin sol elde tutulur. Binici, sol omzu atın sol tarafına gelecek biçimde, sırtı atın kuyruk tarafına gelecek şekilde durur. Sol elini atın iki kürek kemiği arasındaki boşluğa koyar. Sol ayağını üzengiye geçirir ve ayağıyla bastırarak üzengiyi kolanın altına doğru iter. Sonra ata doğru döner ve eyerin ortasını ya da öte yandaki kenarını tutarak hafifçe sıçrar. Sağ bacağını atın üzerinden aşırarak yavaşça eyere oturur. Sağ ayağını da üzengiye geçirerek rahat bir oturuş sağlar ve dizginleri denetimi altına alır. Ata binerken sağ elle eyeri tutup çekmek, eyerin yerinden çıkmasına yol açabileceği için yanlış bir harekettir. Ata binmenin temeli dengeli bir biçimde sıçramaya ve sağ ayağını atın üzerinden seri biçimde aşırmaya dayanır. Attan değişik biçimlerde inilebilir. Binici genellikle atı durduktan sonra, dizginleri ve varsa kamçıyı sol eline alır. Ayaklarını üzengilerden çıkarır ve öne doğru hafifçe eğilerek sol elini atın boynuna, sağ elini eyerin ön bölümüne dayar. Sağ bacağını atın sırtından sol tarafına aşırarak yere atlar. Binici yavaşça parmak uçları üzerine ve atın biraz açığına inmelidir. Daha sonra dizginler sağ ele alınır ve at kısa mesafeden tutulur. Attan inmeden önce dikkat edilecek en önemli nokta, her iki ayağın da üzengilerden çıkarılmış olmasıdır.

 Binicilikte duruşlar

 Pek çok binicilik stili ve bu stillerin kendilerine özgü duruşları vardır. Fakat dünya çapında kullanılan ortak kurallar bulunmaktadır. Binicilikte ata yapılan doğal yardımlar sırasıyla, dizgin, baldır ve ağırlıktır. Bu ana unsurların dışında ses, kamçı ve mahmuz gibi ek araçlar da kullanılır. Atın sırtında duruş çok önemlidir ve biniciliğin temelini oluşturur. Binicinin eyerin üstünde, başı ve vücudu dik biçimde oturması gerekir. Eyerin en derin kısmına yerleşmek önemlidir. Üzengi binicinin atın sırtında güvenle durmasına ve dengesini sağlamasına yardımcı olur. Ayaklar üzengide yaklaşık 45° açıyla dışarıya dönük olmalı, topuklar ayak ucundan biraz aşağıda ve dizler eyere değecek biçimde durmalıdır. Dizginler sol elde ya da her iki elde ayrı ayrı tutulur. Dizginler ne gevşek ne de gergin olmalıdır. Gevşek tutulduğunda atın denetimi zorlaşır. Dizginleri germek de atın rahat olmasını engeller. Acemi biniciler ayağının tümünü üzengiye yerleştirir ve böylece kendilerini daha güvende hissederler. Oysa usta biniciler yalnızca ayağın tarak kemiği hizasından üzengiye basarlar. Bu biniş biniciye daha iyi bir denetim olanağı verir ve baldırlar ile topuklarını etkili bir biçimde kullanılabilmesini sağlar.Ayrıca üzengiyi ayağın tamamına sokmak , tehlikeli bir zamanda , mesela düşerken üzenginin ayakta kalarak binicinin sürüklenebilmesine neden olur. Her yürüyüş şekline ve binilen stile göre farklı duruşlar olduğu için bunları tek bir başlık altında toplamak yanlış olacaktır.

Atın yürüyüş biçimleri  

 Atların değişik yürüyüş biçimleri vardır. Atın bazı yürüyüş biçimleri doğuştan gelir. Bazı yürüyüş biçimleri de ata sonradan öğretilebilir. Her atın üç doğal yürüyüşü vardır. Bunlar adeta, süratli ve dörtnal olarak adlandırılır. Ayrıca atlar sonradan da yürüyüş biçimleri edinebilirler. Rahvan, eşkin gibi yürüyüş biçimleri atların sonradan edindiği yürüyüşlerdir. Doğal yürüyüş biçimlerinin en yavaşı adetadır. Bu yürüyüş, acemi binicilerin kendilerini en rahat hissettiği biçimdir. Adeta yürüyüş biçiminde at önce bir yanındaki, sonra da öbür yanındaki ayaklarını ileri atar. Yürüyüş boyunca ayakları yere çok yakın kalır. Süratli, atın biraz daha hızlı bir yürüyüş biçimidir. Bu yürüyüş biçiminde atın çaprazındaki bacaklar birlikte hareket eder. Süratlide at binicisini sıçratır ve bundan dolayı binici ayaklarını üzengiye basarak eyer üzerinden kendini hafifçe kaldırmalıdır. Ya da adi süratli denilen yürüyüş biçimi için binici , eyere hiç kalkmadan oturacak ve baldırları ile atı sıkıştıracaktır. Dörtnal, atın doğal yürüyüşünün en hızlısıdır. At dörtnalda önce arka ayaklardan birini ileri atar, ikinci adımda öbür arka ayakla birlikte ona çapraz ön ayağını, üçüncü adımda da öteki ön ayağını ileri atar. Bu noktada atın bütün ayakları yerden kesilir. At ilk attığı ön ayağını yere bastıktan sonra bütün bu hareketleri tekrarlar. At, dizginler hafifçe çekilerek ve baldırlarla biraz sıkıştırılarak durdurulur.

 Atların ve midillilerin bakımı 

 Atlar doğaya bırakıldığında otla beslenirler ve doğal beslenme biçimi budur. Ama kapalı alanlarda beslenen atlara başta yulaf, saman ve kepek verilir. Ayrıca atlar ve midilliler haşlanmış arpa, mısır, havuç, elma, salatalık ve öteki sebzeleri de severek yerler. Midilliler düzenli aralıklarla günde üç kez beslenir. Ama temiz su kabında taze suyu her zaman bulundurmak gerekir. Hayvan terliyken soğuk su içirilirse, hastalanmasına yol açabilir. Ama serinlemesi için biraz su verilebilir. Midilliler ağır iş gördükleri zaman yulafla beslenmelidir. İşe koşulmadıkları zamanlar yulaf verilirse, bu alkollü içki gibi başlarına vurur. Atların ve midillilerin sağlıklarına dikkat edilmelidir. Yemlerini iştahla yemeleri, tüylerinin ipek gibi parlak ve kaygan olması hayvanların sağlıklı olduğunu gösterir. Atlar açık havaya çıkarılmalı ve mümkünse çayırda otlatılmalıdır. Atların tüylerini temizlemek için yapılan işleme tımar denir. Atlar başından kuyruğuna doğru çekilen bir fırçayla tımar edilir. Arka bacaklar tımar edilirken, kuyruğu yukarıda tutmak gerekir. Böylece atın kuyruğunu savurması ya da çifte atması önlenmiş olur. Tımar fırçası da kaşağıyla temizlenebilir. Bacaklara yapışmış kuru çamuru temizlemek için sert fırça, yele, kuyruk ve gövdenin daha duyarlı bölümleri için ise yumuşak fırça kullanılmalıdır. Fırçalama bittikten sonra pamuklu ya da ketenden bir bezle hayvanın bütün vücudu ovulmalıdır. Göz ve burun delikleri ile kuyruk altı süngerle silinmeli, ama ayrı süngerler kullanılmalıdır. Atların ve midillilerin ahır ya da barınakları kuru, temiz ve havadar olmalıdır. Altların altlarına saman ya da talaş serilmeli ve her gün değiştirilmelidir.

Biniciliğin tarihi 

Günümüzden 4 bin yıl önce Orta Asya’daki göçebe toplulukların (Şuna Türkler demiyorsunuz da...) atı binek hayvanı olarak kullandıkları bilinmektedir. Ata sağlam oturmanın ve üzenginin önemini ise ilk olarak İskitler kavramışlardır. At sırtında savaşan ve avlanan en eski topluluk olarak Hititler tarihe geçmiştir. Ksenophon’un Hippike (Binicilik) adlı kitabı, binicilik konusunda yazılan ilk kitaptır. Bugün de kullandığımız yöntemlerle atın zor kullanmadan eğitilebileceğini ilk ileri süren kişi, Ecolé de Cavalerie (Atların Eğitimi) adlı kitabın yazarı François Robichon de la Guérinière’dir. Türkler, Orta Asya´da göçebe olarak yaşadıkları eskiçağlarda iyi biniciydiler. Eski Türklerin çöğen, cirit gibi at sırtında oynanan oyunlarda usta oldukları bilinmektedir. Ama yerleşik yaşama geçildikçe ve Osmanlı döneminde, özellikle kentlerde binicilik önemini yitirdi ve askeri amaçlarla sınırlı kaldı. 1913´te Sipahi Ocağı´nın kurulmasıyla biniciliğe yeniden önem verilmeye başlandı. Özellikle Cumhuriyet döneminde binicilik sivillerin de ilgi gösterdiği bir spor haline geldi. Türk biniciler uluslararası yarışmalara ilk kez 1931’de katıldı ve Yüzbaşı Cevat Mustafa bireysel sıralamada üçüncülük elde etti. Ertesi yıl Teğmen Saim Polatkan Nice konkurhipiklerinde “Kısmet” adlı atıyla ikinci oldu. Türk biniciler arasında uluslararası karşılaşmada ilk altın madalyayı 1934’te Viyana konkurhipiklerinde Teğmen Cevat Gürkan aldı. Uluslararası karşılaşmalarda adını duyuran ilk kadın binici Hayal Gönenli’dir ve 1971 yılında Balkan şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır. Sonraki tarihlerde, özellikle Balkan ülkeleri arasından yapılan karşılaşmalarda pek çok Türk binici madalya almıştır.

 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU    www.binicilik.org.tr/

 Adana Atlıspor Kulübü

 Başkan: Dr.Bülent Büyükiz

Müdür: Resul Ensonra

Telefon: 0322 344 10 10 - 344 01 90

Fax: 0322 344 04 17

E-posta: info@adanaatlispor.com

Adres: Kışla Mah. M. Özhan Bulvarı Üzeri No: 163 Yüreğir / ADANA

Ankara Atlıspor Kulübü

 Başkan: Sencer Güneşsoy

Müdür: Metin Uzun

Telefon: 0 312 213 21 92

Fax: 0 312 212 79 78

E-posta: aask@aask.org.tr

Adres: Çiftlik cad. No: 22 Beştepe / ANKARA

Web: www.aask.org.tr

B.B Ankara Spor Kulübü Derneği

Başkan: Kadir Ramazan Coşkun

Müdür: M. Nevzat Gürer

Telefon: 0 312 430 64 72

Fax: 0 312 435 04 34

E-posta: info@bbankarasporkulubu.com

Adres: Ataç 1 sok. No:4 Sıhiye / ANKARA

Web: www.bbankarasporkulubu.com

Ankara Binicilik İhtisas Kulübü

Başkan: İlker Tuncay

Müdür: Mehmet Azizoğlu

Telefon: 0 312 222 74 95

Fax: 0 312 222 74 95

E-posta: info@abik.org.tr

Adres: Çiftlik Cad No:34 Beştepe / ANKARA

Web: www.abik.org.tr

Başkent Binicilik Kulübü

Başkan: Mahmut Servet Kızılkaplan

Müdür: Önder Önce

Telefon: 0 312 499 40 72

Fax: 0 312 499 40 61/130

E-posta: bbk@capitalcountry.com

Adres: Haymana Bulvarı Ballık Pınar Mah. Çevik bir cad. No:141 Gölbaşı / ANKARA

Koçak Uluslararası Binicilik Kulübü 

Başkan: Hasan Hüseyin Koçak

Müdür: Hilal koçak

Telefon: 0 312 491 00 00

Fax: 0 312 491 49 00

E-posta: info@kocakbinicilik.com

Adres: Eymir Gölü yanı Yaylabağ mah. Koçak Küme Evleri No:1 Gölbaşı / ANKARA

Web: www.kocakbinicilik.com

Atlas Binicilik

Başkan: Mustafa Yollu

Müdür: Mustafa Yollu

Telefon: 0 312 619 00 05

E-posta: mustafayollu@gmail.com

Adres: Karaoğlan Koyu N:75 Gölbaşı / Ankara

Akhal-Teke

Başkan: Ercihan Dilari

Müdür: Bülent Açıkgöz

Telefon: 0 384 511 51 71

Fax: 0 384 511 33 70

E-posta: info@akhal-tekehorsecenter.com

Adres: Aydın Altı Mahallesi Gesteriş Mevkii No:21 50500/AVANOS 

Web: www.akhal-tekehorsecenter.com

 Antalya Akdeniz Genç. ve Spor Klb.

Başkan: Mehmet Koca

Müdür: Ferhat Zeybek

Telefon: 0 242 332 64 10

Fax: 0 242 425 20 55

E-posta: ferhatzeybek@yahoo.com

Adres: Bagana Horse Club Düzlerçamı mevki Yukarıkaraman köyü/ ANTALYA

Antalya Polis Gücü Spor Kulübü

Başkan: Cengiz Akar

Müdür: Erol Demir

Telefon: 0 242 419 22 61

Fax: 0 242 227 68 38

E-posta: zekiyeararat@hotmail.com 

Adres: Eğitim ve Sosyal Hizmet Binası Uncalı/ ANTALYA

Lara Horse Club

Başkan: Hülya Parlakyalçın

Telefon: 0 242 352 23 36/37 ? 0 530 884 95 16

E-posta: b.gana@hotmail.com

Adres: Lara Trzm. Bölg. Titanic Futbol Akedemisi yanı Lara / ANTALYA

Montana Atlı Spor Kulübü

Başkan: Şeref Ay

Müdür: Roland Caep

Telefon: 0 535 244 29 13 / 0 507 232 70 73

Adres: Zümrüt Mah.Kuruçay Mevkii Şakırlar Girişi / ANTALYA

Berke Ranch

Başkan: Mustafa Ayberk Bozkurt

Başkan Vekili: 0242 818 03 33

Müdür: Ufuk Uraz

Yetkili: 0242 818 05 60

E-posta: ufuk@hotelberkeranch.com

Adres: Akçagöz Mevkii Merkez Mh. N:15 Cam Yuva Kemer / ANTALYA

Orfe Atlıspor Kulübü 

Başkan: Serdar Sarıyar

Müdür: Ömer Sarıyar

Telefon: 0 242 443 17 20

Fax: 0 242 443 17 21

E-posta: info@antalyaorfe.com

Adres: Yeşilbayır Beldesi / ANTALYA

Web: www.antalyaorfe.com

Bursa Atlıspor Kulübü

Başkan: Selçuk Yedikardeş

Müdür: Mustafa Özcan

Telefon: 0 224 250 08 93

Fax: 0 224 271 51 18

E-posta: info@bursaatlispor.com

Adres: Veysel Karani Cad. Atıcılar Mah. 16260 Osmangazi / BURSA 

Web: www.bursaatlispor.com

Bursa Binicilik İhtisas Kulübü

Başkan: Şaziye Sezginer

Müdür: Selçuk Savaş

Telefon: 0 224 331 74 74

Fax: 0 224 331 74 74

E-posta: saziyesezginer@mynet.com

Adres: Karapınar Mah. Karapınar Cad. No:135 Yıldırım / BURSA

Uludağ Üniversitesi Spor Kulübü

Başkan: Prof. Dr. Selçuk Küçükoğlu

Müdür: Emine Kurt

Telefon: 0 224 294 00 11

Fax: 0 224 442 82 10

E-posta: profdrkamil@gmail.com

Adres: Uludağ Üniv. Spor Müdürlüğü Görükle Kampüsü / BURSA

Balat Binicilik Kulübü 

Başkan: Şaziye Sezginer

Müdür: Aziz Ender Sezginer

Telefon: 0 535 220 39 00

E-posta: info@balatbinicilik.com

Adres: Mutlu Sok.Sezginer Ltd.Şti / BURSA

Web: www.balatbinicilik.com

Bursa Halfinger Çiftliği

Başkan: Ahmet Sarı 

Telefon: 0 224 248 62 66 / 0532 587 18 18

E-posta: guzelatlardiyari@hotmail.com

Adres: Çeltik mah. Yeniyol Cad. No:29 Osmangazi / BURSA

Doğuşlu Binicilik

Başkan: Sıtkı Doğuşlu

Müdür: İsmail Doğuşlu

Telefon: 0 532 314 54 35

E-posta: s.doğuşlu@hotmail.com

Adres: Bursa 20.Km Dürdane Mevkii Osmangazi / Bursa

Nilüfer Binicilik Pony Kulübü

Başkan: Cenk Başaran

Telefon: 0 224 293 11 88

E-posta: nilüferbinicilik@hotmail.com

Adres: Orahaneli Yolu Total Benzinlik Arkası Osmangazi-Bursa

Meral Sultan Harası

Başkan: Levent Dilmaç

Müdür: Hasan Güner

Telefon: 0 266 762 78 27

Fax: 0 266 762 10 59

E-posta: meralsultanharasi@hotmail.com

Adres: Dilmaç Çiftliği Balya Yolu 4. km. Haralar mevkii 10900 GÖNEN / BALIKESİR

Kıvılcım Atlı Spor

Başkan: Oktay Eken

Telefon: 0 507 662 41 54

Adres: EDİRNE

Tekintay Binicilik

Başkan: Nazmi Tekinel

Telefon: 0 545 892 85 30

Adres: Lozan Cd. Karaağaç Köprüsü Yanı Karaağaç / EDİRNE

Eskişehir Atlıspor Kulübü

Başkan: Ahmet Kale

Müdür: Ümit Taner Kiraz

Telefon: 0 222 413 21 21

Fax: 0 222 413 22 94

E-posta: calpdemir@etigida.com.tr 

Adres: Eskişehir Kütahya Kara Yolu Üzeri 18.Km Takmak köyü mevki /ESKŞEHİR 

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Başkan: Cihan Dağcı

Müdür: Vet.Hek.Serhat Erdural

Telefon: 0 342 336 29 29 / 0 342 339 31 31

Fax: 0 342 339 31 31

E-posta: serhat@gasbik.org.tr

Adres: Pancarlı Mah. Bahriye Üçok Bulvarı N:15 Şehitkamil /GAZİANTEP

Web: www.gasbik.org.tr 

At Köyü Binicilik Spor Kulübü

Başkan: Meryem Hüseyinova

Müdür: Sevgin Demir Sali

Telefon: 0 216 435 84 36

Fax: 0 216 435 84 36

E-posta: atkoyu@gmail.com

Adres: Merkez mah. Narçiçeği cad. No:65-67 Yüksel Çiftliği Sırapınar Köyü Ömerli /İSTANBUL 

Ballıca Atlıspor Kulübü

Başkan: Nur Turkay

Müdür: Saadet Yıldırım

Telefon: 0 216 437 70 77 - 78

Fax: 0 216 437 70 80

E-posta: horseland@superonline.com

Adres: Ballıca Köyü Pendik / İSTANBUL

İstanbul Binicilik Kulübü

Başkan: Mustafa Siyok

Müdür: Keriman Tataroğlu

Telefon: 0 216 484 47 80

Fax: 0 216 484 47 81

E-posta: info@istanbulbinicilik.com

Adres: Turgut Özal Bulvarı No:4 Çekmeköy / İSTANBUL

Web: www.istanbulbinicilik.com
Kenan Bey Binicilik Atlıspor Gençlik Kulübü

Başkan: Kenan Erturgut

Müdür: Kenan Erturgut

Telefon: 0 216 311 06 63

Fax: 0 216 561 71 09

E-posta: kenanbeybinicilik@gmail.com

Adres: Eyüp Sultan Mah. Osmangazi Cd.. Kalender Sk. NO:34 Samandıra-Sancaktepe/İSTANBUL  
Samandıra Atlıspor Kulübü

Başkan: Sabahattin Horasan

Müdür: Erdem Aysan

Telefon: 0 216 311 43 33

Fax: 0 216 311 63 19

E-posta: sencerhorasan@hotmail.com

Adres: Ertuğrul mah. Ebubekir cad. Seven Et Kom. Samandıra / İSTANBUL

Göllü Binicilik

Başkan: Haluk Kayacan

Müdür: Esen Kayacan

Telefon: 0 216 433 33 96

Fax: 0 216 433 31 24

E-posta: info@gollubinicilik.com 

Adres: Göllü Köyü Derekenarı 52/A ? Beykoz / İSTANBUL

Web: www.gollubinicilik.com 

Kasaba Atlıspor

Başkan: Şener Yanık

Müdür: Ertuğrul Fırçasıgüzel

Telefon: 0 216 435 22 39

E-posta: lokanta@kasabasitesi.com

Adres: Ayvalık Çiftlik Mevkii Ömerli- Çekmeköy / İSTANBUL

Pegasus Binicilik Kulübü

Başkan: Cengiz Güngör

Müdür: Muzaffer Yuva

Telefon: 0 216 434 61 59 

Fax: 0 216 434 61 49

E-posta: info@pegasusbinicilik.com

Adres: Hüseyinli Köyü Ayazma Mevkii No:30 Beykoz / İSTANBUL

Web: www.pegasusbinicilik.com

Saklıköy Country Club

Başkan: Burak Akçalı

Telefon: 0 216 434 55 22

Fax: 0 216 434 50 47

E-posta: info@saklikoy.com.tr

Adres: Isakli Köyü Ovası Bayram Köprü mevkii No: 2 Beykoz / İSTANBUL

Web: www.saklikoy.com.tr

Sırapınar Atlıspor Kulübü

Başkan: Hakan Tepebaşı

Müdür: Kubilay Tepebaşı

Telefon: 0 535 743 18 19

Fax: 0 216 435 53 63

E-posta: atakan582@hotmail.com

Adres: Sırapınar Köyü Opet Karşısı Sırapınar / İSTANBUL

Şahlan Binicilik Kulübü

Başkan: Em. Alb. Ergün Orgun

Telefon: 0 216 311 19 40

Fax: 0 216 561 15 21

E-posta: sahlanhakki@hotmail.com

Adres: Samandıra Mezarlığı Karşısı Şahlan Binicilik Okulu Samandıra / İSTANBUL

Dila Country Club

Başkan: Altan Kıraç

Müdür: Korhan Kıraç

Telefon: 0 216 434 61 26

Fax: 0 216 434 61 29

E-posta: info@dilacountryclub.com

Adres: Fatih Sultan Mehmet Cd. N:9 İshaklı Köyü / İSTANBUL

Web: www.dilacountryclub.com

Melisa Binicilik Spor Kulübü Derneği

Başkan: Gamze Berberci Çelik

Müdür: Bilun Baykal

Telefon: 0 212 323 21 00

Fax: 0 212 323 02 85

E-posta: info@s-binicilik.com

Adres: S U.A Binicilik Merkz. İstinye Yokuşu Tepeüstü sok. No:1 34460 İstinye / İSTANBUL 

Murat Mete Binicilik 

Başkan: Nadir Öztan

Müdür: Nadir Öztan

Telefon: 0 212 323 03 88

E-posta: irge@mmbinicilik.com

Adres: İstinye Yokuşu Tepeüstü Sk. N:2 İstinye / İSTANBUL

Web: www.mmbinicilik.com

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Kulübü 

Başkan: Fikri Kurtuluş

Müdür: Songül Kanberoğlu

Telefon: 0 212 277 89 05

Fax: 0 212 277 48 67

E-posta: info@istav.org

Adres: Poligon mah. Poligon cad. No:1 İstinye / İSTANBUL

Web: www.istav.org

Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü

Başkan: Tulya Kurtulan

Müdür: Tulya Kurtulan

Telefon: 0 212 203 83 32

Fax: 0 212 203 85 47

E-posta: info@ponyclubist.com

Adres: Gümüşdere Köyü Sarıyer / İSTANBUL

Göçmen Ranch Binicilik Tesisi

Telefon: 0 212 202 78 29

Fax: 0 212 202 78 26

E-posta: info@gocmenranch.com

Adres: Garanti Koza Çarşısı Sarıyer / İSTANBUL

Web: www.gocmenranch.com

Fule Binicilik Kulübü

Başkan: Filiz Doğan

Müdür: Beycan Hasanov

Telefon: 0212 202 51 75

Fax: 0212 202 51 74

E-posta: bilgi@fulebinicilik.com

Adres: Uskumru Köy Yukarı Mh. N:13 Sarıyer / İSTANBUL 

Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü

Başkan: Kasım Kolcuoğlu

Müdür: Altan Demirel

Telefon: 0 212 276 22 21

Fax: 0 212 276 29 95

E-posta: so1913@hotmail.com

Adres: Üçyol Mevkii 80670 Maslak / İSTANBUL 

İstanbul Atlıspor Kulübü

Başkan: Ali Ersin

Müdür: Ayşe Danişmend Üstünel

Telefon: 0 212 276 20 56

Fax: 0 212 276 27 26

E-posta: info@iask.org.tr

Adres: Üçyol Mevkii 34398 Maslak / İSTANBUL

Web: www.iask.org.tr

Galatasaray Spor Kulübü Binicilik Şubesi

Başkan: Adnan Polat (GS Yön. Kurulu Başkanı )

Telefon: 0212 286 99 64

Fax: 0212 286 99 84

Adres: Nevzat Özgörkey Tesisleri 3 Yol Mevkii Maslak / İSTANBUL 

Alkuzu Çiftliği 

Başkan: Figan Ersan

Telefon: 0 212 360 26 21

E-posta: figan@alkuzu.com

Adres: Pirinçi Köyü Yolu Kumsu Sokak No:10 Kemerburgaz-İSTANBUL

Web: www.alkuzu.com

Atlıbey Binicilik 

Başkan: İlker Altun

Telefon: 0 212 217 49 59

Fax: 0 212 211 62 77

E-posta: roberbekar@yahoo.com

Adres: Biracılar Sk. N:10 M.köy / İSTANBUL

Kemer Golf & Country Club

Başkan: Mustafa Karamısır

Müdür: Jenni Sunnanvader

Telefon: 0 212 239 72 00

Fax: 0 212 239 81 71

E-posta: mustafainanc@kemercountry.com

Adres: : KG&CC Uzun Kemer Mevkii Göktürk Beldesi Atlıspor Tesisleri Eyüp / İSTANBUL 

Ans Eğitim Köyü 

Başkan: Ali Kayagil

Müdür: Ogün Özkan

Telefon: 0 212 669 80 75

Fax: 0 212 669 80 76

E-posta: İnfo@ansbinicilik.com

Adres: Isparta Kule Mevkii Bahçeşehir-Gölet 125. Ada Parcel-Başakşehir / İSTANBUL Web: www.ansbinicilik.com

Gürman Binicilik ve Spor Kulübü

Başkan: Burak Gürman

Müdür: Fulya Gürman

Telefon: 0 212 850 80 62

Fax: 0 212 850 80 46

E-posta: burakgurman@gmail.com

Adres: Karaağaç Mah. Eskice mevkii Gürman Çiftliği Büyükçekmece / İSTANBUL

Dünya Gençlik ve Spor Kulübü (World Point)

Başkan: Bayram Tanrıverdi

Müdür: Hakan Açıktepe

Telefon: 0 212 856 00 00

E-posta: info@world.point.com.tr

Adres: Pınartepe Mh. Orhangazi Cd. N:27 Büyükçekmece / İSTANBUL

Web: www.world.point.com.tr

Klassis Golf & Country Club Binicilik 

Başkan: Serpil Eren

Müdür: Mustafa Eren

Telefon: 0 212 710 13 63

Fax: 0 212 710 13 72

E-posta: info@klassisbinicilikmerkezi.com

Adres: Seymen Köyü Altıntepe Mevkii 34490 Silivri / İSTANBUL

Web: www.klassisbinicilikmerkezi.com 

Erkanlı Binicilik Tesisleri 

Başkan: Yavuz Erkanlı

Telefon: 0 212 734 35 23

Fax: 0 212 734 35 22

E-posta: info@erkanlibinicilik.com 

Adres: Erkanlı Turizm tatil koyu Ortaköy / SİLİVRİ

Web: www.erkanlibinicilik.com 

Mustang Range

Başkan: Serpil Eren

Müdür: Mustafa Eren

Telefon: 0 533 816 28 86 / 0 538 236 54 88

E-posta: info@mustang-range.com / serpilmustang@hotmail.com

Adres: Gazitepe Köyü Yolu Silivri / İSTANBUL

Web: www.mustang-range.com

İzmir Atlıspor Kulübü

Başkan: Arif Kurtel

Müdür: Adnan Tokdemir

Telefon: 0 232 487 31 95

Fax: 0 232 426 85 51

E-posta: izmiratlispor@hotmail.com

Adres: Uğur Mumcu cad. No: 126 Buca / İZMİR 

Karşıyaka Belediyesi Tay Park Tesisleri

Başkan: Cevat Durak

Müdür: Çağlayan İnanlı

Telefon: 0 232 324 44 19

E-posta: vtrnr67@hotmail.com

Adres: Aziz Nesin Bulvarı No:70 Mavişehir-Karşıyaka/İZMİR

 

 

YASAL UYARI : www.gelisimuzmani.com'un içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. www.gelisimuzmani.com sağlıkla ilgili tüm konularda en doğru bilginin doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Sizde Yorum Yapın!

Adınız Soyadınız
:
E-Mail Adresiniz
:
Yorum Başlık
:
Yorumunuz
:Bu Yazıyla İlgili Yorumlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

En Çok Okunan Yazılar

Okçuluk

Okçuluk. Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimp... » Devamını Okuyun!

Uzakdoğu Sporları

Birçok sporun kökeni dövüşe dayanır, ama Çin´de ve Japonya´da dövüş sporları çok uzun bir za*man dilimi içinde gelişerek manevi, hatta dinsel bir boyu... » Devamını Okuyun!

Antalya Oyuncak Müzesi

?Oyuncağı küçümseyen bir toplumun geleceği olamaz."... » Devamını Okuyun!

Çocuk Kütüphaneleri

http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Binicilik

Ata biniş ve çalıştırma kurallarını içine alan bir eğitim sporu. insanla at arasındaki yakınlık binlerce yıl önce başlamıştır. Bu yakınlık, bir sanat ... » Devamını Okuyun!

Araştırma Kütüphaneleri

http://www.istanbulkutuphaneleri.org... » Devamını Okuyun!

Dans

DANS, en eski sanatlardan biridir. İlk insanlar isteklerini içgüdüsel bazı ritmik hareketlerle anlatırlardı. Aslında, dansın insanlığın yeryüzünde var... » Devamını Okuyun!

Bale Müzik ve Dans Kursları

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarının ileri standartta birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Asıl eleman olar... » Devamını Okuyun!
GelisimUzmani.Com web sitesi;
Gelisimuzmani.com kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz.

Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine baslanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir.

Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilmeden, kısmen de olsa kullanılamaz.

İlgili Linkler;
» Site Kullanım Koşulları » Gizlilik Politikası » Üyelik Sözleşmesi